XEM DUNG LƯỢNG THƯ MỤC TRONG LINUX

  -  

Hướng dẫn cách tìm file và thư mục (folder) chiếm dung lượng nhiều độc nhất trên VPS Linux nhằm giải phóng bớt dung tích ổ cứng VPS/Server. Nào, cùng tìm hiểu thêm ngay 2 lệnh kiểm tra dung tích thư mục Linux thường dùng nhất tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: Xem dung lượng thư mục trong linux

*

1. Lệnh “du” trong Linux

Lệnh “du”là 1 một trong những lệnh kiểm tra dung tích thư mục Linux được sử dụng liên tiếp nhất. Ta sẽ tìm kiếm theo phong cách tuần tự những thư mục có dung tích lớn. Đó là lịch trình sẽ thống kê lại top những thư mục đang có dung lượng lớn nhất. Sau đó, họ chỉ nên kiểm tra tuần tự các thư mục vẫn có dung tích lớn đó.

Cấu trúc lệnh:

du -hs /path/ | sort -rh | head -n 10Chú thích:

/path/: đường truyền thư mục mà bạn muốn kiểm tra.-h: in ra dung tích thư mục /file theo format thuận tiện cho tất cả những người đọc (MB, GB).-s: chỉ hiển thị tổng dung lượng.sort: lệnh dùng làm sắp xếp ký kết tự.

Xem thêm: Xuất Hóa Đơn Cho Doanh Nghiệp Chế Xuất, Công Văn 74976/Ct

-r: hòn đảo ngược chiều output đầu ra của lệnh sort.-h: dùng để so sánh, chuẩn bị xếp các số theo kiểu dung lượng (2K, 1G,…)head -n 10: đem 10 dòng trước tiên của output.

Xem ví dụ sau:

# du -hs /var/log/* | sort -rh | head -n 10767M /var/log/nginx183M /var/log/sa46M /var/log/resources-monitor9.1M /var/log/maillog-201709118.2M /var/log/maillog-201709038.0M /var/log/maillog-201708276.4M /var/log/maillog-201709174.8M /var/log/maillog4.4M /var/log/messages-201709113.8M /var/log/messages-20170903# du -hs /var/log/nginx/* | sort -rh | head -n 10469M /var/log/nginx/domains297M /var/log/nginx/vhost_error.log1.1M /var/log/nginx/error.log556K /var/log/nginx/access.log

2. Lệnh “find” trong Linux

Lệnh find trong Linux là giữa những lệnh khá mạnh khỏe trong việc đào bới tìm kiếm kiếm thư mục/file theo những thông tin rất cần phải lọc. Cũng như là hỗ trợ lệnh khác xử lý những output đã được tìm thấy (-exec). Với cấu tạo lệnh như tiếp sau đây sẽ thống kê lại rất cụ thể các file/thư mục nào đã có dung tích lớn nhất.

Cấu trúc lệnh

find /var/log/ -type f -exec du -Sh + | sort -rh | head -n 10Chú thích:

type < f | d >: nếu khách hàng dùng option f, tức là bạn chỉ mong mỏi tìm kiếm file với kiểm tra dung lượng file sẽ tìm thấy. Nếu bạn dùng option d thì chúng ta chỉ ý muốn tìm tìm thư mục cùng kiểm tra dung tích thư mục đó.

Xem thêm: Cách Xem Trước Khi In Trong Word 2013, Cách Xem Trước Khi In Trong Word

-exec du -sh: lệnh này sẽ giúp đỡ lấy thông tin dung lượng của đối tượng người dùng file/thư mục.

Cùng xem tiếp ví dụ như tiếp theo:

Liệt kê vị trí cao nhất 10 file gồm dung lượng tối đa trong folder /var/log/:

# find /var/log/ -type f -exec du -Sh + | sort -rh | head -n 10300M /var/log/nginx/vhost_error.log268M /var/log/nginx/domains/cuongquach.com.log157M /var/log/nginx/domains/tuhocmang.com.log40M /var/log/nginx/domains/cuongquach.com.bytes25M /var/log/resources-monitor/ram-monitor.log22M /var/log/resources-monitor/load-avg-monitor.log9.1M /var/log/maillog-201709118.2M /var/log/maillog-201709038.0M /var/log/maillog-201708276.4M /var/log/maillog-20170917Liệt kê vị trí cao nhất 10 bao gồm dung lượng cao nhất trong folder /var/log:

# find /var/log/ -type d -exec du -Sh + | sort -rh | head -n 10470M /var/log/nginx/domains302M /var/log/nginx184M /var/log/sa67M /var/log/46M /var/log/resources-monitor1.5M /var/log/anaconda172K /var/log/audit32K /var/log/tuned4.0K /var/log/ppp4.0K /var/log/pluto/peerChúc bạn thành công!