Tổng hợp kiến thức toán 4

  -  

Tổng hợp kỹ năng toán lớp 4 là ôn tập lại các dạng toán cơ phiên bản và đặc biệt ở chương trình toán lớp 4. Đây là cách đệm để các em học xuất sắc toán lớp 5.Bài học tập này hostingvietnam.vn đã tổng hợp kỹ năng toán lớp 4các bài toán, nội dung kỹ năng và kiến thức trọng trung khu để những con ôn tập với củng vắt kiến thức.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức toán 4

1. Ôn tập về số tự nhiên.

1.1. Số với chữ số

- sử dụng 10 chữ số nhằm viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Có 10 số có một chữ số (từ 0 cho 9)

Có 90 số bao gồm 2 chữ số (từ 10 đến 99)

Có 900 số gồm 3 chữ số (từ 100 cho 999)

Có 9000 số bao gồm 4 chữ số (từ 1000 mang đến 9999)

- Số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất là số 0. Số tự nhiên lớn tốt nhất không có

- nhị số từ nhiên liên tiếp hơn (kém) nhau một 1-1 vị.

- các số tất cả chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 call là số chẵn. Nhị số chẵn tiếp tục hơn hèn nhau 2 đối chọi vị.

- các số gồm chữ số tận thuộc là 1, 3, 5, 7, 9 hotline là số lẻ. Nhị số lẻ tiếp tục hơn hèn nhau 2 1-1 vị.

1.2. Hàng với lớp

*

Hàng solo trăm, sản phẩm chục, hàng đơn vị chức năng hợp thành lớp 1-1 vị

Hàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn, hàng trăm ngàn hợp thành lớp nghìn

1.2.1. Phương pháp đọc số tự nhiên.

Để đọc những số thoải mái và tự nhiên ta gọi từ trái sang trọng phải, tốt từ sản phẩm cao tới sản phẩm thấp.

Các chữ số từ phải sang trái theo lần lượt thuộc hàng đối kháng vị, hàng chục, sản phẩm trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn nghìn, ...

Hàng đối chọi vị, hàng chục, hàng ngàn hợp thành lớp đơn vị.

Hàng nghìn, hàng trăm nghìn, hàng trăm ngàn nghìn đúng theo thành lớp nghìn.

1.3. Phép cộng

a + b = b + a

(a + b) + c = a + (b + c)

0 + a = a + 0 = a

(a - n) + (b + n) = a + b

(a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

(a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

Nếu một hạng được vội lên n lần đồng thời những số hạng sót lại được giữ nguyên thì tổng này được tăng lên một trong những đúng bởi (n - 1) lần số hạng được vội vàng lên

Nếu số hạng bị giảm xuống n lần, đồng thời các số hạng sót lại được giữ nguyên thì tổng kia bị bớt đi một trong những đúng bởi (1 -) số hạng bị bớt đi.

Tổng của các số chẵn là một số trong những chẵn

Tổng của một trong những lẻ và một vài chăn là một số lẻ

Tổng của hai số từ bỏ nhiên thường xuyên là một trong những lẻ

1.4. Phép trừ

a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

Nếu số bị trừ và số trừ thuộc tăng hoặc bớt n đơn vị chức năng thì hiệu của chúng không đổi

Nếu số bị trừ được gấp lên n lần và không thay đổi số trừ thì hiệu được tăng thêm một số trong những đúng bằng (n - 1) lần số bị trừ

Nếu số bị trừ duy trì nguyên, số trừ được gấp lên n lần thì hiệu bị giảm đi (n - 1) lần số trừ

Nếu số bị trừ được tạo thêm n solo vị, số trừ giữ nguyên thì hiệu giảm sút n đơn vị

1.5. Phép nhân

a x b = b x a

a x (b x c) = (a x b) x c

a x 0 = 0 x a = 0

a x 1 = 1 x a = a

a x (b + c) = a x b + a x c

a x (b - c) = a x b - a x c

Trong một tích nếu thừa số được cấp lên n lần đồng thời gồm một vượt số khác bị giảm đi n lần thì tích không đổi.

Trong một tích giả dụ thừa số được vội vàng lên n lần đồng thời, các thừa số còn lại giữ nguyên thì tích được gấp lên n lần và trái lại trong một tích tất cả một thừa số bị giảm xuống n lần, những thừa số còn lại không thay đổi thì tích cũng bị giảm đi n lần (n > 0)

Trong một tích, nếu có ít nhất một thừa số chẵn thì tích kia chẵn

Trong một tích, giả dụ một thừa số được tăng lên a solo vị các thừa số còn lại giữ nguyên thì tích đạt thêm a lần tích những thừa số còn lại.

Trong một tích những thừa số những lẻ cùng có tối thiểu 1 quá số bao gồm tận cùng là 5 thì tích tất cả tận thuộc là 5.

