Luật an ninh mạng 2018 pdf

  -  


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Luật số: 24/2018/QH14

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018

LUẬT

AN NINH MẠNG

Căn cứ Hiến pháp nước cùng hòa làng hội chủnghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật bình an mạng.

Bạn đang xem: Luật an ninh mạng 2018 pdf

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này công cụ về vận động bảo vệ bình yên quốcgia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên không khí mạng; trách nhiệm của cơquan, tổ chức, cá thể có liên quan.

Điều 2. Phân tích và lý giải từ ngữ

Trong vẻ ngoài này, những từ ngữ tiếp sau đây được hiểunhư sau:

1. An ninhmạng là sự đảm bảo an toàn hoạt động trên không khí mạng không gây phương sợ hãi đếnan ninh quốc gia, chơ vơ tự, bình an xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơquan, tổ chức, cá nhân.

2. Bảo vệan ninh mạng là phòng ngừa, phạt hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm anninh mạng.

3. Không khí mạng là mạnglưới liên kết của cửa hàng hạ tầng technology thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạngInternet, mạng vật dụng tính, khối hệ thống thông tin, khối hệ thống xử lý và điều khiển thôngtin, các đại lý dữ liệu; là nơi con người thực hiện các hành động xã hội không bị giớihạn bởi không gian và thời gian.

4. Không khí mạng quốc gialà không khí mạng do cơ quan chỉ đạo của chính phủ xác lập, thống trị và kiểm soát.

5. Cơ sở hạ tầng không khí mạngquốc gia là khối hệ thống cơ sở thiết bị chất, nghệ thuật để chế tạo lập, truyền đưa, thuthập, xử lý, tàng trữ và trao đổi thông tin trên không khí mạng quốc gia, bao gồm:

a) hệ thống truyền dẫn bao hàm hệthống truyền dẫn quốc gia, hệ thống truyền dẫn liên kết quốc tế, hệ thống vệtinh, khối hệ thống truyền dẫn của chúng ta cung cấp dịch vụ trên mạng viễnthông, mạng Internet, các dịch vụ tăng thêm trên không gian mạng;

b) khối hệ thống các thương mại & dịch vụ lõi bao gồmhệ thống phân luồng và điều hướng thông tin quốc gia, khối hệ thống phân giải tên miềnquốc gia (DNS), hệ thống chứng thực quốc gia (PKI/CA) cùng hệ thống hỗ trợ dịchvụ kết nối, truy vấn Internet của người sử dụng cung cấp dịch vụ trên mạng viễnthông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không khí mạng;

c) Dịch vụ, vận dụng công nghệthông tin bao gồm dịch vụ trực tuyến; ứng dụng công nghệ thông tin có liên kết mạngphục vụ quản ngại lý, quản lý điều hành của cơ quan, tổ chức, tập đoàn lớn kinh tế, tài chínhquan trọng; cơ sở dữ liệu quốc gia.

Dịch vụ trực tuyến bao hàm chínhphủ điện tử, thương mại điện tử, trang thông tin điện tử, diễn lũ trực tuyến,mạng xã hội, blog;

d) đại lý hạ tầng technology thôngtin của đô thị thông minh, mạng internet vạn vật, khối hệ thống phức phù hợp thực - ảo, năng lượng điện toánđám mây, khối hệ thống dữ liệu lớn, khối hệ thống dữ liệu cấp tốc và khối hệ thống trí tuệ nhântạo.

6. Cổng kết nối mạng thế giới lànơi diễn ra chuyển động chuyển nhận biểu lộ mạng hỗ tương giữa nước ta và các quốcgia, vùng lãnh thổ khác.

7. Tội phạmmạng là hành vi sử dụng không gian mạng, technology thông tin hoặc phương tiệnđiện tử để thực hiện tội phạm đượcquy định tại Bộ nguyên lý Hình sự.

8. Tấn công mạng là hành visử dụng không khí mạng, technology thông tin hoặc phương tiện điện tử để phá hoại,gây loại gián đoạn hoạt động vui chơi của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng sản phẩm tính, hệthống thông tin, hệ thống xử lý và tinh chỉnh thông tin, cơ sở dữ liệu, phươngtiện điện tử.

9. Khủng ba mạng là câu hỏi sửdụng không khí mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện đi lại điện tử nhằm thực hiệnhành vi to bố, tài trợ bự bố.

10. Con gián điệp mạng là hànhvi cụ ý vượt qua cảnh báo, mã truy vấn cập, mật mã, tườnglửa, áp dụng quyền quản trị của bạn khác hoặc bởi phương thức khác để chỉ chiếm đoạt, thu thập trái phép thông tin, tài nguyên tin tức trên mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, khối hệ thống thôngtin, khối hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, đại lý dữ liệu, phương tiện đi lại điện tửcủa cơ quan, tổ chức, cá nhân.

11. Tài khoản số là thôngtin dùng để chứng thực, xác thực, phân quyền sử dụng những ứng dụng, thương mại dịch vụ trênkhông gian mạng.

12. Nguy cơđe dọa an ninh mạng là tình trạng không gian mạng lộ diện dấu hiệu bắt nạt dọaxâm phạm bình an quốc gia, tạo tổn hại nghiêm trọng lẻ loi tự, an toàn xã hội,quyền và tác dụng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

13. Sự cố bình yên mạng là sựviệc bất ngờ xảy ra trên không gian mạng xâm phạm bình an quốc gia, bơ vơ tự, antoàn thôn hội, quyền và công dụng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

14. Tình huốngnguy hiểm về bình an mạng là việc việc xẩy ra trên không gian mạng lúc cóhành vi xâm phạm nghiêm trọng an toàn quốc gia, khiến tổn hạiđặc biệt nghiêm trọng trật tự, an ninh xã hội, quyền và tác dụng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều 3. Chế độ của Nhànước về an ninh mạng

1. Ưu tiên bảo vệ an toàn mạngtrong quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế tài chính - thôn hội, khoa học, technology vàđối ngoại.

2. Xây dựng không khí mạng lành mạnh,không tạo phương sợ đến bình yên quốc gia, đơn nhất tự, bình yên xã hội, quyền và lợiích hòa hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Ưu tiên nguồn lực xây dựng lựclượng chuyên trách bảo vệ an toàn mạng; nâng cao năng lực đến lực lượng bảo vệan ninh mạng và tổ chức, cá thể tham gia bảo vệ an ninh mạng; ưu tiên đầu tưcho nghiên cứu, cách tân và phát triển khoa học, technology để bảo vệ bình yên mạng.

4. Khuyến khích, tạo đk đểtổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an toàn mạng, cách xử trí các nguy cơ đe dọa an ninhmạng; nghiên cứu, cách tân và phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng nhằm mục tiêu bảo vệan ninh mạng; phối phù hợp với cơ quan chức năng trong bảo vệ bình yên mạng.

5. Bức tốc hợp tác nước ngoài vềan ninh mạng.

Điều 4. Nguyên tắc đảm bảo an toàn anninh mạng

1. Tuân thủ Hiến pháp với pháp luật;bảo đảm tiện ích của công ty nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức,cá nhân.

