Vòng lặp for trong php

Nội dung

Tại sao bắt buộc thực hiện loop?

khi nỗ lực lặp lại code các lần, hoàn toàn có thể bằng cách nhập lại hoặc copy với paste và một dòng hoặc đoạn code. Khi đó, lỗi syntax rất có thể là nguyên nhân gây nên lỗi vào lịch trình của chính mình vì chưng đa số vô ý lúc copy paste code.

Bạn đang xem: Vòng lặp for trong php

Như ví dụ sau đây, yêu cầu là in tất cả những số từ là một mang đến 10. Nếu ko sử dụng vòng lặp thì đoạn code của chính mình đã y hệt như sau:

emang đến "1 ";emang đến "2 ";echo "3 ";echo "4 ";eđến "5 ";emang đến "6 ";echo "7 ";emang đến "8 ";echo "9 ";emang đến "10";Qua ví dụ trên có thể thấy, tôi đã cần viết lặp lại một loại code 10 lần. Và điều gì đang xẩy ra Khi mình thêm một đoạn text "Đây là số: " trước mỗi số khi in ra? Mình lại nên copy rồi paste vào cụ thể từng mẫu một

*

May mắn cụ, số đông các ngữ điệu xây dựng các đựng một thiên tài Gọi là những vòng lặp, nhằm lặp lại code auto cho tới lúc thỏa mãn nhu cầu một số trong những ĐK khăng khăng. Đôi khi sự tái diễn được Call là lần lặp và mỗi lần code được thực hiện được xem là lần lặp. Vòng lặp hoàn toàn có thể được sử dụng nhằm bớt số lượng cái code mặt khác giúp sửa thay đổi sau đây tiện lợi hơn các.

PHPhường cũng ko nước ngoài lệ với hỗ trợ một vài phương pháp để lặp lại bài toán thực hiện một quãng code, nó đã bao gồm những vòng lặp sau:

whiledo-whileforforeach

Mỗi vòng lặp này chứa các điều kiện để dừng lại xúc tiến vòng lặp. Việc thực hiện không ổn những ĐK này hoàn toàn có thể gây ra một vòng lặp vô hạn và máy tính xách tay sẽ không lúc nào chấm dứt tiến hành đoạn code kia.

While

trước hết đang là vòng lặp while, đấy là mẫu mã vòng lặp đang thường xuyên chạy miễn sao ĐK của chính nó là đúng. Cú pháp vòng lặp while:

while (/*conditional*/) #code blockTiếp tục với ví dụ in ra số từ một mang đến 10 làm việc bên trên nhỏng sau:

$count = 1;while ($count 11) emang đến "The count is: " . $count . " "; $count += 1;Lần thứ nhất Lúc biên dịch đoạn code trên nó vẫn bình chọn ĐK. Nếu nó kiểm soát điều kiện là true, code sẽ tiến hành thực thi. Sau đó, nó đang soát sổ lại điều kiện và giả dụ vẫn true, thực hiện lại đoạn code. Nó thường xuyên theo cách này cho đến Lúc điều kiện là false. Tức là nó xét điều kiện trước rồi mới chạy code.

Trong ví dụ này, đoạn code trong vết ngoặc nhọn () được thực thi trong khi ĐK trong ngoặc ($count while xong.

Do While

Vòng lặp do-while là một biến thể của vòng lặp while, nó reviews điều kiện làm việc cuối các lần lặp của vòng lặp. Với vòng lặp do-while, đoạn code được triển khai một đợt với tiếp nối điều kiện được xét cho , ví như điều kiện là true, câu lệnh được lặp lại miễn là ĐK được chỉ định được Đánh Giá là true.. Cú pháp vòng lặp do-while:

bởi vì #code block while (/*conditional*/);Áp dụng vào ví dụ nghỉ ngơi bên trên nlỗi sau:

// This loop counts from 0 khổng lồ 10$count = 0;bởi emang lại "The count is: " . $count . " "; $count += 1; while ($count 10);Vòng lặp đang ban đầu từ giá trị $count = 0, tiếp nối nó vẫn in cổng đầu ra với tăng lên đến phát triển thành $count 1 đơn vị. Tiếp theo nó sẽ tiến hành xét điều kiện với vòng lặp sẽ liên tục chạy miễn sao $count nhỏ tuổi rộng hoặc bởi 10.