1.6. Phép chia

a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

0 : a = 0

a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

Trong phép chia, ví như số bị chia tăng hoặc sụt giảm n lần (n > 0) đôi khi số chia không thay đổi thì yêu quý cũng tăng lên (giảm đi) n lần.

Trong một phép chia, nếu như tăng số phân tách lên n lần (n > 0) đồng thời số bị chia không thay đổi thì thương sụt giảm n lần với ngược lại.

Trong một phép chia, số phân tách và số bị chia cùng tăng hoặc giảm n lần thì thương ko đổi.

Trong một phép chia tất cả dư, nếu số bị phân tách và số phân tách cùng được gấp (giảm) n lần (n > 0) thì số dư cũng được gấp (giảm) n lần.

1.7. Hàng số

*

1.8. Dấu hiệu chia không còn cho: 2, 3, 5, 9

*

Dấu hiệu phân chia hết cho 2: những số tất cả tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách hết đến 2

Dấu hiệu chia hết cho 5: những số bao gồm tận cùng là 0, 5 thì chia hết cho 5

Dấu hiệu phân tách hết mang đến 3: các số tất cả tổng những chữ số phân tách hết đến 3 thì phân tách hết mang lại 3.

Dấu hiệu chia hết mang lại 9: các số có tổng những chữ số chia hết mang lại 9 thì phân chia hết cho 9.

2. Ôn tập về phân số và những phép tính phân số

2.1. định nghĩa phân số

*

*

2.2. Tính chất cơ phiên bản của phân số

Nếu nhân cả tử số và mẫu mã số của một phân số cùng với cùng một số trong những tự nhiên khác 0 thì được một phân số bởi phân số sẽ cho.

Nếu phân chia cả tử số và chủng loại số của một phân số cùng với cùng một vài tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

2.3. So sánh những phân số

a) So sánh các phân số cùng mẫu mã số

Trong hai phân số gồm cùng chủng loại số:

Phân số nào tất cả tử số bé nhiều hơn thì phân số đó bé hơn.Phân số nào bao gồm tử số lớn hơn vậy thì phân số đó phệ hơn.Nếu tử số đều nhau thì nhị phân số đó bằng nhau.

b) So sánh những phân số thuộc tử số

Trong hai phân số bao gồm cùng tử số:

Phân số nào bao gồm mẫu số nhỏ hơn thì phân số đó lớn hơn.Phân số nào gồm mẫu số lớn hơn thế thì phân số đó nhỏ nhắn hơn.Nếu mẫu số đều nhau thì hai phân số đó bởi nhau.

c) So sánh các phân số không giống mẫu

Muốn đối chiếu hai phân số khác mẫu số, ta hoàn toàn có thể quy đồng mẫu mã số nhì phân số đó rồi so sánh các tử số của nhì phân số mới.

2.4. Các phép tính phân số

a) Phép cộng phân số

Muốn cộng hai phân số có cùng chủng loại số, ta cộng hai tử số cùng nhau và giữ nguyên mẫu số.

Muốn cùng hai phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng chủng loại số hai phân số, rồi cùng hai phân số đó.

Xem thêm: Gọi Hàm Javascript Trong Html, Làm Thế Nào Để Thêm Javascript Trong Html

b) Phép trừ phân số

Muốn trừ nhì phân số tất cả cùng mẫu mã số, ta trừ tử số của phân số trước tiên cho mẫu mã số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

Muốn trừ nhị phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng chủng loại số nhì phân số, rồi trừ nhị phân số đó.

c) Phép nhân phân số

Muốn nhân hai phân số ta đem tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

d) Phép phân chia phân số

Muốn chia một phân số cho một phân số, ta rước phân số đầu tiên nhân cùng với phân số thiết bị hai hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số thành chủng loại số, chủng loại số thành tử số.

3. Ôn tập đại lượng

3.1. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

*

Để đo khối lượng các đồ nặng sản phẩm chục, hàng trăm, hàng trăm ngàn ki-lô-gam, bạn ta cần sử dụng những đối chọi vị: yến, tạ, tấn.

Để đo trọng lượng các thiết bị nặng mặt hàng chục, hàng trăm, hàng trăm gam, bạn ta cần sử dụng những 1-1 vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

Mỗi đơn vị đo trọng lượng đều cấp 10 lần đối kháng vị bé hơn liền sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo trọng lượng đều hèn 1/10 lần đối kháng vị to hơn liền trước nó

3.2. Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

*

Mỗi đơn vị chức năng đo độ dài các gấp 10 lần solo vị nhỏ nhiều hơn liền sau nó.

Mỗi đơn vị đo độ dài rất nhiều kém 1/10 lần solo vị to hơn liền trước nó.

Một số đơn vị chức năng đo diện tích s: m2, km2, dm2, cm2

1km2 = 1 000 000m2

1m2 = 100dm2

1m2 = 10 000cm2

1dm2 = 100cm2

3.3. Giây - cầm kỷ

Chú ý:

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, tháng ba, mon năm, tháng bảy, tháng 8, tháng mười, tháng mười hai có: 31 ngày.

Tháng tư, mon sáu, mon chín, tháng mười một có: 30 ngày.

Tháng hai tất cả 28 ngày (vào năm nhuận tất cả 29 ngày).

1 phút = 60 giây

1 tiếng = 60 phút = 3600 giây

4. Ôn tập về số vừa đủ cộng

4.1. Vấn đề tìm số mức độ vừa phải cộng

Một vài kỹ năng và kiến thức cần nhớ

Muốn search số mức độ vừa phải cộng của đa số số, ta tính tổng của các số đó, rồi rước tổng đó phân chia cho số những số hạng.

Ví dụ: tra cứu trung bình cùng của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

Số trung bình cộng của dãy cách đều : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài xích toán: tra cứu số hạng khi biết trung bình cộng và số hạng khác.

*
*

5. Ôn tập dạng tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu

*

6. Ôn tập tìm nhì số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ của nhì số đó.

6.1. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ

*

6.2. Tìm hai số lúc biết hiệu với tỉ

*

7. Ôn tập dạng toán để tính của phép nhân, chia, cộng, trừ.

7.1 Phép nhân

Khi thực hiện phép tính ta tiến hành từ bắt buộc qua trái

Ta thứu tự có các tích riêng máy 1, 2, 3… lúc đặt tính nhớ phải để thẳng hàng các chữ số

7.2 Phép chia

Thực hiện nay phép tính theo thứ tự trường đoản cú trái qua phải.

Có đầy đủ 3 phép tính vào phép phân tách gồm: Chia kế tiếp nhân rồi cuối cùng trừ.

Trong phép chia có dư thì số dư lúc nào cũng nhỏ hơn số chia.

7.3 Phép cộng

Quy tắc: mong mỏi cộng nhì số tự nhiên và thoải mái ta có thể làm như sau:

Viết số hạng này dưới số hạng kia làm thế nào cho các chữ số ở và một hàng đặt thẳng cột cùng với nhau.

Cộng những chữ số ở từng sản phẩm theo trang bị tự từ yêu cầu sang trái, có nghĩa là từ hàng đơn vị đến mặt hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, … .

7.4. Phép trừ

Quy tắc: ý muốn trừ nhì số tự nhiên và thoải mái ta hoàn toàn có thể làm như sau:

Viết số hạng này bên dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

Trừ những chữ số ở từng mặt hàng theo lắp thêm tự từ yêu cầu sang trái, tức là từ hàng đơn vị chức năng đến sản phẩm chục, mặt hàng trăm, hàng nghìn, …

8. Ôn tập hình học

Nếu tăng chiều lâu năm của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ tăng thêm a x 2

Nếu tăng chiều rộng của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ tăng lên a x 2

Nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ sút lên a x 2 solo vị

Nếu bớt chiều rộng của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ bớt lên a x 2 đối kháng vị

Nếu gấp một chiều nào đó của hình chữ nhật lên bao nhiêu lần thì diện tích sẽ tăng thêm bấy nhiêu lần.

Nếu giảm một chiều nào đó của hình chữ nhật lên từng nào lần thì diện tích s sẽ giảm xuống số lần

Trong hình vuông, nếu tăng 1 cạnh lên a đơn vị thì chu vi sẽ tăng thêm 4 x a đơn vị

Trong hình vuông nếu cạnh tăng lên a lần thì diện tích tạo thêm a x a lần

8.1. Hình bình hành và ăn mặc tích hình bình hành

8.1.1. Hình bình hành

*

8.1.2. Diện tích hình bình hành

*

8.2. Hình thoi và ăn diện tích hình thoi.

8.2.1. Hình thoi

*

8.2.2. Diện tích s hình thoi

Cho hình thoi ABCD bao gồm AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD với hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC và để được hình chữ nhật MNCA như hình vẽ.

Xem thêm: Top 7 Phần Mềm Gỡ Ứng Dụng Tốt Nhất 2020, Download Your Uninstaller

*

Dựa vào mẫu vẽ ta có:

Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

*

Vậy diện tích hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi bởi tích của độ lâu năm hai đường chéo chia đến 2 (cùng đơn vị đo)

*

(Trong đó: S là diện tích hình thoi; m, n là độ dài của hai đường chéo)

Trên đấy là bàitổng hợp kỹ năng toán lớp 4 nhằm giúp các em ôn tập, củng nỗ lực kiến thức ship hàng cho học toán lớp 5. Các em gia nhập thêm khóa học toán online của hostingvietnam.vn để hiểu nhiều kiến thức hay nhé.