2. Đặt bên dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộngsản Việt Nam, sự làm chủ thống nhất ở trong phòng nước; huy động sức khỏe tổng hòa hợp củahệ thống chính trị cùng toàn dân tộc; phát huy vai trò nòng cột của lực lượngchuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

3. Kết hợp nghiêm ngặt giữa nhiệm vụbảo vệ an ninh mạng, bảo đảm hệ thống thông tin đặc biệt quan trọng về an ninh quốc gia vớinhiệm vụ vạc triển tài chính - làng hội, đảm bảo an toàn quyền nhỏ người, quyền công dân,tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá thể hoạt cồn trên không gian mạng.

4. Chủ động phòng ngừa, phân phát hiện,ngăn chặn, đấu tranh, làm đại bại mọi vận động sử dụng không khí mạng xâm phạman ninh quốc gia, hiếm hoi tự, an ninh xã hội, quyền và công dụng hợp pháp của cơ quan,tổ chức, cá nhân; chuẩn bị sẵn sàng ngăn chặn các nguy hại đe dọa an toàn mạng.

5. Thực thi hoạt động bảo đảm anninh mạng so với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia; áp dụng những biện phápbảo vệ khối hệ thống thông tin đặc biệt về bình yên quốc gia.

6. Khối hệ thống thông tin đặc biệt vềan ninh tổ quốc được thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện về an ninh mạng trướckhi chuyển vào vận hành, sử dụng; tiếp tục kiểm tra, đo lường và tính toán về an toàn mạngtrong quá trình sử dụng cùng kịp thời ứng phó, khắc chế sự cố bình yên mạng.

7. Số đông hành vi vi phi pháp luật vềan ninh mạng phải được giải pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Điều 5. Biện pháp bảo đảm an toàn anninh mạng

1. Giải pháp bảo vệ an toàn mạngbao gồm:

a) Thẩm định an ninh mạng;

b) Đánh giá đk anninh mạng;

c) Kiểm tra an toàn mạng;

d) Giám sát bình yên mạng;

đ) Ứng phó, hạn chế và khắc phục sự cốan ninh mạng;

e) Đấu tranh bảo vệ bình yên mạng;

g) áp dụng mật mã nhằm bảo vệthông tin mạng;

h) chống chặn, yêu cầu tạm ngừng, dứt cung cấpthông tin mạng; đình chỉ, lâm thời đình chỉ các chuyển động thiết lập, hỗ trợ và sửdụng mạng viễn thông, mạng Internet, phân phối và thực hiện thiết bị phát, thuphát sóng vô tuyến đường theo quy định của pháp luật;

i) Yêu mong xóa bỏ, tầm nã cậpxóa bỏ tin tức trái quy định hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạngxâm phạm bình an quốc gia, cô quạnh tự, an ninh xã hội, quyền và tác dụng hợp pháp củacơ quan, tổ chức, cá nhân;

k) thu thập dữ liệu điện tửliên quan liêu đến vận động xâm phạm bình yên quốc gia, lẻ tẻ tự, bình an xã hội, quyềnvà ích lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá thể trên không gian mạng;

l) Phong tỏa, tiêu giảm hoạtđộng của hệ thống thông tin; đình chỉ, tạm thời đình chỉ hoặc yêu thương cầu xong xuôi hoạt độngcủa khối hệ thống thông tin, thu hồi tên miền theo pháp luật của pháp luật;

m) Khởi tố, điều tra, truy nã tố, xétxử theo quy định của bộ luật Tố tụng hình sự;

n) biện pháp khác theo luật củapháp qui định về an toàn quốc gia, lao lý về xử lý phạm luật hành chính.

2. Chính phủ quy định trình tự, thủtục áp dụng biện pháp bảo vệ bình an mạng, trừ phương án quy định trên điểm m cùng điểm n khoản 1 Điều này.

Điều 6. đảm bảo không gian mạngquốc gia

Nhà nước áp dụng các biện pháp đểbảo vệ không khí mạng quốc gia; chống ngừa, giải pháp xử lý hành vi xâm phạm an ninh quốcgia, đơn côi tự, bình an xã hội, quyền và công dụng hợp pháp của cơ quan, tổ chức,cá nhân trên không gian mạng.

Điều 7. Hòa hợp tác nước ngoài vềan ninh mạng

1. Hợp tác ký kết quốctế về bình yên mạng được triển khai trên cơ sở tôn trọng độclập, chủ quyền và toàn diện lãnh thổ, ko can thiệp vào quá trình nội cỗ củanhau, đồng đẳng và cùng có lợi.

2. Câu chữ hợp tác thế giới về anninh mạng bao gồm:

a) Nghiên cứu, so sánh xu hướngan ninh mạng;

b) xây dựng cơ chế, chính sách nhằmđẩy mạnh hợp tác và ký kết giữa tổ chức, cá nhân Việt phái mạnh với tổ chức, cá thể nướcngoài, tổ chức quốc tế hoạt động về an ninh mạng;

c) chia sẻ thông tin, ghê nghiệm;hỗ trợ đào tạo, trang thiết bị, công nghệ bảo vệ bình yên mạng;

d) Phòng, chống tội phạm mạng,hành vi xâm phạm an ninh mạng; phòng ngừa các nguy hại đe dọa an toàn mạng;

đ) bốn vấn, đào tạo và huấn luyện và trở nên tân tiến nguồnnhân lực bình an mạng;

e) tổ chức hội nghị, hội thảo vàdiễn bầy quốc tế về an toàn mạng;

g) ký kết và thực hiện điều mong quốctế, thỏa thuận quốc tế về an toàn mạng;

h) tiến hành chương trình, dự án hợptác thế giới về an toàn mạng;

i) chuyển động hợp tác nước ngoài khácvề bình yên mạng.

3. Cỗ Công an chịu trách nhiệm trướcChính phủ chủ trì, kết hợp thực hiện đúng theo tác nước ngoài về bình yên mạng, trừ hoạtđộng thích hợp tác nước ngoài của cỗ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trướcChính phủ triển khai hợp tác quốc tế về bình an mạng trongphạm vi quản ngại lý.

Bộ nước ngoài giao có trọng trách phốihợp với cỗ Công an, cỗ Quốc phòng trong chuyển động hợp tác quốc tế về bình an mạng.

Trường thích hợp hợp tác nước ngoài về anninh mạng có liên quan đến trách nhiệm của khá nhiều Bộ, ngành do chính phủ nước nhà quyết định.

4. Chuyển động hợp tác quốc tế về bình an mạng của Bộ, ngành khác, của địaphương phải bao gồm văn bản tham gia chủ ý của cỗ Công an trước khi triển khai, trừhoạt hễ hợp tác thế giới của cỗ Quốc phòng.

Điều 8. Những hành vi bịnghiêm cấm về bình an mạng

1. Sử dụng không khí mạng để thựchiện hành động sau đây:

a) Hành vi chính sách tại khoản 1 Điều18 của khí cụ này;

b) Tổ chức, hoạt động, câu kết,xúi giục, cài chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, giảng dạy người phòng Nhà nướcCộng hòa xóm hội chủ nghĩa Việt Nam;

c) Xuyên tạc kế hoạch sử, tủ nhậnthành tựu biện pháp mạng, phá hoại khối đại hòa hợp toàn dân tộc, xúc phạm tôngiáo, khác nhau đối xử về giới, phân biệt chủng tộc;

d) thông tin sai sự thật gây hoangmang vào Nhân dân, gây thiệt sợ cho vận động kinh tế - xóm hội, gây nặng nề khăncho buổi giao lưu của cơ quan đơn vị nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyềnvà công dụng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá thể khác;

đ) chuyển động mại dâm, tệ nạn xóm hội,mua phân phối người; đăng tải tin tức dâm ô, đồi trụy, tội ác; tiêu hủy thuầnphong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng;

e) Xúi giục, lôi kéo, kích độngngười khác phạm tội.

