Truy Vấn Dữ Liệu Là Gì

  -  

Truy vấn dữ liệu tức là tìm kiếm và hiển thị dữ liệu. Nếu câu hỏi chỉ tương quan tới một bảng dùng cách thức tìm kiếm với lọc có thể tìm câu trả lời. Dẫu vậy với câu hỏi phức tạp, liên quan tới các bảng thì nên cần sử dụng mẫu mã hỏi.

Bạn đang xem: Truy vấn dữ liệu là gì

*

Cùng top lời giải tò mò về truy vấn vấn dữ liệu và các bài tập vận dụng nhé! 

1. Truy vấn vấn là gì?

tróc nã vấn là giải pháp tìm kiếm với biên dịch dữ liệu xuất phát từ 1 hoặc nhiều bảng. Thực hiện truy vấn cũng như hỏi một câu hỏi chi máu về CSDL. Khi chế tác truy vấn vào Access, chúng ta đang xác định các đk tìm kiếm ví dụ để tìm chính xác dữ liệu bản thân cần.

+ tróc nã vấn mạnh khỏe hơn rất nhiều so với các tìm tìm hay bộ lọc đơn giản mà bọn họ thường áp dụng để tìm kiếm kiếm dữ liệu trong một bảng. Điều này là do truy vấn rất có thể thu thập thông tin từ khá nhiều bảng.

+ những truy vấn nhưng bạn áp dụng để truy nã xuất dữ liệu xuất phát điểm từ 1 bảng hoặc để tiến hành các phép tính được điện thoại tư vấn là các truy vấn lựa chọn (select query).

+ những truy vấn thêm, đổi khác hoặc xóa tài liệu được hotline là truy vấn hành động (action query).

+ có thể sử dụng tróc nã vấn để cung cấp dữ liệu mang đến biểu chủng loại hoặc báo cáo.

+ Phần cực nhọc khăn của các truy vấn là bạn phải hiểu giải pháp xây dựng một tróc nã vấn trước khi sử dụng chúng.

2. Truy vấn dữ liệu (mẫu hỏi)


a). Khái niệm mẫu hỏi

Access cung ứng công ráng để tự động hóa việc trả lời các câu hỏi do chính bạn lập trình tạo nên - mẫu hỏi

+ database chứa dữ liệu phản ánh toán bộ tin tức về đối tượng người tiêu dùng cần quản ngại lí.

+ câu hỏi phức tạp, liên quan tới những bảng thì ta sử dụng tới chủng loại hỏi.

+ dùng mẫu hỏi và liên kết, ta rất có thể thống kê dữ liệu, nhóm và tuyển lựa các bản ghi của rất nhiều bảng.

b) mẫu hỏi thường được sử dụng để:

 + Sắp xếp các bạn dạng ghi

 + lựa chọn các bạn dạng ghi thỏa mãn nhu cầu các điều kiện cho trước

 + Chọn các trường nhằm hiển thị

 + thực hiện tính toán: tính vừa đủ cộng, tính tổng, ….

 + Tổng hợp với hiển thị thông tin từ rất nhiều bảng hoặc mẫu hỏi khác

Có 2 cơ chế làm việc, đó là chế độ thiết kế và chính sách trang dữ liệu.

Kết quả mẫu mã hỏi cũng vào vai trò như 1 bảng

c) Biểu thức

• Để triển khai các đo lường và thống kê và kiểm tra những điều kiện, Access có những công thế để viết các biểu thức, bao hàm toán hạng cùng phép toán.

• các phép toán thường dùng:

+ Phép toán số học: +,-,∗,/

+ Phép toán so sánh: , =,=,

+ Phép toán Lôgic: AND, OR, NOT

• Toán hạng trong tất cả các biểu thức gồm thê là:

+ tên trường: (đóng vai trò các biến) được ghi trong lốt ngoặc vuông. Ví dụ: ,

+ Hằng số, ví dụ: 0.1; 1000000,…

+ Hằng văn bản, được viết trong vệt nháy kép, ví dụ: "Nam", "Nữ",…

+ Hàm: (sum, avg, …)

d) các hàm

• Access hỗ trợ một số hàm thống kê lại thông dụng áp dụng cho những nhóm, gọi là hàm gộp nhóm:

+ SUM: Tính tổng mức số bên trên trường chỉ định.