For

Vòng lặp for lặp lại một đoạn code miễn là 1 điều kiện nhất định được thỏa mãn nhu cầu. Nó hay được sử dụng để triển khai một đoạn code vào một số trong những lần nhất định.

for(initialization; condition; increment) // Code lớn be executedCác tham số của vòng lặp for gồm ý nghĩa sâu sắc nlỗi sau:

initialization - Được áp dụng để có thể tạo các biến đếm và được reviews một lần vô điều kiện trước lúc thực hiện lần đầu tiên của phần thân của vòng lặp.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Tên Máy Tính, Laptop Dell, Đời Máy, Dòng Máy, Xuất Xứ

condition - Kiểm tra vào đầu những lần lặp, ĐK được nhận xét. Nếu nó Review là true, vòng lặp tiếp tục và những câu lệnh lồng nhau được thực hiện. Nếu nó tiến công Chi tiêu false, câu hỏi thực hiện vòng lặp dứt.

increment - Cập nhật cỗ đếm vòng lặp với một quý hiếm new. Nó được reviews vào thời điểm cuối mỗi lần lặp.

lấy ví dụ dưới có mang một vòng lặp ban đầu từ bỏ $count = 1, vòng lặp đang thường xuyên chạy cho đến Khi cực hiếm trở thành $count bé dại hơn 11. Biến $count đã tăng cao sau từng một đợt lặp.

// This for loop counts from 1 khổng lồ 10for ($count = 1; $count 11; $count++) emang đến "The count is: " . $count . " ";

Foreach

Vòng lặp foreach được thực hiện nhằm lặp qua những mảng.

foreach ($array as $value) #code blocklấy ví dụ như in ra những thành phần vào mảng sau $array = <1, 2, 3, 4, 5>;

// This foreach loop counts from 1 khổng lồ 5$array = <1, 2, 3, 4, 5>;foreach ($array as $thành công emang đến "The number is: " . $thành tích . " ";Để mang giá những key của từng phần tử trong mảng thì ta đã sử dụng syntax không ngừng mở rộng sau:

foreach ($array as $key => $value) #code block

Break và Continue

Trong PHP, break có thể được thực hiện để kết thúc Việc triển khai một vòng lặp for, foreach, while hoặc do-while. Nhược điểm của việc áp dụng rất nhiều break thì vẫn khiến câu hỏi phát âm súc tích code đã cực nhọc phát âm rộng.

// We can use the break statement lớn kết thúc the loop once the count reaches 4$count = 1;while ($count 10) emang đến "The count is: " . $count . " "; if ($count === 4) break; $count += 1;Còn so với continue được thực hiện để dứt vấn đề tiến hành một lượt lặp trong một vòng lặp for, foreach, while hoặc do-while. Khi kia vòng lặp vẫn tiếp tục được chạy cho lần lặp tiếp theo sau.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Chỉ Số Da Và Pa Là Gì, Page Authority Là Gì

// This code counts from 1 lớn 10 but skips over 5$count = 1;while ($count 11) if ($count === 5) $count += 1; continue; echo "The count is: " . $count . " "; $count += 1;Từ khóa continue tương tự như break nhưng mà nó chỉ kết thúc mau chóng lần lặp hiện giờ chứ chưa phải toàn cục vòng lặp.

Kết luận

Trên phía trên chúng ta vừa khám phá về những vòng lặp vào PHP., hi vọng để giúp ích mang đến chúng ta bắt đầu tò mò PHP. có thể áp dụng khi nào sử dụng vòng lặp này, khi nào đề xuất áp dụng vòng lặp cơ mang đến phù hợp. Cảm ơn chúng ta đã hiểu nội dung bài viết của mình!

Tài liệu tđam mê khảo:https://www.php.net/manual/en/language.control-structures.php


Chuyên mục: Kiến thức Hosting