NHẬP DỮ LIỆU VÀO BẢNG TRONG SQL

  -  

Chèn tài liệu, thêm tài liệu vào bảng

Các bảng Squốc lộ lưu trữ dữ liệu theo những dòng. Câu lệnh INSERT INTO dùng để làm thêm 1 cái tài liệu mới vào bảng.

Cú pháp INSERT INTO

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...,columnN)VALUES (value1, value2, value3,...valueN); Trong đó:

column1 column2 column3 ... là tên gọi cột value1 value2, value3 ... là gí trị ứng cùng với thương hiệu cột ngơi nghỉ trên

Ví dụ
Bạn đang xem: Nhập dữ liệu vào bảng trong sql

INSERT INTO Khachhang (Hoten, TenLienLac, Diabỏ ra, Thanhpho, Mabuudien, Quocgia)VALUES ("hostingvietnam.vn", "MR XTL", "Ba Đình, Hà Nội", "Hà Nội", "1000000", "Việt Nam");
Tải DataBase SQLite mẫu để thực hành thực tế hoặc Chạy Squốc lộ Online

Sau khi chạy lệnh bên trên, chúng ta cũng có thể khám nghiệm lại coi dữ liệu đã chắc chắn rằng chèn vào


Kết quả

KhachhangIDHoTenTenLienLacDiachiThanhphoMaBuudienQuocGia
92hostingvietnam.vnMR XTLBa Đình, Hà NộiHà Nội1000000Việt Nam

Cyếu dòng bắt đầu cơ mà chỉ cần gán tài liệu cần thiết vào một số trong những cột

Lúc dùng INSERT INTO để thêm 1 loại bắt đầu, các trường hợp không quan trọng đề nghị thiết lập toàn bộ cực hiếm các cột theo đúng con số cột của cấu trúc bẳng, các cột trong bảng được tùy chỉnh cấu hình nhằm từ bỏ gán cực hiếm mặc định giả dụ không có truyền cực hiếm tùy chỉnh cấu hình mang đến nó.

Ví dụ
Xem thêm: Tổng Hợp Các Định Dạng File Ảnh Để In Ấn, Tổng Hợp Các Định Dạng File Chấp Nhận Để In Ấn

Kết quả

KhachhangIDHoTenTenLienLacDiachiThanhphoMaBuudienQuocGia
93Đào Ngulặng AnMR An

quý khách thấy khi chiếc cuối được cyếu thêm, vì chưng Diachi, Thanhpho, MaBuudien, QuocGia không được truyền cực hiếm cho nên nó tự động dấn cực hiếm mặc định null.

Chụ ý Lúc tạo thành kết cấu bảng, cột làm sao được tùy chỉnh thiết lập không nhận quý giá mang định, ko chấp nhận null thì khi dùng INSERT INTO sẽ phải thiết lập cấu hình cực hiếm cho cột này. Xem phần Dàng buộc Squốc lộ nhằm tìm hiểu thêm thêm!


*

Ttuyệt thay đổi cấu trúc bảng với ALTER TABLE vào SQL Ràng buộc constraint trong Squốc lộ Tạo bảng với CREATE TABLE kiểu dáng dữ liệu cột trong SQL Mệnh đề DELETE xóa tài liệu trong Squốc lộ Mệnh đề UPDATE update tài liệu SQL Kết vừa lòng tài liệu với UNION vào SQL Truy vấn các bảng cùng với JOIN vào Squốc lộ Toán thù tử LIKE vào SQL Truy vấn lồng nhau Subquery trong Squốc lộ Một số hàm vào SQL


Xem thêm: Cách Chuyển Từ Pdf Sang Excel Không Bị Lỗi Font, Lỗi Định Dạng

Giới thiệuPrivacyTừ điển Anh - ViệtChạy SQLRegExpCubic-bezierUnix timestampKý tự HTMLcalories, chỉ số BMRchỉ số khối hận cơ thể BMITạo QR CodeLịch vạn niên Liên hệ RSS

Đây là blog cá thể, tôi ghi chép cùng share hồ hết gì tôi học tập được ở đây về kiến thức xây dựng PHPhường, Java, JavaScript, Android, C# ... và các kỹ năng và kiến thức technology khácDeveloped by hostingvietnam.vn