Sự Khác Nhau Giữa Hằng Có Đặt Tên Và Biến

  -  

Giải bài tập Tin học tập 11 trang 35, 36

Với Giải bài xích tập Tin học 11 trang 35, 36 hay, cụ thể được biên soạn bám sát đít nội dung sách giáo khoa Tin học tập lớp 11 góp bạn thuận lợi trả lời thắc mắc từ đó đạt điểm cao trong các bài thi môn Tin học tập 11.

Bạn đang xem: Sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến

*

Bài 1 (trang 35 sgk Tin học tập lớp 11): Hãy cho thấy sự không giống nhau giữa hằng có đặt tên với biến?

Trả lời:

Hằng bao gồm đặt tên lưu trữ một hằng, giá chỉ trị này sẽ không thể chuyển đổi trong suốt thời hạn chạy chương trình.

Biến cũng lưu trữ một giá chỉ trị.Giá trị này còn có thể đổi khác được.

Ví dụ :

Ta có const e=5;

Sau đó nếu ta bao gồm lệnh biến hóa giá trị trong e. E:=6; Thì lúc biên dịch sẽ có được lỗi.

Tuy nhiên giả dụ ta áp dụng biến e:=5;. Sau đó đổi khác giá trị e:=6; thì trọn vẹn hợp lệ.

Bài 2 (trang 35 sgk Tin học tập lớp 11): vì sao phải khai báo biến ?

Trả lời:

+ Khai báo biến nhằm tạo ra đến trình biên dịch biết kiểu trở nên để cung cấp phát bộ nhớ lưu trữ cho phù hợp.

Ví dụ: trường hợp ta khai báo biến hóa a thứ hạng integer trình biên dịch sẽ cấp phép 2 byte bộ nhớ để tàng trữ giá trị.

Còn nếu a kiểu dáng real thì trình biên dịch sẽ cấp phát 6 byte cỗ nhớ.

+ Trình dịch đã biết cách tổ chức ô nhớ chứa giá trị của biến. Đưa tên trở thành vào danh sách các đối tượng người tiêu dùng được chương trình quản lí.

+ Đưa tên biến đổi vào danh sách các đối tượng người tiêu dùng được chương trình quản lí.

+ Trình dịch biết cách truy vấn giá trị của biến đổi và áp dụng làm việc thích hợp mang đến biến.

Bài 3 (trang 35 sgk Tin học tập lớp 11): trong Pascal nếu một trở thành chỉ nhận quý giá nguyên vào phạm vi tự 10 mang đến 25532 thì đổi mới đó hoàn toàn có thể được khai báo hằng trong số kiểu tài liệu nào?

Trả lời:

kể lại phạm vi của các biến.

*

Dựa vào bảng bên trên ta thấy biến chuyển đó rất có thể sử dụng những kiểu dữ liệu: integer, word, longint, Real, Extended.

Vì vươn lên là thực có thể chứa giá trị nguyên.

Bài 4 (trang 35 sgk Tin học tập lớp 11): trở thành P có thể nhận các giá trị 5; 10; 15; 20; 30; 60; 90 và đổi mới X rất có thể nhận những giá trị 0,1; 0.2; 0,3; 0.4; 0.5. Khai báo nào trong số khai báo sau là đúng ?

Trả lời:

a)Var X,P: byte; (Sai vì vươn lên là kiểu Byte không sở hữu và nhận giá trị thực ).

Xem thêm: Cách Định Khoảng Cách Header Và Footer Chuẩn, Định Dạng File Văn Bản

b)Var P,X:real ; (Đúng vì đổi mới thực rất có thể lưu giá tốt trị nguyên).

c)Var P:real;X:byte (Sai vị giá trị thứ hạng byte ko lưu được giá trị thực)

d)Var X:real;P:byte (Đúng ).

Bài 5 (trang 35 sgk Tin học tập lớp 11): Để tính diện tích s S của hình vuông vắn có cạnh A với giá trị nguyên nằm trong phạm vi từ 100 mang lại 200, cách khai báo S như thế nào dưới đây là đúng với tốn ít bộ nhớ lưu trữ nhất?

Trả lời:

a)Var S:integer; Tốn 2 byte bộ nhớ.

b)Var S:real; Tốn 6 byte cỗ nhớ.

c)Var S:word; Tốn 2 byte cỗ nhớ.

d)Var S:longint; Tốn 4 byte bộ nhớ.

e)Var S:boolean; Tốn 1 byte bộ nhớ tuy nhiên không lưu trữ được hết khoảng chừng giá trị phải thiết.

Vậy dùng kiểu integer với word vẫn đảm bảo đúng nhưng mà tốn ít bộ nhớ lưu trữ nhất.

Bài 6 (trang 35 sgk Tin học lớp 11):

*

Trả lời:

(1+z)*(x+y/z)/(a-(1/(1+x*x*x)))

Bài 7 (trang 36 sgk Tin học lớp 11): Hãy chuyển những biểu thức trong Pascal sau đây sang biểu thức toán học tương ứng:

Trả lời:

*

Bài 8 (trang 36 sgk Tin học lớp 11): Hãy viết biểu thức ngắn gọn xúc tích cho hiệu quả true khi tọa độ (x,y) là vấn đề nằm trong vùng gạch chéo cánh kể cả biên của những hình 2.a cùng 2.b.

Trả lời:

*

Bài 9 (trang 36 sgk Tin học lớp 11): Hãy viết công tác nhập vào số a (a>0) rồi tính kết quả phần được gạch chéo trong hình 3 (Kết quả làm cho tròn mang đến 4 chữ số thập phân).

Trả lời:

Nhận thấy 2 phần gạch chéo cánh trong ô vuông tương đương với 2 phần bỏ trống. Bởi vậy nếu diện tích phần bị gạch chéo đúng bằng ½ diện tích hình trụ bán kính là a.

Program ct1;Uses crt;Var a:real;BeginWriteln(‘Nhap vao so a’);Readln(a);Writeln(‘dien tich phan gach cheo la ’,(a*a*3.14)/2:0:4);Readkey();End.Bài 10 (trang 36 sgk Tin học lớp 11): lập trình sẵn tính và đưa ra màn hình vận tốc v khi đụng đất của thiết bị rơi từ độ cao h,biết rằng v=√2gh ,trong kia g là vận tốc rơi tự do và g=9.8m/s2. Độ cao h(m) được nhập vào từ bàn phím.

Xem thêm: Gửi Tin Nhắn Chăm Sóc Khách Hàng Cũ Hiệu Quả Nhất 2022, Mẫu Tin Nhắn Chăm Sóc Khách Hàng Cũ

Trả lời:

Program ct1;Uses crt;Var h:real;BeginWriteln(‘Nhap vao vì chưng cao h ’);Readln(h);Writeln(‘Van toc khi cham dat la ’,sqrt(2*9.8*h));End.