2. Thực hiện tiến công mạng, khủngbố mạng, gián điệp mạng, tù túng mạng; tạo sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếmquyền điều khiển, làm sai lệch, loại gián đoạn, dừng trệ, cơ liệt hoặc phá hoại hệthống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

3. Sản xuất, chính thức được đưa vào và sử dụng côngcụ, phương tiện, ứng dụng hoặc gồm hành vi cản trở, quấy rồi loạn hoạt động vui chơi của mạngviễn thông, mạng Internet, mạng vật dụng tính, hệ thống thông tin, khối hệ thống xử lý vàđiều khiển thông tin, phương tiện điện tử; phân phát tán công tác tin học gây hạicho hoạt động vui chơi của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng lắp thêm tính, khối hệ thống thôngtin, hệ thống xử lý và tinh chỉnh và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử; xâm nhập tráiphép vào mạng viễn thông, mạng máy tính, hệ thống thông tin, khối hệ thống xử lý vàđiều khiển thông tin, đại lý dữ liệu, phương tiện điện tử của bạn khác.

4. Hạn chế lại hoặc cản trở hoạt độngcủa lực lượng bảo vệ bình an mạng; tấn công, vô hiệu hóa trái điều khoản làm mấttác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng.

5. Lợi dụng hoặc lạm dụng quá hoạt độngbảo vệ bình yên mạng nhằm xâm phạm chủ quyền, lợi ích, anninh quốc gia, hiếm hoi tự, an ninh xã hội, quyền và ích lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặcđể trục lợi.

6. Hành động khác vi phạm luật quy định củaLuật này.

Điều 9. Xử lývi bất hợp pháp luật về an toàn mạng

Người nào có hành vi vi phạm quy địnhcủa khí cụ này thì phụ thuộc vào tính chất, nút độ vi phạm mà bị giải pháp xử lý kỷ luật, xử lývi phạm hành chính hoặc bị truy cứu nhiệm vụ hình sự, nếu gây thiệt sợ hãi thìphải đền bù theo luật của pháp luật.

Chương II

BẢO VỆ bình an MẠNG ĐỐIVỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN quan liêu TRỌNG VỀ bình yên QUỐC GIA

Điều 10. Hệ thống thông tinquan trọng về an ninh quốc gia

1. Hệ thống thông tin đặc biệt vềan ninh non sông là khối hệ thống thông tin khi bị sự cố, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm cho sai lệch, gián đoạn,ngưng trệ, kia liệt, tiến công hoặc phá hoại đã xâm phạm nghiêm trọng an toàn mạng.

2. Hệ thốngthông tin đặc trưng về an ninh quốc gia bao gồm:

a) hệ thống thông tin quân sự, anninh, nước ngoài giao, cơ yếu;

b) khối hệ thống thông tin lưu giữ trữ, xửlý tin tức thuộc bí mật nhà nước;

c) hệ thống thông tin ship hàng lưugiữ, bảo vệ hiện vật, tài liệu có giá trị đặc biệt quan trọng;

d) khối hệ thống thông tin phục vụ bảoquản vật dụng liệu, chất quan trọng nguy hiểm so với con người, môi trường xung quanh sinh thái;

đ) khối hệ thống thông tin giao hàng bảoquản, chế tạo, cai quản cơ sở trang bị chất đặc biệt quan trọng quan trọng khác liên quan đến anninh quốc gia;

e) khối hệ thống thông tin quan tiền trọngphục vụ buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức ở trung ương;

g) khối hệ thống thông tin quốc gia thuộclĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng, viễn thông, giao thông vận tải vận tải, tàinguyên với môi trường, hóa chất, y tế, văn hóa, báo chí;

h) hệ thống điều khiển cùng giám sáttự rượu cồn tại công trình đặc biệt liên quan liêu đến an ninh quốc gia, kim chỉ nam quantrọng về an ninh quốc gia.

3. Thủ tướngChính phủ ban hành và sửa đổi, bổ sung Danh mục hệ thống thông tin đặc trưng vềan ninh quốc gia.

4. Thiết yếu phủquy định việc phối hợp giữa cỗ Công an, bộ Quốc phòng, Bộ tin tức và Truyềnthông, Ban Cơ yếu chính phủ, những Bộ, ngành chức năng trong bài toán thẩm định, đánhgiá, kiểm tra, giám sát, ứng phó, khắc chế sự cố so với hệ thống thông tinquan trọng về an toàn quốc gia.

Điều 11. đánh giá an ninhmạng so với hệ thống thông tin đặc biệt quan trọng về bình yên quốc gia

1. Thẩm định bình yên mạng là hoạtđộng xem xét, review những câu chữ về bình an mạng để làm cơ sở cho việc quyếtđịnh phát hành hoặc nâng cấp khối hệ thống thông tin.

2. Đối tượng thẩm định an ninh mạngđối với hệ thống thông tin đặc trưng về an ninh quốc gia bao gồm:

a) báo cáo nghiên cứu vớt tiền khảthi, hồ sơ thiết kế kiến tạo dự án đầu tư chi tiêu xây dựng khối hệ thống thông tin trước khiphê duyệt;

b) Đề án nâng cấp khối hệ thống thôngtin trước lúc phê duyệt.

3. Văn bản thẩm định bình yên mạngđối với hệ thống thông tin đặc biệt quan trọng về bình an quốc gia bao gồm:

a) Việc tuân thủ quy định, điều kiệnan ninh mạng vào thiết kế;

b) Sự tương xứng với phương pháp bảo vệ,ứng phó, hạn chế sự gắng và bố trí nhân lực bảo vệ bình yên mạng.

4. Thẩm quyền thẩm định bình yên mạngđối với hệ thống thông tin đặc biệt về an ninh quốc gia được phương tiện nhưsau:

a) Lực lượng chăm trách bảo vệan ninh mạng thuộc cỗ Công an thẩm định bình an mạng đối với hệ thống thông tinquan trọng về bình yên quốc gia, trừ ngôi trường hợp công cụ tại điểm b và điểm ckhoản này;

b) Lực lượng chuyên trách bảo vệan ninh mạng thuộc cỗ Quốc phòng thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thôngtin quân sự;

c) Ban Cơ yếu cơ quan chỉ đạo của chính phủ thẩm địnhan ninh mạng so với hệ thống tin tức cơ yếu ở trong Ban Cơ yếu thiết yếu phủ.

Điều 12. Đánh giá bán điều kiệnan ninh mạng đối với hệ thống thông tin đặc biệt quan trọng về an ninh quốc gia

1. Đánh giá đk về an ninh mạnglà hoạt động xem xét sự thỏa mãn nhu cầu về bình an mạng của hệ thống thông tin trướckhi chuyển vào vận hành, sử dụng.

