Chapter 2

      44

Nội dung

Cô vừa new thành niên thì sẽ tận tay có tác dụng xáo trộn hôn lễ của tía nuôi mình - Lục Thịnh Đình. "Lục Thịnh Đình, tôi hy vọng làm cho đàn bà của anh ấy với vẫn muốn làm tín đồ phụ nữ của anh!" Vụ mưu sát của 6 năm về trước, sự thật đã được trưng bày, Lục Thịnh Đình, anh hiện thời là người yêu của tớ cùng cũng là quân thù của tôi...


Trả lời
Trả lời
Trả lời
Trả lời
*

ghét tuyệt nhất nu9 h ko biết nói j về nó nữa. Cướp vị hôn thê của ng không giống nhưng làm cho j bản thân ko tất cả lỗi j