TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG PDF

      43

quý khách vẫn xem bạn dạng rút ít gọn gàng của tài liệu. Xem và mua tức thì bản đầy đủ của tài liệu trên phía trên (839.86 KB, 153 trang )


Bạn đang xem: Tín hiệu và hệ thống pdf

1Cmùi hương 1TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC 2Những ngôn từ đề nghị cố vững:Cmùi hương 1•Các dấu hiệu tách rộc rạc đặc trưng (xung đơn vị, bậc đơn vị, hàm nón, tuần hoàn)•Các phxay toán thù cùng với bộc lộ rời rốc (nhân cùng với thông số, cùng, phép dịch)•Quan hệ vào-ra với hệ TT-BB:–Tín hiệu vào (tác động), biểu đạt ra (đáp ứng), đáp ứng nhu cầu xung–Cách tính tổng chập y(n) = x(n) * h(n)•Các đặc thù của hệ TT-BB–… nhân trái, ổn định•Quan hệ vào-ra trải qua PT-SP-TT-HSH•Hệ TT-BB xét vào miền tần số:–Đáp ứng tần số (đáp ứng nhu cầu biên độ, đáp ứng nhu cầu pha)– Phổ bộc lộ (phổ biên độ, phổ pha) 3
Những câu chữ yêu cầu nuốm vững:Chương thơm 2•Định nghĩa biến đổi z (1 hướng, 2 phía)•Miền quy tụ của chuyển đổi z•Các đặc điểm của chuyển đổi z•Phương thơm pháp tính chuyển đổi z ngược (phân tích thành các phân thức hữu tỉ đối chọi giản…)•Cách tra cứu vãn bảng cách làm biến đổi z•Ứng dụng thay đổi z một phía để giải PT-SP•Xét tính nhân quả cùng ổn định trải qua hàm truyền đạt H(z). 4Những nội dung đề nghị gắng vững:Cmùi hương 3•Phân loại bộ lọc số (FIR, IIR)•Phương thơm pháp tiến hành bộ thanh lọc số (Hartware, phần mềm):- Sơ trang bị khối- Lập trình nhằm giải PT-SPCác nằm trong tính của bộ lọc:Nhân quả, bình ổn, hàm truyền đạt, đáp ứng nhu cầu xung, đáp
ứng tần số (biên độ, pha), đặc điểm thanh lọc (thông cao, thông rẻ, thông dải, chắn dải) 5Miền thời hạn Mặt phẳng z Miền tần sốT.h. vào x(n)T.h. ra y(n)Đáp ứng xung h(n)y(n) = x(n) * h(n)Nhân quảỔn định(biểu lộ qua đáp ứng nhu cầu xung)X(z)= ZY(z)= ZH(z)=Z=Y(z)/X(z)Y(z) = X(z). H(z)Nhân quả:Ổn định:(Vị trí của điểm rất của H(z) so với con đường tròn đối kháng vị) Phổ X(ejw)=FPhổ Y(ejw)=FĐáp ứng tần sốH(e
jw)= Y(ejw)/ X(ejw)=FY(ejw)= X(ejw). H(ejw) 61.1 Khái niệm cùng phân loại•Tín hiệu là bộc lộ đồ lý của thông tin•Về mặt tân oán, biểu thị là hàm của một hoặc các phát triển thành độc lập. Các thay đổi chủ quyền rất có thể là: thời hạn, áp suất, độ cao, sức nóng độ…•Biến độc lập thường xuyên chạm chán là thời hạn. Trong giáo trình sẽ chỉ xét trường đúng theo này. •Một ví dụ về tín hiệu tất cả thay đổi chủ quyền là thời gian: biểu đạt điện tlặng. 7•
Phân loại:Xét ngôi trường đúng theo biểu thị là hàm của biến thời gianTín hiệu tương tự: biên độ (hàm), thời gian (biến) phần đa tiếp tục. Ví dụ: x(t)Tín hiệu tách rạc: biên độ liên tục, thời gian rời rộc. Ví dụ: x(n)x(n) 8Phân các loại tín hiệuThời gian liên tụcThời gian tách rạcBiên độliêntụcBiên độtránh rạcTín hiệu tương tự như Tín hiệu rời rạcTín hiệu lượng tử hóa Tín hiệu số 9Xử lý số tín hiệuLấy mẫu mã &thay đổi tương tự-sốXử lý tín hiệusốBiến đổi sốtương tựTín hiệutương tự
Tín hiệutương tựTín hiệusốADCDAC 10Tại sao lại biểu lộ số ?• Để hoàn toàn có thể cách xử lý tự động (sử dụng máy tính)• Giảm được nhiễu• Cho phnghiền sao lưu lại nhiều lần nhưng mà unique không thay đổi• Các Chip xử lý biểu thị số (DSP)khi được sản xuất hàng loạt có quality giải pháp xử lý nhất quán và quality cách xử lý ko đổi khác theo thời hạn 11Biến đổi tương tự-số•Lấy chủng loại sau đólượng tử hóaLấy mẫu(tránh rốc hóa thời gian)Lượng tử hóa(tách rộc rạc hóa biên độ)Fs >= 2Fmax (Fmax: tần số lớn nhất của tín hiệu)