2. Hệ thốngthông tin đặc biệt quan trọng về an ninh quốc gia phải thỏa mãn nhu cầu các điều kiện sau đây về:

a) Quy định, quá trình và phươngán bảo đảm bình yên mạng; nhân sự vận hành, cai quản trị hệ thống;

b) Bảo đảm bình an mạng đối vớitrang thiết bị, phần cứng, phần mềm là nhân tố hệ thống;

c) giải pháp kỹ thuật nhằm giám sát,bảo vệ an ninh mạng; biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống tinh chỉnh và điều khiển và đo lường và thống kê tự động,Internet vạn vật, hệ thống phức vừa lòng thực - ảo, năng lượng điện toán đám mây, khối hệ thống dữliệu lớn, khối hệ thống dữ liệu nhanh, hệ thống trí tuệ nhân tạo;

d) phương án bảo đảm an ninh vậtlý bao gồm cách ly xa lánh đặc biệt, chống rò rỉ dữ liệu, kháng thu tin, kiểmsoát ra vào.

3. Thẩm quyền đánh giá điều kiệnan ninh mạng đối với hệ thống thông tin đặc biệt về bình yên quốc gia được quyđịnh như sau:

a) Lực lượng chuyên trách bảo vệan ninh mạng thuộc cỗ Công an tiến công giá, chứng nhận đủ điều kiện bình yên mạng đốivới khối hệ thống thông tin quan trọng về bình an quốc gia, trừ trường vừa lòng quy địnhtại điểm b với điểm c khoản này;

b) Lực lượng chăm trách bảo vệan ninh mạng thuộc bộ Quốc phòng tiến công giá, ghi nhận đủ điều kiện bình yên mạngđối với hệ thống thông tin quân sự;

c) Ban Cơ yếu chính phủ đánh giá,chứng thừa nhận đủ điều kiện an ninh mạng so với hệ thống tin tức cơ yếu thuộcBan Cơ yếu thiết yếu phủ.

4. Khối hệ thống thông tin đặc biệt quan trọng vềan ninh non sông được gửi vào vận hành, sử dụng sau khi được chứng nhận đủ điềukiện bình yên mạng.

5. Chính phủ nước nhà quy định cụ thể khoản2 Điều này.

Điều 13. Kiểm tra an ninh mạngđối với khối hệ thống thông tin quan trọng đặc biệt về an ninh quốc gia

1. Kiểm tra an toàn mạng là hoạt độngxác định thực trạng bình yên mạng của khối hệ thống thông tin, hạ tầng hệ thốngthông tin hoặc thông tin được giữ trữ, xử lý, truyền đưa trong khối hệ thống thôngtin nhằm phòng ngừa, vạc hiện, xử lý nguy cơ đe dọa an ninh mạng và giới thiệu cácphương án, biện pháp bảo vệ hoạt động bình thường của hệ thống thông tin.

2. Kiểm tra an ninh mạng so với hệthống thông tin đặc biệt quan trọng về an ninh quốc gia được tiến hành trong trường hợpsau đây:

a) lúc đưa phương tiện điện tử, dịchvụ bình an thông tin mạng vào sử dụng trong hệ thống thông tin;

b) khi có biến đổi hiện trạng hệthống thông tin;

c) đánh giá định kỳ hằng năm;

d) Kiểm tra bỗng nhiên xuất khi xẩy ra sựcố an ninh mạng, hành vi xâm phạm bình an mạng; khi bao gồm yêu cầu thống trị nhà nướcvề an toàn mạng; khi không còn thời hạn khắc phục và hạn chế điểm yếu, lỗ hổng bảo mật theo khuyếncáo của lực lượng chuyên trách bảo vệ an toàn mạng.

3. Đối tượng kiểm tra an ninh mạngđối với khối hệ thống thông tin quan trọng đặc biệt về an ninh quốc gia bao gồm:

a) khối hệ thống phần cứng, phần mềm, thiếtbị số được áp dụng trong hệ thống thông tin;

b) Quy định, biện pháp đảm bảo an toàn anninh mạng;

c) thông tin được giữ trữ, xử lý,truyền đưa trong khối hệ thống thông tin;

d) cách thực hiện ứng phó, khắc phục sựcố bình an mạng của nhà quản khối hệ thống thông tin;

đ) Biện pháp bảo đảm bí mật nhà nướcvà phòng, kháng lộ, mất kín nhà nước qua các kênh kỹ thuật;

e) nhân lực bảo vệ an ninh mạng.

4. Nhà quản hệ thống thông tinquan trọng về bình yên quốc gia có trọng trách kiểm tra bình yên mạng đối với hệthống thông tin thuộc phạm vi quản lý trong trường hợp chính sách tại những điểm a,b với c khoản 2 Điều này; thông báo tác dụng kiểm tra bằng văn phiên bản trước mon 10hằng năm mang lại lực lượng siêng trách bảo vệ an ninh mạng thuộc cỗ Công an hoặc lựclượng siêng trách bảo vệ an toàn mạng thuộc cỗ Quốc phòng so với hệ thốngthông tin quân sự.

Xem thêm: Mẫu Chữ Ký Đẹp Tên Sơn Đẹp (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️, Mẫu Chữ Ký Tên Sơn Đẹp

5. Kiểm tra bình an mạng chợt xuấtđối với khối hệ thống thông tin đặc trưng về bình an quốc gia được pháp luật nhưsau:

a) Trước thời điểm thực hiện kiểmtra, lực lượng chăm trách bảo vệ an toàn mạng có trách nhiệm thông tin bằngvăn bản cho nhà quản khối hệ thống thông tin ít nhất là 12 giờ đồng hồ trong trường hòa hợp xảyra sự cố an toàn mạng, hành động xâm phạm bình an mạng; ít nhất là 72 giờ đồng hồ trongtrường hợp bao gồm yêu cầu cai quản nhà nước về bình an mạng hoặc không còn thời hạn khắcphục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật thông tin theo khuyến nghị của lực lượng siêng trách bảo vệan ninh mạng;

b) vào thời hạn 30 ngày kể từngày hoàn thành kiểm tra, lực lượng siêng trách bảo vệ bình yên mạng thông báo kếtquả kiểm tra và chỉ dẫn yêu cầu đối với chủ quản khối hệ thống thông tin vào trườnghợp phát hiện nay điểm yếu, lỗ hổng bảo mật; gợi ý hoặc tham gia khắc phục khicó đề nghị của nhà quản hệ thống thông tin;

c) Lực lượng chăm trách bảo vệan ninh mạng thuộc bộ Công an kiểm tra bình an mạng thốt nhiên xuất so với hệ thốngthông tin quan trọng về an ninh quốc gia, trừ hệ thống thông tin quân sự do BộQuốc phòng quản lý, khối hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu cơ quan chính phủ và sảnphẩm mật mã do Ban Cơ yếu chính phủ cung ứng để bảo đảm an toàn thông tin thuộc bí mậtnhà nước.

Lực lượng siêng trách bảo vệ anninh mạng thuộc bộ Quốc chống kiểm tra an toàn mạng chợt xuất so với hệ thốngthông tin quân sự.

