TỰ TẠO HIỂN THỊ SẢN PHẨM THEO DANH MỤC WOOCOMMERCE

  -  

Trong nội dung bài viết này mình đang giúp chúng ta Tự sinh sản hiển thị thành phầm theo danh mục Woocommerce một cách đơn giản và dễ dàng nhất.


Chào các bạn,

Một tính năng mà bản thân thấy có rất nhiều bạn đang đon đả là cố vì thực hiện shortcode tốt Plugin để hiển thị thành phầm theo hạng mục trong Woocommerce, thì ta có thể tự làm nó với code của thiết yếu mình.Trong bài viết này mình đang giúp chúng ta Tự tạo thành hiển thị sản phẩm theo hạng mục Woocommerce một cách đơn giản dễ dàng nhất

*
Cùng bước đầu nào!

– Thông thường các bạn sẽ cần có vòng lặp(Loop) đem ra bài viết như sau :

"publish","orderby" => "ID","order" => "DESC","posts_per_page"=> "4"));?>have_posts()) : $vnkings->the_post(); ?>// nội dung buộc phải lặpNếu áp dụng Loop như trên thì nó đang mặc định lấy bài xích trong Post type = Post (chính là phần tin tức của những bạn)

– Vậy chúng ta cần 1 số điều kiện nâng cao để nó bắt được thành phầm trong một danh mục ví dụ ở Woocommerce:

"product","post_status"=>"publish","tax_query" => array( array( "taxonomy" => "product_cat", "field" => "id", "terms" => "ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm" ) ),"orderby" => "ID","order" => "DESC","posts_per_page"=> "4"));?>have_posts()) : $vnkings->the_post(); ?>// văn bản từng sản phẩmGiải say đắm :

WP_Query(): tạo ra 1 Query với những điều kiện bên trong‘post_type’=>’product: lấy các nội dung bài viết trong post type Product‘post_status’=>’publish’: Hiển thị các bài viết đã đăng(không phải bài bác nháp)‘taxonomy’ => ‘product_cat’: bên trên ta thấy sẽ lấy bài viết ở Product, vậy tiếp sau ta hướng nó tới Danh mục cụ thể là Taxonomy product_cat‘field’ => ‘id’: cách để lấy ra taxonomy là thực hiện ID của taxonomy đó‘terms’ => ‘ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm’: Đây chính là phần khai báo ID của danh mục thành phầm bạn đề nghị nhập vào‘orderby’ => ‘ID’,’order’ => ‘DESC’: Hiển thị sản phẩm từ new đến cũ‘posts_per_page’=> ‘4’: hiển thị ra số lượng sản phẩm bạn muốn, cụ thể ở đây mình show ra 4 sản phẩm

Lấy ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm bằng cách sửa danh mục sản phẩm và coi ID trên thanh Address trình duyệt

*

– khi đã tất cả vòng lặp ra các sản phẩm trong danh mục cụ thể rồi, họ tìm gọi đến biện pháp hiển thị các sản phẩm trong vòng lặp kia nhé:(Trước tiên chúng ta nên đọc bài viết này giúp xem ta gồm có hàm gì để lấy ra dữ liệu trong Woocommerce: Tổng hợp những hàm hiển thị tài liệu cho Woocommerce)

– hiện giờ ta sẽ sở hữu đoạn code cụ thể như sau:


"product","post_status"=>"publish","tax_query" => array( array( "taxonomy" => "product_cat", "field" => "id", "terms" => "ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm" )),"orderby" => "ID","order" => "DESC","posts_per_page"=> "4"));?>have_posts()) : $vnkings->the_post(); ?>
Lưu ý:

get_term_link() : lấy liên kết danh mục sản phẩmget_cat_name() : hiển thị tiêu đề danh mục sản phẩmHãy vắt ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm bởi id hạng mục sản phẩm của công ty nhé

Xem thử hiệu quả bên Vnkings.com:

*

Bằng sự sáng sủa tạo của người sử dụng hãy thử chế tạo style riêng bỏ phần này! nếu thành công xuất sắc hãy khoe phần bạn làm với bản thân qua fanpage hoặc phản hồi nhé