Hướng Dẫn Các Cách Import File Sql Vào Sql Server Mới Nhất 2021

  -  
khóa đào tạo và huấn luyện Lập trình Phân tích kiến thiết Sử dụng SQL hệ thống Insert, Delete, Update Table trong SQL vps

Dẫn nhập

Như trong bài xích KHỞI TẠO, XÓA, SỬA TABLE vẫn đề cập, một Table (Bảng) bao hàm các Column (Trường thuộc tính) và các Record (Bản ghi). Vào đó, những Record đó là dữ liệu chuyển vào các Table tương ứng kết cấu của dữ liệu định sẳn của các Column.

Bạn đang xem: Hướng dẫn các cách import file sql vào sql server mới nhất 2021

Tuy nhiên, trong quy trình lưu trữ dữ liệu, ta thấy rõ không những lưu trữ mà lại Table còn nên phát sinh những hoạt độngTHÊM, XÓA, SỬA DỮ LIỆUvới một tốt nhiều dữ liệu trong Table. Sau đây, bọn họ sẽ cùng tò mò các làm việc trên.

Nội dung chính

Để theo dõi tốt nhất bài này, bạn nên xem qua các bài:

Trong bài xích này, họ sẽ thuộc nhau khám phá một số vụ việc sau:

Database mẫu thao tác làm việc với dữ liệu bằng bối cảnh Table. Làm việc với dữ liệu bằng Code.

Database mẫu

Để thao tác xuất sắc với bài xích này, chúng ta sử dụng database TRUONGHOCsau. Hoặc chúng ta có thể tự khởi sinh sản Database có những Table tượng tự để nhớ bài xuất sắc hơn.

--khởi sản xuất database TRUONGHOCCREATE DATABASE TRUONGHOCGO-- áp dụng databaseUSE TRUONGHOCGO -- sinh sản bảng HOCSINHCREATE TABLE HOCSINH(MAHS CHAR(5),TEN NVARCHAR(30),NAM BIT, -- Column giới tính Nam: 1 - đúng, 0 - saiNGAYSINH DATETIME,DIACHI VARCHAR(20),DIEMTB FLOAT,)GO-- tạo bảng GIAOVIENCREATE TABLE GIAOVIEN(MAGV CHAR(5),TEN NVARCHAR(30),Nam BIT, -- Column nam nữ Nam: 1 - đúng, 0 - saiNGAYSINH DATETIME,DIACHI VARCHAR(20),LUONG MONEY)GO-- sinh sản bảng LOPHOCCREATE TABLE LOPHOC(MALOP CHAR(5),TENLOP NVARCHAR(30),SOLUONG INT)GO

Thao tác với tài liệu bằng bối cảnh Table

Thêm/ Sửa/ Cập nhập dữ liệu vào Table (Insert/ Update Record)

Để thêm hoặc sửa dữ liệu bằng giao diện, bọn họ tìm cho tới Table cần thêm/ sửa >Chuột cần > Edit đứng đầu 200 rows.

*

Giao diện thêm/sửa dữ liệu trên table hiển thị như sau

Tạo một Record mới tại dòng bao gồm vị trí vết * phía trước. Sau khi nhập đủ dữ liệu thành phần quan trọng > Enter.Giá trị mặc định tại những trường ở trong tính thuở đầu là NULL Dòng gồm dấu mũi thương hiệu phía trước, biểu lộ Record hiện nay hành bạn đang chọn. Tại đây bạn cũng có thể thêm/sửa một hay những thành phần trong Record.

*

Trong quá trình thêm/ sửa dữ liệu, chúng ta cần để ý nhập tài liệu theo cấu trúc của kiểu tài liệu đã chọn trong quy trình khởi sản xuất Table ( các kiểu dữ liệu đã reviews trong bàiKIỂU DỮ LIỆU vào SQL)

Xoá dữliệu bên trên Table (Delete Record)

Xóa một record

Để xóa một record đã bao gồm trong Table, tại record đề nghị xóa > chuột đề xuất > Delete.

*

Hoặc chúng ta có thể click chuột trái vào phía trước record bắt buộc xóa. > phímDelete. Cửa sổ thông báo xác thực xuất hiện >Yes nhằm hoàn tất thao tác làm việc xóa một record.

