SO SÁNH NGÀY THÁNG TRONG JAVASCRIPT

      97

So sánh tháng ngày trong javascript là một trong số những trường đoản cú khóa được gg tìm kiếm những độc nhất vô nhị về chủ đề đối chiếu tháng ngày vào javascript. Trong bài viết này, hostingvietnam.vn vẫn viết bài viết chỉ dẫn so sánh tháng ngày trong javascript mới nhất 2020.

Bạn đang xem: So sánh ngày tháng trong javascript

*

Hướng dẫn đối chiếu ngày tháng vào javascript tiên tiến nhất 2020

giải pháp thức quét trong Ngày tháng (Date)

bí quyết thức quét sử dụng để lấy 1 phần của tháng ngày. Bảng bên dưới đấy là các hàm phổ biến:

biện pháp thứcmô tả
getDate()quét trị giá ngày giống như là số (1 – 31)
getDay()get giá trị ngày trong tuần (0 – 6)
getFullYear()get trị giá năm bốn con số (yyy)
getHours()lấy lên tiếng tiếng (0-23)
getMilliseconds()lấy báo cáo mili giây (0-999)
getMinutes()get ban bố phút (0-59)
getMonth()lấy biết tin tháng (0-11)
getSeconds()get đọc tin giây (0-59)
getTime()lấy lên tiếng thời hạn (milli giây bắt đầu từ 1.1.1970)

công thức getTime()

getTime() trả về một số tính ra mimày giây từ ngày 1.1.1970:

gợi ý

bí quyết getFullYear()

getFullYear() trả về năm của ngày hiện nay nay dưới dạng tứ bé số:

gợi ý

phương thức getDay()

getDay() trả về ngày vào tuần bên dưới dạng số (0 – 6):

ví dụ

Trong JavaScript, ngày khởi nghiệp của tuần (0) nghĩa là “Chủ nhật”, tuy nhiên một số quốc gia trên nắm giới có truyền thống ngày vào ngày đầu tuần là “Thđọng hai”.

Bạn có thể sử dụng mảng của tên, và getDay() để trả về ngày trong tuần dưới dạng tên:

ví dụ

túng thiếu quyết Set vào Ngày mon (Date)

Các phương thơm thức Set được dùng để xây dựng một trong những phần của ngày tháng. Dưới đây là hồ hết cái phổ biến tốt nhất (theo sản phẩm từ bỏ abc):

phương thơm thứctế bào tả
setDate()xây dựng ngày dạng số (1-31)
setFullYear()xây dựng năm (tuỳ lựa chọn mon và ngày)
setHours()thiết lập giờ (0-23)
setMilliseconds()thiết lập mili giây (0-999)
setMinutes()thiết lập phút ít (0-59)
setMonth()thiết lập mon (0-11)
setSeconds()thiết lập giây (0-59)
setTime()thiết lập thời hạn (mili giây từ một.11970)

túng quyết setFullYear()

setFullYear() thiết lập đối tượng tháng ngày với ngày tháng được chỉ định, ví dụ ngày 14, tháng 1, 2020:

gợi ý

phương pháp setDate()

setDate() xây dựng ngày của tháng (1 – 31):

gợi ý

biện pháp thức setDate() gồm thể sử dụng nhằm thêm vào đó ngày:

ví dụ

Nếu chúng ta thêm ngày, cầm cố đổi các mon hoặc năm vẫn được giải quyết auto bởi thị trường ngày tháng.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Bản Quyền Video Youtube, Tạo Bản Quyền Cho Video

Nhập ngày – nghiên cứu ngày

Nếu bạn có chuỗi ngày tháng phù hợp lệ, bạn gồm thể dùng giải pháp thức Date.parse() để đổi thay đổi nó lịch sự mili giây.

Date.parse() trả về số tính theo mili giây giữa ngày kia với ngày một.1.1970:

gợi ý

Bạn đầy đủ sức dùng số theo mili giây để đưa đổi nó về dạng thị trường ngày tháng:

Ví dụ:

So sánh ngày tháng

Ngày tháng đủ sức đối chiếu được với nhau tiện lợi.

Vđắm đuối dụ dưới đây so sánh ngày tháng bây giờ với ngày 14 mon 1 năm 2100:

ví dụ

var today, someday, text;today = new Date();someday = new Date();someday.setFullYear(2100, 0, 14);

if (someday > today) text = “Ngày bây giờ là trước ngày 14 tháng một năm 2100.”;else text = “Ngày từ bây giờ là sau ngày 14 mon một năm 2100.”;

document.getElementById(“demo”).innerHTML = text;

JavaScript đếm tháng tự 0 cho tới 11. Tháng một là 0. Tháng mười nhì là 11.

pmùi hương pháp UTC Date

công thức UTC date dùng để sử dụng việc cùng với tháng ngày UTC (Univeral Time Zone):

túng thiếu quyếtmô tả
getUTCDate()Giống cùng với getDate(), nhưng lại trả về UTC date
getUTCDay()Giống với getDay(), tuy vậy trả về UTC day
getUTCFullYear()Giống với getFullYear(), tuy vậy trả về UTC year
getUTCHours()Giống cùng với getHours(), tuy nhiên trả về UTC hour
getUTCMilliseconds()Giống cùng với getMilliseconds(), nhưng lại trả về UTC mili giây
getUTCMinutes()Giống cùng với getMinutes(), dẫu vậy trả về UTC phút
getUTCMonth()Giống cùng với getMonth(), cơ mà trả về UTC tháng
getUTCSeconds()Giống với getSeconds(), cơ mà trả về UTC giây