Ban Cơ yếu chính phủ kiểm tra anninh mạng thốt nhiên xuất đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu chính phủvà sản phẩm mật mã vì chưng Ban Cơ yếu thiết yếu phủ cung ứng để bảo vệ thông tin thuộcbí mật công ty nước;

d) nhà quản hệ thống thông tinquan trọng về an toàn quốc gia có trọng trách phối phù hợp với lực lượng chăm tráchbảo vệ an toàn mạng thực hiện kiểm tra bình yên mạng bỗng xuất.

6. Hiệu quả kiểm tra an toàn mạngđược bảo mật theo biện pháp của pháp luật.

Điều 14. Giám sát an toàn mạngđối với hệ thống thông tin đặc biệt quan trọng về bình an quốc gia

1. Giámsát bình yên mạng là chuyển động thu thập, so với tình hình nhằm mục đích xác địnhnguy cơ đe dọa an toàn mạng, sự cố an toàn mạng, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mãđộc, phần cứng ô nhiễm để cảnh báo, khắc phục, xử lý.

2. Chủ quản hệ thống thông tinquan trọng về an toàn quốc gia công ty trì, phối phù hợp với lực lượng chuyên trách bảovệ an ninh mạng tất cả thẩm quyền hay xuyên thực hiện giám sát an toàn mạng đốivới khối hệ thống thông tin ở trong phạm vi quản ngại lý; xây dựng chính sách tự chú ý và tiếpnhận chú ý về nguy cơ đe dọa an ninh mạng, sự cố an toàn mạng, điểm yếu, lỗhổng bảo mật, mã độc, phần cứng độc hại và đặt ra phương án ứng phó, tự khắc phụckhẩn cấp.

3. Lực lượng chăm trách bảo vệan ninh mạng thực hiện giám sát an toàn mạng đối với hệ thống tin tức quan trọngvề bình yên quốc gia ở trong phạm vi quản ngại lý; chú ý và phối hợp với chủ quản ngại hệthống tin tức trong tương khắc phục, xử lý các nguy hại đe dọa an toàn mạng, sự cốan ninh mạng, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mã độc, phần cứng độc hại xảy ra đối vớihệ thống thông tin đặc trưng về bình an quốc gia.

Điều 15. Ứng phó, tương khắc phụcsự cố an ninh mạng so với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

1. Hoạt động ứng phó, khắc phục sựcố bình yên mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng đặc biệt về an toàn quốc gia bao gồm:

a) vạc hiện, xác định sự cố bình yên mạng;

b) đảm bảo an toàn hiện trường, thu thập chứng cứ;

c) Phong tỏa, giới hạn phạm vi xảy ra sự cố gắng anninh mạng, giảm bớt thiệt hại do sự cố an toàn mạng khiến ra;

d) khẳng định mục tiêu, đối tượng, phạm vi phải ứngcứu;

đ) Xác minh, phân tích, đánh giá, phân loại sự cốan ninh mạng;

e) xúc tiến phương án ứng phó, khắc phục sự cốan ninh mạng;

g) Xác minh vì sao và truy tìm kiếm nguồn gốc;

h) Điều tra, cách xử lý theo lao lý của pháp luật.

2. Chủ quản khối hệ thống thông tin đặc biệt về anninh quốc gia xây dựng cách thực hiện ứng phó, khắcphục sự cố an toàn mạng đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; triển khai phương án ứng phó, hạn chế và khắc phục khi sự cố gắng anninh mạng xảy ra và kịp thời report với lực lượng chuyêntrách bảo vệ an ninh mạng có thẩm quyền.

3. Điều phối chuyển động ứng phó, khắc phục và hạn chế sự cố an toàn mạng đối với hệ thốngthông tin đặc biệt quan trọng về bình an quốc gia được qui định như sau:

a) Lực lượngchuyên trách bảo vệ an toàn mạng thuộc bộ Công an công ty trì điều phối vận động ứngphó, hạn chế và khắc phục sự cố an toàn mạng xảy ra đối với hệ thống tin tức quan trọngvề an ninh quốc gia, trừ ngôi trường hợp hình thức tại điểm b vàđiểm c khoản này; tham gia ứng phó, hạn chế sự cố gắng anninh mạng đối với hệ thống thông tin đặc biệt quan trọng về bình yên quốc gia khi tất cả yêucầu; thông báo cho cơ bản hệ thốngthông tin lúc phát hiện có tấn công mạng, sự cố an toàn mạng;

b) Lực lượng siêng trách bảo vệan ninh mạng thuộc cỗ Quốc phòng công ty trì điều phối vận động ứng phó, tương khắc phụcsự cố an toàn mạng xảy ra đối với hệ thống thông tin quân sự;

c) Ban Cơ yếu chính phủ chủ trì điềuphối chuyển động ứng phó, khắc phục sự cố an toàn mạng xảy ra đối với hệ thốngthông tin cơ yếu trực thuộc Ban Cơ yếu chính phủ.

4. Cơ quan, tổ chức, cá thể có nhiệm vụ thamgia ứng phó, hạn chế và khắc phục sự cố an ninh mạng xảy ra so với hệ thống thông tinquan trọng về an toàn quốc gia khi có yêu mong của lực lượng công ty trì điều phối.

Chương III

PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ HÀNHVI XÂM PHẠM an ninh MẠNG

Điều 16. Chống ngừa, xử lýthông tin trên không khí mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước cùng hòaxã hội nhà nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, quấy rối an ninh, quấy rồi trậttự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm lẻ loi tự thống trị kinh tế

1. Thông tin trên không gian mạngcó nội dung tuyên truyền kháng Nhà nước cùng hòa thôn hội chủ nghĩa nước ta baogồm:

a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉbáng cơ quan ban ngành nhân dân;

b) cuộc chiến tranh tâm lý, kích độngchiến tranh xâm lược, phân tách rẽ, tạo thù hận giữa những dân tộc, tôn giáo và nhândân các nước;

c) Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốchuy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, hero dân tộc.

2. Tin tức trên không gian mạngcó ngôn từ kích đụng gây bạo loạn, quậy phá an ninh, khiến rối trơ trọi tự công cộngbao gồm:

a) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đedọa, gây phân tách rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc sử dụng bạo lực nhằm mục đích chốngchính quyền nhân dân;

b) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đedọa, lôi kéo tụ tập đông tín đồ gây rối, chống tín đồ thi hành công vụ, cản trởhoạt cồn của cơ quan, tổ chức gây mất bình ổn về an ninh, trơ tráo tự.

3. Tin tức trên không gian mạngcó câu chữ làm nhục, vu khống bao gồm:

a) Xúc phạm rất lớn danh dự,uy tín, phẩm giá của fan khác;

b) thông tin bịa đặt, không nên sự thậtxâm phạm danh dự, uy tín, phẩm giá hoặc tạo thiệt hại cho quyền và lợi ích hợppháp của cơ quan, tổ chức, cá thể khác.

4. Thông tin trênkhông gian mạng bao gồm nội dung xâm phạm chưa có người yêu tự cai quản kinh tế bao gồm:

a) tin tức bịađặt, sai thực sự về sản phẩm, sản phẩm hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, công trái,séc và những loại sách vở và giấy tờ có giá chỉ khác;

b) thông tin bịađặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanhtoán điện tử, kinh doanh tiền tệ, kêu gọi vốn, kinh doanh đa cấp, bệnh khoán.