*

Xóa đồng thời nhiều Record

Nếu bạn có nhu cầu xóa cùng lúc nhiều Record, nhấp giữ con chuột trái vào phía trước Record yêu cầu xóakéo mang đến hết những record hy vọng xóa > phím Delete. Tương tự, cửa ngõ sổ thông tin yêu cầu chứng thực thao tác xóa.

Xem thêm: Cách Mở Wifi Trên Win 7, 10 Đơn Giản Nhất, Lỗi Laptop Không Bắt Được Wifi Trong Win 7

*

Thao tác với dữ liệu bằng code

Để việc làm việc với dữ liệu bằng code được dễ dãi và mau lẹ hơn, Kteam khuyến khích chúng ta dùng công cụ cung ứng nhắc lệnh đã có hướng dẫn thiết lập trong bàiHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÔNG CỤ SQL TOOLBELT.

Một số kết cấu nhập dữ liệu bằng code đề xuất lưu ý

Như bài bác KIỂU DỮ LIỆU vào SQLđã đề cập, trong quy trình khởi tạo ra Table, mỗi column được gán một kiểu tài liệu riêng. Vì vậy, quá trình nhập liệu cũng cần vâng lệnh nguyên tắc để dữ liệu nhập vào không biến thành lỗi. Sau đây là một số cấu tạo nhập liệu cơ bản:

*

*


Thêm Record theo column tùy chọn:

INSERT INTO

( column1, column2, column3, … , columnn, )

VALUES (

Gợi ký kết nhập dữ liệu, -- thương hiệu column1 – hình trạng dữ liệu tương xứng column1

Gợi ký nhập dữ liệu, -- thương hiệu column2 – hình trạng dữ liệu tương ứng column2

Gợi cam kết nhập dữ liệu, -- thương hiệu column3 – hình trạng dữ liệu tương ứng column3

)

Thêm Record theo thiết bị tự cấu trúc mặc định Column:

INSERT INTO

VALUES (

Gợi ký kết nhập dữ liệu, -- tên column1 – giao diện dữ liệu tương xứng column1

Gợi ký kết nhập dữ liệu, -- thương hiệu column2 – đẳng cấp dữ liệu khớp ứng column2

Gợi ký kết nhập dữ liệu, -- tên column3 – kiểu dữ liệu khớp ứng column3

)

Khi sử dụng công cầm cố nhắc lệnh, làm việc thêm record > SQL đã hiển thị cấu trúc mặc định của tài liệu mới theo kiểu tài liệu của column vào Table:

*

Ví dụ:

Thêm một Record bắt đầu vào table HOCSINH theo đúng thứ tự mang định của Table

--Thêm một Record bắt đầu vào Table HOCSINH theo đúng thứ tự khoác định của TableINSERT dbo.HOCSINHVALUES ( "CS002" , -- MAHS - char(5) N"KIM LONG" , -- TEN - nvarchar(30) 1 , -- phái nam - bit "19940226", -- NGAYSINH - datetime "DONGNAI" , -- DIACHI - varchar(20) 9.0 -- DIEMTB - float )Lưu ý:

Từ khóa INTO bao gồm hoặc không gần như không gây hình ảnh hưởng đến cấu trúc lệnh.Dữ liệu nhập liệu cần phải lưu tuần tự khớp ứng thứ tựcolumn sẽ chọn.

Xóa dữ liệu trong Table (Delete Record)

Xóa toàn thể dữ liệu bởi lệnh TRUNCATE cùng DELETE

Nếu các bạn để ý, trong bài xích KHỞI TẠO, XÓA, SỬA TABLE trong SQL; Kteam vẫn đề cập mang đến lệnh TRUNCATE nhằm xóa toàn bộ dữ liệu trong Table cùng với cú pháp :

TRUNCATE TABLE

Trong bài bác này, Kteam sẽ trình làng lệnh DELETE cũng có công dụng xóa toàn bộ dữ liệu vào Table cùng với cú pháp:

DELETE

Câu hỏi đặt ra là:

Nếu chúng gồm cùng chức năng, lý do cần phải thực hiện hai lệnh xóa dữ liệu riêng biệt? Vậy chúng tất cả gì không giống nhau? Sự biệt lập đó có ảnh hưởng gì đến làm việc truy vấn của người sử dụng trong SQL. Hãy thuộc Kteam tìm hiểu một số khác biệt cơ bạn dạng giữa nhì lệnh này!


