Tập Hợp Các Số Tự Nhiên Sao Cho Là { }

      79

Thực hiện nay các phxay toán thù đúng theo nhị tập vừa lòng, giao nhì tập vừa lòng, mang hiệu cùng rút ra Kết luận.


Bạn đang xem: Tập hợp các số tự nhiên sao cho là { }

Lời giải của GV hostingvietnam.vn

(eginarraylA = left 0;2;4;6;8;10 ight\B = left 0;1;2;3;4;5;6 ight\C = left 4;5;6;7;8;9;10 ight\ Rightarrow B cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight\ Rightarrow A subphối left( B cup C ight) Rightarrow A cap left( B cup C ight) = Aendarray)

Lại có:

(eginarraylAackslash B = left 8;10 ight\Aackslash C = left 0;2 ight\Backslash C = left 0;1;2;3 ight\ Rightarrow left( Aackslash B ight) cup left( Aackslash C ight) cup left( Backslash C ight) = left 0;1;2;3;8;10 ight\endarray)

Đáp án phải chọn là: c


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho nhị tập hợp: $A = x$ là ước số ngulặng dương của $12 $

$B = \;x$ là ước số nguim dương của $18 $

Tập thích hợp $A cap B$ là:


Cho nhì tập (A = { x in Rleft| {x + 3Xem thêm: Ý Nghĩa Của Chương Trình Khuyến Mãi Cuối Năm, Chương Trình Khuyến Mãi Cuối Năm


*

*

Cơ quan liêu nhà quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát