TÌM MIỀN XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ

  -  
2. Miền xác định $x in mathbb R$.Ta có $y^2 =(3cos x -4sin x)^2 le (3^2+4^2)(cos^2 x +sin^2 x)=25Rightarrow -5 le y le 5$Miền quý giá $<-5,5>.$


Bạn đang xem: Tìm miền xác định của hàm số

*Xem thêm: Các Lệnh Ssh Trong Linux - Các Lệnh Ssh Command Cơ Bản

2.+ Miền khẳng định Ta cần có $1 -2cos x >0 Leftrightarrow 1/2 > cos x Leftrightarrow left< {eginmatrix x > pi/3 +k2pi\ x + Miền quý hiếm Ta gồm $-1 le cos x le 1 Leftrightarrow-2 le -2cos x le 2Leftrightarrow -1 le 1-2 cos x le 3Rightarrow 0Do $ln x$ là hàm đồng bến cần ta tất cả $-infty Vậy miền quý giá là $(-infty,ln 3>$


Xem thêm: Cách Gửi Tin Nhắn Sms Dài Hơn 160 Ký Tự Tin Nhắn, Cách Gửi Tin Nhắn Sms Dài Hơn 160 Ký Tự

*

*
*
*
*
๖ۣۜCold: được mỗi tin đấy dứt hết luôn luôn rồi đấy
*
*
*
*
*
*
*
*
phanhuukhanhabc:
*
*
Mưa Đêm: 7 năm trôi qua cấp tốc thật, giờ chả còn ai ở phía trên
*