Số Lớn Nhất

  -  

search số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất tất cả 4 chữ số khác biệt biết tổng những chữ số của số đó bởi 15.

Loga Toán lớp 6


Trung trung tâm Toán học bdkhtravinh.vn reviews với các em học sinh lớp 4 tuyển tập 95 vấn đề Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 bên dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU chia HẾT

Bài ViO.01 Viết số tự nhiên nhỏ tuổi nhất tất cả tổng những chữ số bởi 12

Bài ViO.02 Viết số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số không giống nhau và tổng những chữ số bởi 12.Bạn đã xem: Số tự nhiên và thoải mái lớn nhất bao gồm 3 chữ số nhưng tổng các chữ số bởi 15

Bài ViO.03 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất có những chữ số khác nhau và tổng những chữ số bởi 21.

Bạn đang xem: Số lớn nhất

Bạn đang xem: Số từ nhiên nhỏ tuổi nhất có cha chữ số nhưng mà tổng những chữ số bởi 15 là

Bài ViO.04 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất có các chữ số không giống nhau và tổng những chữ số bởi 32.

Bài ViO.05 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất bao gồm 5 chữ số nhưng tổng các chữ số bằng 15

Bài ViO.06 Viết số tự nhiên lớn nhất gồm 5 chữ số và các chữ số khác biệt mà tổng những chữ số bằng 20

Bài ViO.07 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất gồm 4 chữ số bao gồm tổng những chữ số bằng 23

Bài ViO.08 Viết số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số, những chữ số khác nhau và bao gồm tổng những chữ số bởi 18.

Bài ViO.09 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn tốt nhất có những chữ số khác nhau và tổng những chữ số bởi 18.

Bài ViO.10 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn tuyệt nhất có các chữ số khác nhau và tổng các chữ số bởi 23

Bài ViO.11 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn duy nhất có những chữ số khác nhau và tổng những chữ số bởi 30

Bài ViO.12 Viết số từ nhiên bé dại nhất có những tích những chữ số bằng 12

Bài ViO.13 Viết số tự nhiên nhỏ nhất có những tích những chữ số bằng 24

Bài ViO.14 Viết số tự nhiên lớn độc nhất vô nhị có các chữ số không giống nhau và tích những chữ số bởi 72

Bài ViO.15 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất có những chữ số không giống nhau và tích các chữ số bởi 80

Bài ViO.16 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn tuyệt nhất có những chữ số không giống nhau và tích các chữ số bởi 720

Bài ViO.17 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể viết được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.18 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.19 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.20 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số không giống nhau.

Bài ViO.21 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau


Bài ViO.22 với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được bao nhiêu số chẵn tất cả 4 chữ số, bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, những chữ số không giống nhau và phân tách hết mang đến 3.

Bài ViO.24 cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, những chữ số không giống nhau và phân tách hết đến 5.

Bài ViO.25 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số, tất cả tổng những chữ số bằng 7 và phân chia hết mang đến 5.

Bài ViO.26 mang lại số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự những chữ số còn lại để được số còn sót lại là số lớn số 1 có thể. Số khủng nhất hoàn toàn có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 mang lại số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự các chữ số còn lại để được số còn lại có 15 chữ số và là số bé bỏng nhất tất cả thể. Số bé nhất hoàn toàn có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết liên tục 10 số chẵn khác 0 thứ nhất để được một số trong những tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó mà lại vẫn không thay đổi thứ tự của bọn chúng để được sốlớn nhất, số nhỏ nhắn nhất?

Bài ViO.29 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà trong những số đó có tối thiểu hai chữ số tương đương nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số bao gồm 3 chữ số mà trong những số không cất chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số không giống nhau mà tổng 4 chữ số của mỗi số đó bằng 10.

Bài ViO.32 Hãy cho thấy với các chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì rất có thể viết được toàn bộ bao nhiêu số tất cả 3 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.33 bao gồm bao nhiêu cách thu xếp 5 bạn học viên A, B, C, D, E ngồi vào một trong những chiếc ghế nhiều năm sao cho:

a) các bạn C ngồi bao gồm giữa?b) cặp đôi A với E ngồi ở nhì đầu ghế?


*

Bài ViO.34 với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 người ta lập hầu như số tất cả bốn chữ số khác nhau.

a) bao gồm bao nhiêu số nhỏ dại hơn 5000?b) có bao nhiêu số chẵn bé dại hơn 7000?

Bài ViO.35 tự 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rất có thể lập được bao nhiêu số khác biệt sao cho trong số đó luôn xuất hiện chữ số 0 cùng chữ số 1.

