Tên tiếng anh các nước trên thế giới

  -  

Mỗi non sông trên quả đât đều được gọi tên theo những ngữ điệu khác nhau.. Mặc dù nhiên, khi thực hiện tiếng Anh và nói đến chủ đề này, bạn nói cần biết cách hotline tên các nước trên quả đât bằng giờ đồng hồ Anh. Bởi vì thế, hostingvietnam.vn mang đến nội dung bài viết này để giúp đỡ bạn bí quyết gọi tên những nước bằng tiếng Anh.

Bạn đang xem: Tên tiếng anh các nước trên thế giới

Nào cùng bắt đầu thôi.

Afghanistan: Áp-ga-ni-xtan

Albania: An-ba-ni.

Algeria: An-giê-ri.

Andorra: An-đô-ra.

Angola: Ăng-gô-la.

Argentina: Ác-hen-ti-na.

Armenia: Ác-mê-ni-a.

Australia: nước Úc.

Austria: nước Áo.

Azerbaijan: A-déc-bai-dan.

Bahamas: Ba-ha-mát

Bangladesh: Băng-la-đét

Barbados: Bác-ba-đốt

Belgium: nước Bỉ.

Belize: Bê-li-xê.

Benin: Bê – nanh.

Bhutan: Bu-tan.

Bolivia: Bô-li-vi-a

Bosnia và Herzegovina

Botswana: Bốt-xoa-na

Brazil: Bra-xin

Brunei: Bru-nây.

Bulgaria: Bun-ga-ri

Burkina Faso: Buốc-ki-na Pha-xô

Cambodia: Cam – pu -chia

Cameroon Ca-ma-run.

Canada: Ca-na-đa.

Cabo Verde: Cáp-ve

Central African Republic: cộng hòa Trung Phi.

Chad: Sát.

Chile: Chi-nê.

China: Trung Quốc.

Colombia: Cô-lôm-bi-a

Comoros: Cô-mô-rô

Congo, Democratic Republic of the

Costa Rica: Cô-xta-ri-ca

Cote d’Ivoire: Bờ hải dương Ngà.

Croatia: Cờ-roát-chi-a

Cuba: Cu-ba.

Curacao: Cu-ra-xao

Cyprus: cộng hòa Síp.

Czechia: Séc.

Denmark: Đan Mạch.

Djibouti: cộng hòa Gi-bu-ti

Dominican Republic: cộng hòa Đô-mi-ni-ca.

Ecuador: cộng hòa Ê-cu-a-đo

Egypt: Ai Cập.

El Salvador: cùng hòa En Xan-va-đo

Equatorial Guinea: cộng hòa Ghi-nê Xích Đạo

Eritrea: Ê-ri-tơ-rê-a

Estonia: E-xtô-ni-a

Ethiopia: Ê-ti-ô-pi-a

Fiji: cộng hòa Quần hòn đảo Phi-gi.

Finland: Phần Lan.

France: Pháp.

Gabon: cộng hòa Ga-bông

Gambia: Găm-bi-a

Germany: Đức.

Ghana: Ga-na

Greece: Hy Lạp.

Grenada: Grê-na-đa

Guatemala: cùng hòa Goa-tê-ma-la

Guinea-Bissau: Ghi-nê Bít-xao

Guyana: Guy-a-na

Haiti: cùng hòa Ha-i-ti.

Honduras: Ôn-đu-rát

Hong Kong: Hồng Kông.

Hungary: Hung-ga-ri

Iceland: Ai-xơ-len

India: Ấn Độ.

Indonesia: In-đô-nê-xi-a

Iran: I-ran

Iraq: I-rắc

Ireland: Ai-len

Israel: I-xra-en

Italy: Ý

Jamaica: Gia-mai-ca

Japan: Nhật Bản.

Jordan: Gioóc-đa-ni

Kazakhstan: Ca-dắc-xtan

Kenya: Kê-ni-a

Kiribati: Ki-ri-bát-xư

Kuwait: Cô-oét

Kyrgyzstan: Cư-rơ-gư-dơ-xtan.

Laos: Lào.

Latvia: Lát-vi-a

Lesotho: Lê-xô-thô.

Liberia: Li-bê-ri-a.

Xem thêm: Cách Gia Hạn Ngày Sử Dụng Mobifone Phổ Biến Hiện Nay, Cách Gia Hạn Ngày Sử Dụng Sim Mobifone Đơn Giản

Libya: Li-bi

Liechtenstein: Lích-tên-xtanh

Luxembourg: Lúc-xăm-bua.

Macau: Ma Cao.

Madagascar: Ma-đa-ga-xca

Malawi: cùng hòa Malawi

Malaysia: Ma-lai-xi-a

Maldives: Ma-đi-vơ.

Mali: cùng hòa Mali

Malta: Man-ta

Marshall Islands: cùng hòa Quần đảo Mác-san.

Mauritania: Mô-ri-ta-ni

Mexico: Mê-xi-cô

Micronesia: Mi-crô-nê-di)

Moldova: Mô-đô-va.

Monaco: Mô-na-cô.

Mongolia: Mông Cổ.

Maroc: Ma Rốc.

Mozambique: Mô-dăm-bích.

Namibia: cộng hòa Namibia

Nauru: Nau-ru.

Nepal: Ne-pan

Netherlands: Hà Lan.

New Zealand: Niu Di-lân

Nicaragua: Ni-ca-ra-goa.

Niger: Ni-giê.

Nigeria: Ni-giê-ri-a

North Korea: Hàn Quốc.

Norway: Na-Uy

Oman: Ô-man.

Pakistan: Pa-ki-xtan

Palau: Pê-lau.

Panama: Pa-na-ma.

Papua New Guinea: Pa-pua Niu Ghi-nê

Paraguay: Pa-ra-goay

Peru: Pê-ru.

Philippines: Phi-líp-pin.

Poland: ba Lan

Portugal: ý trung nhân Đào Nha.

Qatar: Ca-ta.

Romania: Ru-ma-ni.

Russia: Nga

Rwanda: cùng hòa Ru-an-đa.

Samoa: Sa-moa.

Saudi Arabia: Ả Rập Xê-út.

Senegal

Serbia: Sê-bi-a.

Seychelles: Xây-sen

Sierra Leone: Xi-ê-ra Lê-ôn

Singapore: Sing-ga-po

Slovakia: Xlô-va-ki-a

Somalia: Sô-ma-li-a.

South Africa: nam Phi

South Korea: Triều Tiên.

Spain: Tây Ban Nha.

Sri Lanka: Xri Lan-ca

Sudan: Su-đan.

Suriname: Xu-ri-nam

Swaziland (See Eswatini): Xoa-di-len

Sweden: Thụy Điển

Switzerland: Thụy Sĩ

Syria: Sê-ri-a

Taiwan: Đài Loan.

Tajikistan: Ta-gi-ki-xtan

Tanzania: Tan-da-ni-a

Thailand: Thái Lan.

Timor-Leste: Đông Ti-mo.

Togo: Tô-gô

Tonga: Tôn-ga.

Tunisia: Tuy-ni-di

Turkey: Thổ Nhĩ Kì.

Turkmenistan: Tuốc-mê-ni-xtan

Uganda: U-gan-đa

Ukraine: U-crai-na.

United Arab Emirates: các tiểu quốc gia Ả Rập thống nhất.

United Kingdom: quốc gia Liên hiệp Anh với Bắc Ai-len.

Uruguay: U-ru-goay.

Uzbekistan: U-dơ-bê-ki-xtan

Vanuatu: Va-nua-tu.

Venezuela: Vê-nê-du-ê-la

Vietnam: Việt Nam.

Xem thêm: Cách Đăng Xuất Tài Khoản Google Trên Mọi Thiết Bị, Cách Đăng Xuất Tài Khoản Google Trên Các Thiết Bị

Yemen: Y-ê-men

Zambia: cộng hòa Dăm-bi-a

Zimbabwe: Dim-ba-bu-ê

Trên trên đây hostingvietnam.vn vẫn liệt kê các tên tiếng Anh của những nước. Với nội dung bài viết này, hostingvietnam.vn hi vọng bạn đã sở hữu được những tìm hiểu thêm hữu ích khi nói tới các tổ quốc bằng giờ đồng hồ Anh. Chúc bạn học tập thật xuất sắc nhé!

Có thể bạn quan tâm:


*
03 Điểm vượt trội vào chương trình giảng dạy tiếng Anh cho khách hàng của hostingvietnam.vn

hostingvietnam.vn - tổ chức duy nhất chuyên sâu Tiếng Anh cho người Đi Làm và Doanh...