+ AVG: Tính quý giá trung bình những giá trị số bên trên trường chỉ định

+ MIN: Tìm giá chỉ trị nhỏ dại nhất của những số nằm trong trường chỉ định

+ MAX: Tìm giá bán trị lớn nhất của những số nằm ở trường chỉ định

+ COUNT: Đêm các ô không giống rỗng nằm tại trường chỉ định

• lưu giữ ý: tứ hàm thứ nhất chỉ thực hiên bên trên kiểu tài liệu số.

e. Công việc để chế tác mẫu hỏi

- lựa chọn nguồn dữ liệu cho chủng loại hỏi mới, gồm các bảng và các mẫu hỏi khác.

- Chọn những trường từ mối cung cấp dữ liệu để lấy vào mẫu mã hỏi mới.

Xem thêm: Bảng Khảo Sát Khách Hàng Về Sản Phẩm Mới, Bảng Câu Hỏi Khảo Sát Sự Hài Lòng Của Khách Hàng

- Đưa ra những điều kiện để lọc các bản ghi đưa vào mẫu mã hỏi.

- Xây dựng những trường giám sát từ các trường vẫn có.

- Đặt điều kiện gộp nhóm.

f. Xây dựng mẫu hỏi

*

Hình 1: Thanh công cụ kiến thiết mẫu hỏi

- Để thực hiện thiết kế mẫu hỏi thực hiện 1 trong 2 biện pháp sau:

+ Nháy đúp vào Create Query by using Wizard.

+ Nháy đúp vào Create Query in thiết kế View.

- Để xem hay sửa đổi mẫu hỏi đã tất cả ta yêu cầu làm:

*

Trong đó:

+ Field: Khai báo tên những trường được chọn: có mặt trong mẫu hỏi hoặc chỉ dùng làm lọc, xắp xếp, kiểm soát giá trị…

+ Table: Tên bảng (mẫu hỏi) chứa trường tương ứng.

+ Sort: Xác đinh các trường nên sắp xếp

+ Show: Xác định các trường mở ra trong chủng loại hỏi.

+ Criteria: Mô tả điều kiện để chọn các phiên bản ghi đưa vào mẫu mã hỏi: viết dưới dạng các biểu thức.

3. Bài bác tập

Câu 1: Truy vấn dữ liệu có nghĩa là:

A. In dữ liệu

B. Cập nhật dữ liệu

C. Tìm kiếm cùng hiển thị dữ liệu

D. Xóa những dữ liệu không buộc phải đến nữa

Trả lời: Truy vấn dữ liệu có nghĩa là tìm kiếm với hiển thị dữ liệu. Nếu thắc mắc chỉ tương quan tới một bảng dùng phương pháp tìm kiếm cùng lọc có thể tìm câu trả lời. Cơ mà với thắc mắc phưc tạp, tương quan tới nhiều bảng thì nên cần sử dụng chủng loại hỏi.

Đáp án: C

Câu 2: Nếu những việc phức tạp, liên quan tới nhiều bảng, ta sử dụng:

A. Mẫu hỏi B. Bảng C. Báo cáo D. Biểu mẫu

Trả lời: Nếu câu hỏi chỉ liên quan tới một bảng dùng phương thức tìm kiếm và lọc có thể tìm câu trả lời. Dẫu vậy với câu hỏi phức tạp, liên quan tới những bảng thì nên cần sử dụng mẫu mã hỏi.

Đáp án: A

Câu 3: Để hiển thị một số phiên bản ghi nào kia trong các đại lý dữ liệu, thống kê dữ liệu, ta dùng:

A. Mẫu mã hỏi B. Thắc mắc C. Liệt kê D. Trả lời

Trả lời: Mẫu hỏi hay được thực hiện để sắp xếp các bạn dạng ghi, chọn các trường nhằm hiển thị, tiến hành tính toán, chọn các phiên bản ghi vừa lòng điều kiện đến trước, tổng hợp với hiển thị thông tin từ không ít bảng hoặc mẫu hỏi khác.

Đáp án: A

Câu 4: Các chính sách làm bài toán với chủng loại hỏi là:

A. Mẫu mã hỏi

B. Mẫu mã hỏi và thiết kế

C. Trang tài liệu và thiết kế

D. Trang tài liệu và mẫu hỏi

Trả lời: Có hai cơ chế thường dùng để gia công việc với chủng loại hỏi: chế độ thiết kế và chính sách trang dữ liệu. Trong chính sách thiết kế, ta rất có thể thiết kế bắt đầu hoặc xem giỏi sửa đổi thi công cũ của mẫu hỏi.

