Tăng Dung Lượng Ổ Cứng Cho Máy Ảo Vmware

      219

Giới thiệu về LVM (Logical Volume Manager)

LVM là 1 trong những luật để quản ngại lý phân vùng logic được tạo cùng phân chia tự những ổ đĩa đồ gia dụng lý. Với LVM chúng ta có thể dễ ợt tạo thành new, đổi khác kích thước hoặc xóa khỏi phân vùng vẫn tạo.

Bạn đang xem: Tăng dung lượng ổ cứng cho máy ảo vmware


LVM được sử dụng cho những mục tiêu sau

Tạo 1 hoặc phần nhiều vùng logic hoặc phân vùng cùng với toàn thể đĩa cứng (tương đối như là với RAID 0, tuy vậy tương tự như JBOD), chất nhận được thay đổi form size volume.Quản lý trang trại đĩa cứng to (Large hard Disk Farms) bằng phương pháp chất nhận được thêm với sửa chữa đĩa mà không trở nên dứt hoạt động hoặc cách biệt dịch vụ, kết hợp với hiệp thương rét (hot swapping).Trên các hệ thống bé dại (như máy tính để bàn), cố vì đề nghị dự tính thời hạn thiết lập, phân vùng có thể cần phệ tới cả làm sao, LVM được cho phép những khối hệ thống tệp dễ dàng biến đổi kích thước Khi phải.Thực hiện sao lưu đồng điệu bằng phương pháp tạo ra snapshot nhanh các khối hận một biện pháp hợp lý.Mã hóa các phân vùng thiết bị lý bởi một password.

*

Bài viết này sẽ chỉ dẫn các bạn không ngừng mở rộng dung lượng ổ cứng của sản phẩm ảo Centos trên VMware.

Xem thêm: Cách Tạo Tab Trong Table Word 2013, Đặt Tab Trong Bảng

Mlàm việc rộng lớn dung tích ổ cứng của sản phẩm ảo Centos bên trên VMware

Để thực hiện bản thân vẫn sẵn sàng một vật dụng ảo Centos bên trên VMware cùng với ổ cứng có dung tích 20GB.

Các bạn cũng có thể đánh giá dung tích của phân vùng, ổ cứng bởi lệnh dffdisk như sau:

Để tăng dung lương phân vùng /dev/mapper/centos-root lên 40GB chúng ta tuân theo quá trình sau:

Tạo phân vùng sda3

Tiếp theo thực hiện lệnh pvcreate

< ~># pvcreate /dev/sda3 Physical volume "/dev/sda3" successfully created.Tiếp theo thực thi lệnh vgextend

< ~># vgextkết thúc centos /dev/sda3 Volume group "centos" successfully extendedKiểm tra kích thước Volume group bẳng lệnh vgdisplay

< ~># vgdisplay --- Volume group --- VG Name centos System ID Format lvm2 Metadata Areas 2 Metadata Sequence No 4 VG Access read/write VG Status resizable MAX LV 0 Cur LV 2 mở cửa LV 2 Max PV 0 Cur PV 2 Act PV 2 VG Size 38.99 GiB PE Size 4.00 MiB Total PE 9982 Alloc PE / Size 4863 / Msống rộng form size phân vùng /dev/mapper/centos-root

< ~># lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/centos-root Size of logical volume centos/root changed from Kiểm tra form size Logical volume bẳng lệnh lvdisplay

Tiếp theo chúng ta triển khai rekích cỡ filesystem:

Trên Centos 6:

resize2fs /dev/mapper/centos-rootTrên Centos 7

< ~># xfs_growfs /dev/mapper/centos-rootmeta-data=/dev/mapper/centos-root isize=512 agcount=4, agsize=1113856 blks = sectsz=512 attr=2, projid32bit=1 = crc=1 finobt=0 spinodes=0data = bsize=4096 blocks=4455424, imaxpct=25 = sunit=0 swidth=0 blksnaming =version 2 bsize=4096 ascii-ci=0 ftype=1log =internal bsize=4096 blocks=2560, version=2 = sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1realtime =none extsz=4096 blocks=0, rtextents=0data blocks changed from 4455424 to 9697280Kiểm tra lại một lên nữa bằng lệnh df

< ~># df -hFilesystem Size Used Avail Use% Mounted ondevtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shmtmpfs 1.9G 8.6M 1.9G 1% /runtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup/dev/mapper/centos-root 37G 1.3G 36G 4% //dev/sda1 1014M 186M 829M 19% /boottmpfs 379M 0 379M 0% /run/user/0Việc đổi khác kích cỡ ổ cứng giỏi phân vùng rất có thể đưa về các khủng hoảng rủi ro như thao tác làm việc nhầm tốt mất dữ liệu, do đó chúng ta đề nghị sao giữ trước lúc tiến hành. Chúc chúng ta thành công xuất sắc.