Bài ViO.36 từ bỏ 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rất có thể lập được bao nhiêu số có 6 chữ số khác nhau trong kia nhất thiết phải xuất hiện chữ số 4.

Bài ViO.37 có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên gồm 6 chữ số khác biệt mà tổng các chữ số đó bằng 18?

Bài ViO.38 tất cả bao nhiêu số smartphone có 6 chữ số? trong những số ấy có từng nào số điện thoại có 6 chữ số khác nhau?

Bài ViO.39 Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rất có thể lập được bao nhiêu:

a) Số bao gồm 5 chữ số khác nhau?b) Số chẵn có 5 chữ số khác nhau?c) Số gồm 5 chữ số khác nhau và phải xuất hiện chữ số 5?

Bài ViO.40 gồm bao nhiêu số tự nhiên có nhì chữ số nhưng mà hàng chục lớn hơn hàng 1-1 vị?

Bài ViO.41 tìm kiếm số 1a2b biết số đó phân chia cho 2; 5 và 9 thuộc dư 1.

Bài ViO.42 tìm số 8a3b biết số đó chia hết mang lại 2 cùng 5, còn phân tách 9 dư 8.

Bài ViO.43 kiếm tìm số 4a8b biết số đó phân tách hết mang đến 2, còn phân tách cho 5 với 9 thuộc dư 1.

Bài ViO.44 tra cứu số bé xíu nhất khác 1 nhưng khi chia cho 2; 3; 4; 5 với 6 cùng gồm số dư bằng 1.

Bài ViO.45 tìm số nhỏ xíu nhất cơ mà khi chia cho tất cả 2; 3; 4; 5 và 6 bao gồm số dư theo thứ tự là 1; 2; 3; 4 và 5.

Bài ViO.46 tìm kiếm số bé bỏng nhất gồm 3 chữ số mà chia hết cho cả 2; 3; 4; 5 cùng 6.


Bài ViO.47 tìm số nhỏ bé nhất có 3 chữ số cơ mà khi phân chia cho 2; 3; 4; 5 với 6 cùng bao gồm số dư là 1.

Bài ViO.48 vừa đủ cộng tất cả các số chẵn gồm 3 chữ số phân chia hết mang lại 9 bằng?

Bài ViO.49 trung bình cộng toàn bộ các số lẻ tất cả 3 chữ số phân tách hết mang lại 5 bằng?

Bài ViO.50 kiếm tìm số nhỏ nhắn nhất có 4 chữ số khác biệt chia hết cho cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số lẻ tất cả 4 chữ số phân chia hết đến 9?

Bài ViO.52 Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số phân chia hết cho cả 2; 3 và 5?

Bài ViO.53 Có toàn bộ bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số mà các số này đều không phân tách hết mang đến 3?

Bài ViO.54 gồm bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số phân tách hết mang lại 9?

Bài ViO.55 kiếm tìm số nhỏ dại nhất khác 0 mà phân tách hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Bài ViO.56 tìm kiếm số 6a2b biết số đó phân chia hết mang đến 2 còn chia cho 5 cùng 9 cũng dư 3.

Bài ViO.57 search số 3a7b biết số đó chia hết cho cả 2; 5 cùng 9.

Bài ViO.59 tìm kiếm số 2a8b biết số đó phân chia hết mang đến 2 cùng 9, phân tách cho 5 dư 4.

Xem thêm: Cách Cài Driver Mạng Lan Cho Win 7 64Bit, Realtek Rtl8185L Lan Driver Cho Windows

Bài ViO.60 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số phân tách hết cho tất cả 2 với 5.

Bài ViO.61 Có toàn bộ bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số mà phân tách hết đến 5. Tính tổng tất cả các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác biệt không phân tách hết mang đến 3.

Bài ViO.63 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác biệt chia hết mang đến 3?

Bài ViO.64 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số có 4 chữ số mà các số đó chia cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho các chữ số 0; 1; 2; 3 và 5. Hỏi lập được bao nhiêu số lẻ bao gồm 4 chữ số khác nhau chia hết đến 5?

Bài ViO.66 tra cứu số thoải mái và tự nhiên lớn tuyệt nhất có tía chữ số, hiểu được số đó chia hết đến 4 và phân chia cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 tra cứu a nhằm 31a31a31a phân chia hết đến 7.

Bài ViO.68 Tìm những chữ số a, b để:

a) a378b phân tách hết đến 72.b) 24a68b phân chia hết cho 48.