Đáp án: C

Câu 5: Kết quả triển khai mẫu hỏi rất có thể tham gia vào câu hỏi tạo ra:

A. Bảng, biểu mẫu, chủng loại hỏi tuyệt báo cáo

B. Bảng, biểu mẫu khác, chủng loại hỏi không giống hay những trang khác

C. Bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi khác hay báo cáo

D. Bảng, biểu mẫu, chủng loại hỏi khác

Trả lời: Kết quả triển khai mẫu hỏi rất có thể tham gia vào việc tạo thành bảng, biểu mẫu, chủng loại hỏi khác xuất xắc báo cáo.

Đáp án: C

Câu 6: “ /” là phép toán trực thuộc nhóm:

A. Phép toán so sánh

B. Phép toán số học

C. Phép toán logic

D. Ko thuộc những nhóm trên

Trả lời: Phép toán số học tập được thực hiện để mô tả những phép tính toán. Ví dụ: +, -, *, /.

Đáp án: B

Câu 7: Phát biểu như thế nào sai trong những phát biểu sau khoản thời gian nói về mẫu hỏi?

A. Biểu thức số học được thực hiện để mô tả những trường tính toán

B. Biểu thức xúc tích và ngắn gọn được sử dụng khi thiết lập cấu hình bộ lọc mang đến bảng, cấu hình thiết lập điều khiếu nại lọc để tạo thành mẫu hỏi

C. Hằng văn phiên bản được viết trong cặp dấu nháy đơn

D. Hàm gộp nhóm là những hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

Trả lời: Hằng văn bản được viết vào cặp dấu nháy kép.

Đáp án: C

Câu 8: Trong lưới QBE của hành lang cửa số mẫu hỏi (mẫu hỏi ở cơ chế thiết kế) thì mặt hàng Criteria có chân thành và ý nghĩa gì?

A. Mô tả điều kiện để lựa chọn các bạn dạng ghi chuyển vào chủng loại hỏi

B. Khẳng định các trường mở ra trong chủng loại hỏi

C. Khẳng định các trường đề xuất sắp xếp

D. Khai báo tên những trường được chọn

Trả lời: Trong lưới QBE của hành lang cửa số mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chế độ thiết kế) thì mặt hàng Criteria có chân thành và ý nghĩa là mô tả đk để chọn các bản ghi chuyển vào mẫu mã hỏi. Những điều khiếu nại được viết bên dưới dạng biểu thức logic.

Xem thêm: Đăng Ký Key Google Map Api Google Map Cho Website Của Bạn, Đăng Ký Google Map Api Key

Đáp án: A

Câu 9: Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Để tìm những học viên có điểm một huyết trên 7 và điểm thi học kỳ trên 5 , trong cái Criteria của ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức đk nào sau đó là đúng:

A. MOT_TIET > 7 & HOC_KY >5

B. > 7 and >5

C. > 7 OR >5

D. > "7" and >"5"

Trả lời: Toán hạng trong số biểu thức hoàn toàn có thể là:

+ Hằng văn bạn dạng được viết trong cặp dấu nháy kép ví dụ: “Nam”

+ Hàm gộp nhóm là các hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

+ Hằng số, ví dụ: 0.1; 1000,…

+ thương hiệu trường ( đóng vai trò những biến) được ghi trong lốt ngoặc vuông. Ví dụ: điểm một máu trên 7 với điểm thi học kỳ bên trên 5 , trong chiếc Criteria của ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức điều kiện là > 7 và > 5

Đáp án: B

Câu 10: Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Trong mẫu hỏi, biểu thức số học để chế tạo trường mới TRUNG_BINH, lệnh như thế nào sau đây là đúng:

A. TRUNG_BINH:(2* + 3*)/5

B. TRUNG_BINH:(2* MOT_TIET + 3*HOC_KY)/5

C. TRUNG_BINH:(2* + 3*):5

D. TRUNG_BINH=(2* + 3*)/5

Trả lời: . Biểu thức số học được áp dụng để mô tả các trường đo lường trong mẫu mã hỏi và được thực hiện dấu nhị chấm.