5. Thông tin trênkhông gian mạng có nội dung bịa đặt, sai thực sự gây sợ hãi trong Nhân dân,gây thiệt sợ cho vận động kinh tế - làng mạc hội, gây khó khăn cho hoạt động vui chơi của cơquan nhà nước hoặc bạn thi hành công vụ, xâm phạm quyền và tiện ích hợp pháp củacơ quan, tổ chức, cá thể khác.

6. Cốt yếu hệ thốngthông tin có trách nhiệm triển khai biện pháp quản lý, kỹ thuật nhằm phòng ngừa,phát hiện, chống chặn, gỡ bỏ thông tin có nội dung mức sử dụng tại những khoản 1, 2,3, 4 với 5 Điều này trên hệ thống thông tin ở trong phạm vi làm chủ khi tất cả yêu cầucủa lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

7. Lực lượng chuyên trách bảo vệan ninh mạng với cơ quan tất cả thẩm quyền vận dụng biện pháp luật tại những điểmh, i với l khoản 1 Điều 5 của phương pháp này nhằm xử lý tin tức trên không khí mạngcó nội dung mức sử dụng tại những khoản 1, 2, 3, 4 với 5 Điều này.

8. Doanh nghiệp hỗ trợ dịch vụtrên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không khí mạngvà nhà quản khối hệ thống thông tin có nhiệm vụ phối phù hợp với cơ quan công dụng xửlý tin tức trên không khí mạng có nội dung hình thức tại những khoản 1, 2, 3, 4và 5 Điều này.

9. Tổ chức, cá nhân soạn thảo,đăng tải, phạt tán tin tức trên không gian mạng tất cả nội dung nguyên lý tại cáckhoản 1, 2, 3, 4 cùng 5 Điều này cần gỡ bỏ thông tin khi gồm yêu cầu của lực lượngchuyên trách bảo vệ an ninh mạng và phụ trách theo cách thức của pháp luật.

Điều 17. Phòng, phòng giánđiệp mạng; bảo đảm thông tin thuộc kín nhà nước, kín công tác, kín đáo kinhdoanh, bí mật cá nhân, kín gia đình với đời sinh sống riêng bốn trên không gian mạng

1. Hành vi gián điệp mạng; xâm phạmbí mật công ty nước, kín đáo công tác, kín kinh doanh, kín đáo cá nhân, bí mật giađình với đời sống riêng tứ trên không gian mạng bao gồm:

a) chỉ chiếm đoạt, mua bán, thu giữ, cốý làm lộ thông tin thuộc kín đáo nhà nước, bí mật công tác, kín kinh doanh,bí mật cá nhân, bí mật gia đình với đời sinh sống riêng tư gây ảnh hưởng đến danh dự,uy tín, nhân phẩm, quyền và công dụng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

b) vắt ý xóa, làm cho hư hỏng, thất lạc,thay đổi thông tin thuộc kín đáo nhà nước, kín công tác, kín đáo kinh doanh,bí mật cá nhân, bí mật gia đình với đời sống riêng tứ được truyền đưa, giữ trữtrên không khí mạng;

c) nạm ý cụ đổi, hủy quăng quật hoặc làmvô hiệu hóa giải pháp kỹ thuật được xây dựng, áp dụng để đảm bảo thông tin thuộcbí mật công ty nước, kín đáo công tác, kín đáo kinh doanh, bí mật cá nhân, kín đáo giađình với đời sống riêng rẽ tư;

d) Đưa lên không khí mạng nhữngthông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, kín cánhân, kín gia đình và đời sống riêng tứ trái cơ chế của pháp luật;

đ) núm ý nghe, ghi âm, ghi hìnhtrái phép những cuộc đàm thoại;

e) hành động khác cố gắng ý xâm phạm túng bấn mậtnhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, kín gia đìnhvà đời sống riêng tư.

2. Công ty quản hệ thống thông tin cótrách nhiệm sau đây:

a) Kiểm tra bình an mạng nhằm mục tiêu pháthiện, loại bỏ mã độc, phần cứng độc hại, khắc phục và hạn chế điểm yếu, lỗ hổng bảo mật;phát hiện, ngăn ngừa và giải pháp xử lý các vận động xâm nhập bất hợp pháp hoặc nguy cơkhác nạt dọa an toàn mạng;

b) Triển khai giải pháp quản lý, kỹthuật nhằm phòng ngừa, phân phát hiện, ngăn ngừa hành vi con gián điệp mạng, xâm phạm túng mậtnhà nước, kín đáo công tác, kín đáo kinh doanh, kín cá nhân, kín đáo gia đìnhvà cuộc sống riêng bốn trên hệ thống thông tin với kịp thời gỡ bỏ thông tin liênquan cho hành vi này;

c) Phối hợp, triển khai yêu mong củalực lượng chăm trách bình an mạng về phòng, kháng gián điệp mạng, bảo vệthông tin thuộc kín nhà nước, kín đáo công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cánhân, kín đáo gia đình cùng đời sinh sống riêng bốn trên khối hệ thống thông tin.

3. Cơ quan soạn thảo, lưu lại trữthông tin, tư liệu thuộc kín nhà nước có trách nhiệm đảm bảo an toàn bí mật bên nướcđược soạn thảo, bảo quản trên sản phẩm tính, lắp thêm khác hoặc bàn bạc trên ko gianmạng theo dụng cụ của pháp luật về bảo đảm an toàn bí mật bên nước.

4. Cỗ Công an có trọng trách sauđây, trừ hiện tượng tại khoản 5 cùng khoản 6 Điều này:

a) Kiểm tra an toàn mạng đối với hệthống thông tin quan trọng đặc biệt về bình an quốc gia nhằm mục tiêu phát hiện, thải trừ mã độc,phần cứng độc hại, khắc chế điểm yếu, lỗ hổng bảo mật; phân phát hiện, chống chặn, xửlý vận động xâm nhập bất phù hợp pháp;

b) Kiểm tra an toàn mạng đối vớithiết bị, sản phẩm, dịch vụ thông tin liên lạc, trang bị kỹ thuật số, thiết bịđiện tử trước khi đưa vào áp dụng trong hệ thống thông tin quan trọng về anninh quốc gia;

c) Giám sát an toàn mạng đối với hệthống thông tin quan trọng đặc biệt về bình an quốc gia nhằm mục tiêu phát hiện, cách xử lý hoạt độngthu thập trái phép thông tin thuộc kín đáo nhà nước;

d) phân phát hiện, xử lý các hành viđăng tải, lưu giữ trữ, thảo luận trái phép thông tin, tài liệu tất cả nội dung thuộc bímật bên nước trên không gian mạng;

đ) gia nhập nghiên cứu, chế tạo sảnphẩm giữ trữ, truyền đưa thông tin, tài liệu gồm nội dung thuộc kín đáo nhà nước;sản phẩm mã hóa thông tin trên không gian mạng theo chức năng, trách nhiệm đượcgiao;

e) Thanh tra, kiểm tra công tác bảovệ kín nhà nước trên không khí mạng của phòng ban nhà nước và bảo vệ an ninhmạng của chủ quản hệ thống thông tin đặc biệt quan trọng về bình yên quốc gia;

g) tổ chức đào tạo, tập huấn nângcao dấn thức và kiến thức và kỹ năng về bảo vệ bí mật đơn vị nước trên không gian mạng,phòng, chống tấn công mạng, bảo vệ bình an mạng so với lực lượng đảm bảo an toàn anninh mạng hiện tượng tại khoản 2 Điều 30 của nguyên lý này.

5. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm thựchiện các nội dung nguyên lý tại các điểm a, b, c, d, đ cùng e khoản 4 Điều này đốivới khối hệ thống thông tin quân sự.

6. Ban Cơ yếu chính phủ nước nhà có tráchnhiệm tổ chức triển khai các pháp luật của luật pháp trong việc sử dụng mật mã đểbảo vệ tin tức thuộc bí mật nhà nước được giữ trữ, hội đàm trên không gian mạng.

Điều 18. Phòng, chống hànhvi sử dụng không khí mạng, technology thông tin, phương tiện đi lại điện tử để vi phạmpháp giải pháp về an ninh quốc gia, đơn nhất tự, an toàn xã hội

1. Hành vi sử dụng không khí mạng,công nghệ thông tin, phương tiện điện tử nhằm vi phi pháp luật về bình yên quốcgia, đơn nhất tự, bình yên xã hội bao gồm:

a) Đăng tải, phạt tán thông tintrên không gian mạng bao gồm nội dung hiện tượng tại các khoản 1, 2, 3, 4 cùng 5 Điều 16và hành vi phương pháp tại khoản 1 Điều 17 của chính sách này;

b) chiếm phần đoạt tài sản; tổ chứcđánh bạc, đánh bạc bẽo qua mạng Internet; trộm cắp cước viễn thông quốc tế trên nềnInternet; vi phạm bản quyền và cài đặt trí tuệ trên không gian mạng;

c) giả mạo trang thông tin điện tửcủa cơ quan, tổ chức, cá nhân; làm cho giả, lưu giữ hành, trộm cắp, cài đặt bán, thu thập,trao thay đổi trái phép tin tức thẻ tín dụng, tài khoản bank của tín đồ khác;phát hành, cung cấp, sử dụng trái phép những phương tiện thanh toán;

d) Tuyên truyền, quảng cáo, mua bánhàng hóa, thương mại dịch vụ thuộc danh mục cấm theo phép tắc của pháp luật;

đ) hướng dẫn fan khác thực hiệnhành vi vi bất hợp pháp luật;

e) hành động khác sử dụng không gianmạng, công nghệ thông tin, phương tiện đi lại điện tử nhằm vi phi pháp luật về an ninhquốc gia, đơn lẻ tự, bình yên xã hội.

2. Lực lượng chăm trách bảo vệan ninh mạng có trọng trách phòng, kháng hành vi sử dụng không khí mạng, côngnghệ thông tin, phương tiện đi lại điện tử để vi bất hợp pháp luật về bình an quốc gia,trật tự, an toàn xã hội.

Điều 19. Phòng, chống tấncông mạng

1. Hành vi tấn công mạng vàhành vi có liên quan đến tiến công mạng bao gồm:

a) Pháttán chương trình tin học khiến hại cho mạng viễn thông, mạng Internet, mạng vật dụng tính,hệ thống thông tin, khối hệ thống xử lý và tinh chỉnh và điều khiển thông tin, đại lý dữ liệu,phương tiện điện tử;

b) khiến cảntrở, rối loạn, làm cho tê liệt, loại gián đoạn, trì trệ dần hoạt động, ngăn ngừa trái phépviệc truyền đưa tài liệu của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệthống thông tin, hệ thống xử lý và tinh chỉnh thông tin, phương tiện điện tử;

c) Xâm nhập,làm tổn hại, chiếm đoạt tài liệu được lưu trữ, truyền gửi qua mạng viễn thông, mạngInternet, mạng sản phẩm công nghệ tính, khối hệ thống thông tin, khối hệ thống xửlý và điều khiển và tinh chỉnh thông tin, các đại lý dữ liệu, phương tiệnđiện tử;

d) Xâm nhập,tạo ra hoặc khai thác điểm yếu, lỗ hổng bảo mật và dịch vụ hệ thống để chiếm đoạtthông tin, thu lợi bất chính;

đ) Sản xuất, download bán, trao đổi,tặng đến công cụ, thiết bị, ứng dụng có tính năng tấn công mạng viễn thông, mạng Internet, mạng vật dụng tính, khối hệ thống thôngtin, khối hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cửa hàng dữ liệu, phương tiện đi lại điện tử để sử dụng vào mục tiêu trái pháp luật;

e) hành vi khác gây hình ảnh hưởngđến hoạt động thông thường của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng đồ vật tính, hệthống thông tin, khối hệ thống xử lý và tinh chỉnh thông tin,cơ sở dữ liệu, phương tiện đi lại điện tử.

2. Công ty quảnhệ thống thông tin có trách nhiệm áp dụng phương án kỹ thuật để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lý lẽ tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều này đốivới khối hệ thống thông tin nằm trong phạm vi cai quản lý.

3. Khi xảyra tiến công mạng xâm phạm hoặc đedọa xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an toàn quốc gia, gâytổn sợ hãi nghiêm trọng cô đơn tự, bình yên xã hội, lực lượng siêng trách bảo vệ anninh mạng chủ trì, phối phù hợp với chủquản hệ thống thông tin với tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng biện pháp xác định bắt đầu tấn công mạng, thu thập chứngcứ; yêu cầu doanh nghiệp cung cấpdịch vụ bên trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên khônggian mạng chặn lọc thông tin để ngăn chặn, thải trừ hành vi tiến công mạng vàcung cấp cho đầy đủ, kịp lúc thông tin, tài liệu liên quan.

4. Nhiệm vụ phòng, chống tiến công mạng được pháp luật như sau:

a) bộ Công an công ty trì, phối hợpvới Bộ, ngành bao gồm liên quan triển khai công tác chống ngừa, vạc hiện, cách xử lý hànhvi nguyên lý tại khoản 1 Điều này xâm phạm hoặc rình rập đe dọa xâmphạm công ty quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, tạo tổn hạinghiêm trọng đơn nhất tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước, trừ trường vừa lòng quy địnhtại điểm b và điểm c khoản này;

b) bộ Quốc phòng chủ trì, phốihợp với Bộ, ngành có liên quan tiến hành công tác chống ngừa, phạt hiện, xử lýhành vi cách thức tại khoản 1 Điều này đối với hệ thống thông tin quân sự;

c) Ban Cơ yếu cơ quan chỉ đạo của chính phủ chủtrì, phối phù hợp với Bộ, ngành có liên quan tiến hành công tác chống ngừa, phát hiện,xử lý hành vi cơ chế tại khoản 1 Điều này so với hệ thống tin tức cơ yếuthuộc Ban Cơ yếu chủ yếu phủ.

Điều 20. Phòng, phòng khủngbố mạng

1. Ban ngành nhà nước tất cả thẩmquyền có nhiệm vụ áp dụng biện pháp theo phương pháp của nguyên lý này, Điều 29 của Luật an ninh thông tin mạng và pháp luật về phòng,chống khủng cha để xử lý khủng tía mạng.