Xem thêm: Tạo File Robot.Txt Cho Website, Hướng Dẫn Tạo File Robots

Định lý Shannon (mang mẫu)Chu kỳ mang chủng loại TsTần số rước chủng loại Fs = 1/Ts 121.2 Ký hiệu tín hiệu tách rạc•Dãy cực hiếm thực hoặc phức với phần tử đồ vật n là x(n), -∞•n mang giá trị nguyên •Quá trình mang mẫu mã phần lớn (Ts = hằng số), giả thiết Ts = 1 -> Fs = 1ωs = 2πFs.x(n) = x(nTs) 13Một số bộc lộ tránh rộc quánh biệt•Xung đối kháng vị=δ =≠1 n 0(n)0 n 0
δ(n)-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5n1 14•Tín hiệu bậc đối kháng vị=≥1 n 0u(n)0 nu(n)-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5n1 15•Tín hiệu hàm mũx(n)=an-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5n 16•Tín hiệu tuần hoàn
x(n)=x(n+N), N>0: chu kỳx(n)x(n)=sin<(2π/N)(n+n0)> 171.3. Các phnghiền toán thù với biểu hiện tách rạc• Phép nhân 2 dấu hiệu rời rạcx(n)y(n)x(n).y(n)• Phép nhân dấu hiệu rời rộc rạc cùng với hệ sốx(n)αα x(n) 181.3. Các phép toán thù cùng với biểu thị tách rạc• Phnghiền cộng 2 tín hiệu rời rạcx(n)y(n)x(n)+y(n)• Phxay dịchnếu như dịch yêu cầu n0 mẫu, x(n) vươn lên là y(n)y(n) = x(n-n
x2(n) 211.4. Phân nhiều loại các hệ cách xử trí biểu lộ tách rạcT< >x(n) y(n)x(n): bộc lộ vào (tác động)y(n): biểu hiện ra (đáp ứng)Phân một số loại dựa vào các ĐK ràng buộc đối vớiphép biến hóa Ty(n)=THệ con đường tính giả dụ thỏa mãn nguyên lý xếp chồng 221.4. Phân các loại những hệ cách xử trí bộc lộ tránh rạcx1(n) y1(n)x2(n) y2(n)T =aT1(n)>+bT=a y1(n) + b y2(n)∞=−∞= δ −∑kx(n) x(k) (n k)Nếu hệ đường tính:∞=−∞= δ −∑ky(n) x(k)T< (n k)>= δ −kh (n) T< (n k)>y(n) = T 235vR1
R22v3v 241.4. Phân các loại những hệ giải pháp xử lý biểu lộ rời rạc∞=−∞= −∑ky(n) x(k) h(n k)=y(n) x(n)*h(n)Nếu hệ không bao giờ thay đổi theo thời gianTác động δ(n) mang lại đáp ứng nhu cầu h(n)Tác rượu cồn δ(n-k) đến đáp ứng nhu cầu h(n-k)Với hệ đường tính không thay đổi (TTBB):h(n) là đáp ứng nhu cầu xung của hệ*: Phnghiền tổng chập 251.4. Phân các loại các hệ cách xử trí biểu hiện tách rạcVí dụ Hệ TTBB(n-1)(n)(n)(n)(n-1)(n-2)(n-2)(n)(n-1)
*
Thực hành một vài lệnh cách xử lý biểu thị với khối hệ thống rời rộc rạc trong miền thời gia, cỗ thanh lọc FIR 13 2 33