Submit Đi Với Giới Từ Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đã xem: Submit đi cùng với giới trường đoản cú gì
Bạn đang xem: Submit đi với giới từ gì

*

*

*Xem thêm: Sử Dụng Outlook 2007 - Hướng Dẫn Sử Dụng Email Outlook 2007

*

submit /səb"mit/ ngoại rượu cồn từ
khổng lồ submit oneself to... Chịu phục tùng... đệ trình, gửi ra chủ ý làI should lượt thích to submit it khổng lồ your inspection: tôi xin đệ trình vấn đề này để ông kiểm tra nội động từ chịu, cam chịu, quy phụcto submit khổng lồ defeat: cam chịu đựng thất bạiwill never submit: không lúc nào chịu quy phục trịnh trọng trình bàythat, I submit, is a false inference: tôi xin trịnh trọng trình bày rằng đó là một sự suy luận không đúng lầmLĩnh vực: toán và tinchịu phụ thuộcchịu sự kiểm traLĩnh vực: xây dựngđệ trìnhchịu tắt thở phụcđệ trình (một dự án...lên)phục tùngtrìnhsubmit plans arbitration: đệ trình lên trọng tàisubmit plans arbitration (to): đệ trình lên trọng tàisubmit an offer for (to)đưa ra giá kính chào hàng
*Xem thêm: So Sánh Các Phiên Bản Sql Server Phiên Bản Năm 2019 Trên Windows


submit

Từ điển Collocation

submit verb

1 give/propose sth so that it can be discussed

ADV. formally He formally submitted his resignation

VERB + SUBMIT ask sb to, invite sb to, require sb lớn Six groups were invited lớn submit proposals for the research. Candidates for the degree are required to submit a 30,000-word thesis.

PREP. for They have submitted plans for our approval. | to She submitted her report khổng lồ the committee.

2 accept sb"s power/control

ADV. voluntarily, willingly He submitted voluntarily to lớn arrest. | meekly

VERB + SUBMIT refuse to | be willing to | be compelled to, be forced to, be obliged to lớn They were forced to submit to Bulgarian rule.

PREP. to lớn She refused khổng lồ submit khổng lồ threats. They abandoned their town rather than submit to the Persians.

Từ điển WordNet

v.

yield lớn the control of another

English Synonym và Antonym Dictionary

submits|submitted|submittingsyn.: comply heed mind obey surrender yieldant.: resist

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu