Tổng của hai số là 128,5. biết số thứ nhất bằng số thứ hai. tìm hiệu của hai số.

  -  
*

Tổng của nhì số là 128,5. Biết 1/2 số đầu tiên bằng1/3 số thiết bị hai. Search hiệu của nhị số.Trả lời: Hiệu của nhì số là 25,7


*

Tổng của nhị số là 128,5. Biết một nửa số thứ nhất bằng 1/3 số trang bị hai. Tìm hiệu của hai số. Trả lời: Hiệu của nhì số là ............................... (Nhập công dụng dưới dạng số thập phân thu gọn)


*

Tổng của nhì số là 128,5. Biết 1/2 số đầu tiên bằng 1/3 số lắp thêm hai. Tìm hiệu của nhị số. 

Trả lời: Hiệu của nhì số là .25,7

tk nha bạn

thank you bạn


Số thứ I bởi : 1/3 : 50% = 2/3 (số trang bị II)

Coi số bé là 2 phần,số bự là 3 phần thì tổng 2 số là : 2 + 3 = 5 (phần)

Hiệu 2 số là : 3 - 2 = 1 (phần)

Tổng cấp hiệu tần số là : 5 : 1 = 5 (lần)

Hiệu 2 số là : 128,5 : 5 = 25,7


Vì 1/2 số thứ nhất =1/3 số thứ hai => 3/6 số trước tiên = 2/6 số sản phẩm 2Như vậy số trước tiên hai phần thì số thứ hai phần như thếTổng số phần cân nhau là:2+3=5 ( phần)Hiệu số phần cân nhau là: 3-2=1 ( phần)Vậy hiệu của 2 số trên là:128,5:5x1=25,7

:D


Câu 1:Tổng của hai số là 128,5. Biết 1/2số trước tiên bằng 1/3 số lắp thêm hai. Tìm hiệu của hai số.Trả lời: Hiệu của nhì số là(Nhập tác dụng dưới dạng số thập phân thu gọn)


Tổng số phần cân nhau là:

2+3=5

Số trước tiên là:

128,5:5*2=51,4

Số đồ vật hai là:

128,5-51,4=77,1

Hiệu của hai số là:

77,1-51,4=25,7

ĐS: 25,7


1/2 số máy 1 bởi 1/3 số thứ 2 nên số đầu tiên =(frac23)số sản phẩm 2

Số trước tiên là:128,5:(2+3)x2=51,4

Số thứ hai là:128,5-51,4=77,1

Hiệu hai số là:77,1-51,4=25,7


Tổng của hai số là 128,5. Biết 50% số trước tiên bằng 1/3 số thiết bị hai. Tìm kiếm hiệu của nhì số.

Bạn đang xem: Tổng của hai số là 128,5. biết số thứ nhất bằng số thứ hai. tìm hiệu của hai số.

cách giải cụ thể nha! cấm trả lời chtt nha


tỉ số của số đầu tiên trên số vật dụng hai là:

1/2 : 1/3 =2/3

theo đề bài ta gồm tổng của hai số là 128,5 

áp dụng vấn đề tổng tỉ ta làm như sau:

-tổng số phần cân nhau là:

2 + 3 =5 ( phần )

-số thứ nhất là:

128,5 : 5 x 2 = 51,4 

-Số sản phẩm công nghệ hai là:

128,5 - 51,4 = 77,1

-Hiệu nhì số là :

77,1 - 51,4 = 25,7

đáp số: 25,7

 

 

 


Tổng của nhị số là 128,5. Biết số trước tiên bằng số thiết bị hai. Tra cứu hiệu của nhị số.

Xem thêm: Cách Xóa Tài Khoản Twitter Vĩnh Viễn Tài Khoản Twitter Trong 7 Bước

Trả lời: Hiệu của hai số là(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)


Bạn ra đề phong cách gì vậy

Tổng hai số là 128,5 nhưng mà số đầu tiên bằng số máy 2 

Vậy hiệu của nhị số là 0

kiểm tra lại đề đi bạn

ủng hộ tròn 550 nha


Tổng 2 số là 128,5. Biết 50% của số đầu tiên bằng 1/3 của số máy hai. Tra cứu hiệu của hai số. Giúp mình nha!


ta có: một nửa số đầu tiên = 1/3 số thứ 2 nên số vật dụng 1= 2/3 số thứ 2

số lần đầu tiên là: 128,5 : (2+3) .2= 51,4

số thứ 2 là : 128,5 - 51,4= 77,1

hiệu 2 số là: 77,1 - 51,4= 25,7


ta có: một nửa số thứ 1 = 1/3 số thứ 2 nên số sản phẩm 1= 2/3 số thứ 2

số đầu tiên là: 128,5 : (2+3) .2= 51,4

số thứ hai là : 128,5 - 51,4= 77,1

hiệu 2 số là: 77,1 - 51,4= 25,7


Số sản phẩm công nghệ nhất =2/3 số thứ hai

Số máy nhất=128,5:(2+3)x3=77,1

Số thứ hai=128,5-77,1=51,4

Hiệu của nhì số là: 77,1-51,4=25,7


Vì 50% số thứ nhất =1/3 số thứ 2 => 3/6 số trước tiên = 2/6 số lắp thêm 2

Như vậy số đầu tiên hai phần thì số thứ hai phần như thế

Tổng số phần đều bằng nhau là:

2+3=5 ( phần)

Hiệu số phần đều nhau là: 3-2=1 ( phần)

Vậy hiệu của 2 số trên là:

128,5:5x1=25,7


Tổng của hai số là 128,5. Biết số trước tiên bằng số đồ vật hai. Tra cứu hiệu của nhị số.

Xem thêm: Tổng Hợp Lời Giới Thiệu Hay Về Spa, Và Cách Viết Gây Ấn Tượng Tốt Với Khách Hàng

Trả lời: Hiệu của nhì số là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)


Tổng của nhì số là 128,5. Biết số thứ nhất bằng số vật dụng hai. Tìm kiếm hiệu của nhì số.Trả lời: Hiệu của hai số là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)