Bài ViO.69 search số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất để khi chia cho 5, 8, 12 thì số dư theo sản phẩm công nghệ tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm những chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 kiếm tìm số tự nhiên bé dại nhất không giống 1 làm sao cho lấy số đó chia cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì thuộc dư 1.

Bài ViO.72 tìm a biết 3456a7 phân tách cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 có bao nhiêu số bao gồm 5 chữ số cơ mà mỗi số vừa chia hết cho 4 vừa phân chia hết mang lại 5.

Bài ViO.74 search số nhỏ dại nhất có 2 chữ số biết số đó chia 8 dư 7, chia 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 rất có thể lập được từng nào số thoải mái và tự nhiên gồm 6 chữ số khác biệt và:


a) các số này to hơn 300000?b) những số này to hơn 300000 và phân tách hết mang lại 5?

Các số này to hơn 350000?

Bài ViO.76 tìm số nhỏ nhất bao gồm 5 chữ số phân chia hết cho cả 2; 3 cùng 5.

Bài ViO.77 Tìm các chữ số a, b làm thế nào để cho a35b chia hết mang đến 45.

Bài ViO.78 tìm kiếm a + b biết 30a5b phân chia hết đến 30.

Bài ViO.79 Trong shop có 5 hộp, mỗi vỏ hộp chỉ đựng chén hoặc đĩa. Con số bát hoặc đĩa trong 5 hộp sẽ là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau khoản thời gian bán hết số đĩa trong một vỏ hộp thì số chén bát nhiều gấp bốn lần số đĩa còn lại. Tính số bát lúc đầu và số đĩa lúc đầu.

Bài ViO.80 mang đến số 99….99 (2013 số 9). Hỏi cần bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số phân tách hết mang đến 45

Bài ViO.81 đến số 222…22 (2017 số 2). Nên thêm vào số này ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số new chia hết đến 44.

Bài ViO.82 đến số 777…77 (2017 số 7). Phải bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số mới chia hết mang đến 63.

Bài ViO.83 mang lại số 7878…78 (2017 số 78). Cần thêm vào tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số bắt đầu chia hết đến 65.

Bài ViO.84 mang lại số 77…777 (2013 số 7). Hỏi đề xuất bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số phân tách hết đến 63.

Bài ViO.85 đến số 33….333 (2013 số 3). Thêm tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số bắt đầu chia hết cho 24

Bài ViO.86 tìm số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất tất cả 9 chữ số ,chia hết cho 9 và tất cả các tính chất sau:

– nếu như xóa 1 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia hết đến 8

– nếu xóa 2 chữ số tận thuộc thì được 1 số chia hết cho 7

– giả dụ xóa 3 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia hết mang đến 6

– trường hợp xóa 4 chữ số tận cùng thì được một số ít chia hết đến 5

– trường hợp xóa 5 chữ số tận thuộc thì được một số ít chia hết mang đến 4

– trường hợp xóa 6 chữ số tận thuộc thì được một số ít chia hết mang lại 3

– nếu như xóa 7 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết mang lại 2

Bài ViO.87 có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số chia hết đến 5 và gồm đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên có tư chữ số vào đó:

a) từng chữ số đều chẵnb) Tổng những chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho các số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được từng nào số chẵn gồm 3 chữ số khác biệt từ những chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần ít nhất bao nhiêu số 3 để sản xuất thành các số tất cả tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết tiếp tục 15 số lẻ bước đầu từ 1 sau đó xóa đi 10 chữ số của số nhận thấy để còn lại một số lớn tốt nhất (giữ nguyên thứ tự các chữ số). Hãy tìm số lớn nhất đó.

Bài ViO.92 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn độc nhất vô nhị mà trong đó theo sản phẩm tự tự trái lịch sự phải, mỗi chữ số (cho tới chữ số sản phẩm trăm) đều bởi tổng của 2 chữ số tức thời sau nó.

Bài ViO.93 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có các chữ số không giống nhau mà tổng những chữ số bởi 15.

Bài ViO.94 có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số nhưng chữ số sản phẩm trăm lớn hơn chữ số hàng chục, chữ số mặt hàng chục to hơn chữ số hàng 1-1 vị.

Xem thêm: Cách Tìm Thời Gian Hoạt Động Và Cài Đặt Máy Tính Của Bạn, Lệnh Thời Gian Hoạt Động Trong Linux 2021

Bài ViO.95 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số cơ mà chữ số hàng trăm bằng trung bình cộng của chữ số hàng nghìn và chữ số hàng đối chọi vị.


Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tìm số từ nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau và bao gồm tổng các chữ số bằng 14