*

*

*

*

*

Một số lấy ví dụ như về xóa dữ liệu có điều kiện

Ở phần này, chúng ta thực hiện một số ví dụ sau để hiểu rõ hơn về kiểu cách xóa tài liệu trong Table. Nhập tài liệu vào DatabaseTRUONGHOC đầu bài xích để bạn cũng có thể thao tác thuận tiện hơn với các lệnh truy hỏi vấn sau. Dưới đấy là database mẫu mã đã được cập nhập dữ liệu

*

Ví dụ 1: Xóa tất cả dữ liệu vào Table HOCSINH, ta sử dụng lệnh:

DELETE dbo.HOCSINHHoặc

TRUNCATE TABLE dbo.HOCSINHVí dụ 2: Xóa hồ hết giáo viên gồm lương rộng 5000:

DELETE dbo.GIAOVIEN WHERE LUONG >5000Ví dụ 3: Xóa mọi giáo viên gồm lương hơn 5000 và mã số cô giáo DELETE dbo.GIAOVIEN WHERE LUONG > 5000 and MAGV Ví dụ 4: Xóa những học sinh có điểm TB là 1; 8; 9.

DELETE dbo.HOCSINH WHERE DIEMTB IN (1,8,9)Ví dụ 5: Xóa những học viên có mã học viên thuộc list FD001, FD002, FD003

SELECT* FROM dbo.HOCSINH WHERE MAHS IN ("FD002","FD001")Ví dụ 6: Xóa những học viên có điểm trong tầm 1 mang lại 8

DELETE dbo.HOCSINH WHERE DIEMTB BETWEEN 1 & 8Ví dụ 7: Xóa những học sinh có địa chỉ cửa hàng không cần ở Đà Lạt.

DELETE dbo.HOCSINH WHERE DIACHI NOT like "DALAT"

Cập nhập tài liệu trong Table (Update Record)

Cú pháp:UPDATE

SET , ,…,,

WHERE

Lưu ý:

Nếu chúng ta không áp dụng WHERE trong lệnh sửa dữ liệu > toàn bộ các Record vào Table đa số bị cập nhập dữ liệu.

Ví dụ minh họa:

Với Table GIAOVIEN lúc đầu có tài liệu như sau

*

Ví dụ 1: Cập nhập Lương của tất cả giáo viên thành 10000

UPDATE dbo.GIAOVIEN set LUONG = 10000

*

Ví dụ 2: Cập nhập lương của toàn bộ giáo viên thành 10000 và địa chỉ tại DALAT

UPDATE dbo.GIAOVIEN set LUONG = 10000, DIACHI ="DALAT"

*

Ví dụ 3: Cập nhập lương của các giáo viên phái mạnh thành 1

UPDATE dbo.GIAOVIEN set LUONG = 1WHERE Nam="1"

*

Kết

Trong bài bác này, bọn họ đã biết phương pháp thêm, xóa sửa dữ liệuSQL.

Bài sau, bọn họ sẽ bước đầu tìm đọc về KHÓA CHÍNH vào SQL.

Cảm ơn chúng ta đã theo dõi bài viết. Hãy để lại comment hoặc góp ý của công ty để vạc triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập –Thử thách –Không hổ ngươi khó”.

Xem thêm: Cách Để Màn Hình Máy Tính Không Tắt Win 7/8/10 "1 Nhấp, Cách Để Màn Hình Máy Tính Luôn Sáng Không Tắt

Tải xuống


Project

Nếu việc thực hành theo phía dẫn không diễn ra suôn sẻ như ước ao muốn. Bạn có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở liên kết bên dưới!

*

Thảo luận

Nếu các bạn có ngẫu nhiên khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng e dè đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc vào mục HỎI & ĐÁP trên thư viện hostingvietnam.vn.com để nhận được sự cung cấp từ cùng đồng.