2. Công ty quản khối hệ thống thông tinthường xuyên kiểm tra soát, kiểm tra hệ thống thông tin ở trong phạm vi thống trị nhằm loạitrừ nguy cơ khủng bố mạng.

3. Khi phát hiện lốt hiệu,hành vi khủng bố mạng, cơ quan, tổ chức, cá thể phải kịp thời báo mang đến lực lượngbảo vệ bình an mạng. Cơ quan mừng đón tin báo bao gồm trách nhiệm đón nhận đầy đủtin báo về khủng ba mạng với kịp thời thông tin cho lực lượng siêng trách bảo vệan ninh mạng.

4. Bộ Công an công ty trì, phối hợpvới Bộ, ngành có liên quan triển khởi công tác phòng, phòng khủng ba mạng, áp dụngbiện pháp loại bỏ hóa nguồn khủng tía mạng, cách xử lý khủng cha mạng, tiêu giảm đến mứcthấp độc nhất vô nhị hậu quả xảy ra so với hệ thống thông tin, trừ trường hợp hình thức tại khoản 5 cùng khoản 6 Điều này.

5. Bộ Quốc phòng chủ trì, phốihợp với Bộ, ngành có liên quan triển khởi công tác phòng, phòng khủng cha mạng,áp dụng biện pháp xử lý khủng bố mạng xảy ra so với hệ thống tin tức quân sự.

6. Ban Cơ yếu chính phủ chủtrì, phối phù hợp với Bộ, ngành có liên quan triển khởi công tác phòng, kháng khủngbố mạng, áp dụng biện pháp cách xử lý khủng tía mạng xảy ra đối với hệ thống tin tức cơ yếu nằm trong Ban Cơ yếu thiết yếu phủ.

Điều 21. Phòng ngừa, xử lýtình huống nguy nan về bình yên mạng

1. Tình huống nguy hiểm về anninh mạng bao gồm:

a) mở ra thông tin kích động trên không khí mạng có nguy hại xảy ra bạo loạn, khuấy rối an ninh, khủng bố;

b) tấn công vào hệ thống thông tin đặc biệt về an ninhquốc gia;

c) Tấncông nhiều khối hệ thống thông tin trên đồ sộ lớn, cường độ cao;

d) Tấn côngmạng nhằm hủy hoại công trình đặc biệt về an toàn quốc gia, mục tiêu quan trọngvề an toàn quốc gia;

đ) tiến công mạngxâm phạm nghiêm trọng nhà quyền, lợi ích, an toàn quốc gia; gây tổn hại đặc biệt quan trọng nghiêm trọng cô quạnh tự, an toàn xã hội, quyền và tác dụng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Nhiệm vụ phòng dự phòng tìnhhuống nguy khốn về bình an mạng được mức sử dụng như sau:

a) Lực lượngchuyên trách bảo vệ bình an mạng phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin quan trọng đặc biệt về bình an quốc gia tiến hành cácgiải pháp kỹ thuật, nhiệm vụ để phòngngừa, vạc hiện, cách xử lý tình huống nguy khốn về bình yên mạng;

b) công ty viễn thông,Internet, công nghệ thông tin, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ trên mạng viễnthông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không khí mạng cùng cơ quan, tổchức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối phù hợp với lực lượng chăm trách bảovệ bình yên mạng thuộc cỗ Công an trong chống ngừa, vạc hiện, cách xử trí tình huốngnguy hiểm về an toàn mạng.

3. Phương án xử lý tình huống nguyhiểm về an toàn mạng bao gồm:

a) xúc tiến ngay phương pháp phòngngừa, ứng phó nguy cấp về an toàn mạng, phòng chặn, vứt bỏ hoặc bớt nhẹ thiệthại vì tình huống nguy hiểm về bình yên mạng gây ra;

b) thông báo đếncơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan;

d) Phân tích, review thông tin,dự báo khả năng, phạm vi ảnh hưởng và cường độ thiệt sợ hãi do tình huống nguy hiểmvề an ninh mạng tạo ra;

đ) Ngừng báo tin mạng tạikhu vực rõ ràng hoặc ngắt cổng kết nối mạng quốc tế;

e) sắp xếp lực lượng, phương tiệnngăn chặn, thải trừ tình huống gian nguy về bình yên mạng;

g) biện pháp khác theo lao lý củaLuật an ninh quốc gia.

4. Vấn đề xử lý tình huống nguy hiểmvề an toàn mạng được biện pháp như sau:

a) khi phát hiện trường hợp nguyhiểm về an toàn mạng, cơ quan, tổ chức, cá thể kịp thời thông báo cho lực lượngchuyên trách bảo vệ bình yên mạng và áp dụng ngay những biện pháp hình thức tại điểma với điểm b khoản 3 Điều này;

b) Thủ tướngChính che xem xét, ra quyết định hoặc ủy quyền cho bộ trưởng Bộ Công an xem xét,quyết định, cách xử lý tình huống nguy nan về bình yên mạng vào phạm vi toàn nước hoặc từng địa phương hoặc đối vớimột phương châm cụ thể.

Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ xem xét,quyết định hoặc ủy quyền cho bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định, xử trí tình huống nguy khốn về an ninh mạng đốivới hệ thống thông tin quân sự và khối hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếuChính phủ;

c) Lực lượng chuyên trách bảo vệan ninh mạng công ty trì, phối phù hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụngcác giải pháp quy định trên khoản 3 Điều này để xử lý tình huống nguy khốn về anninh mạng;

d) Cơquan, tổ chức, cá nhân có liên quan có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng chăm trách bảo vệ an ninh mạng thựchiện biện pháp nhằm mục tiêu ngăn chặn, xử lý tình huống nguy hại về bình an mạng.

Điều 22. Đấu tranh bảo vệan ninh mạng

1. Đấu tranh bảo vệ an ninh mạnglà vận động có tổ chức do lực lượng chăm trách bảo vệ bình yên mạng thực hiệntrên không khí mạng nhằm mục tiêu bảo vệ bình an quốc gia và bảo đảm trật tự, an toànxã hội.

2. Nội dung đấu tranh bảo vệ anninh mạng bao gồm:

a) tổ chức nắm thực trạng có liênquan đến chuyển động bảo vệ an toàn quốc gia;

b) Phòng, chống tấn công và bảo vệhoạt động bất biến của hệ thống thông tin đặc biệt về bình an quốc gia;

c) làm cho tê liệt hoặc tiêu giảm hoạt độngsử dụng không khí mạng nhằm gây phương hại an ninh quốc gia hoặc khiến tổn sợ đặcbiệt nghiêm trọng trơ tráo tự, bình yên xã hội;

d) nhà động tiến công vô hiệu hóa mụctiêu trên không gian mạng nhằm bảo vệ bình yên quốc gia và bảo đảm trật tự, antoàn thôn hội.

3. Cỗ Công an công ty trì, kết hợp vớiBộ, ngành bao gồm liên quan thực hiện đấu tranh bảo vệ an toàn mạng.

Chương IV

HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ AN NINHMẠNG

Điều 23. Thực hiện hoạt độngbảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị ở trung ương và địaphương

1. Văn bản triển khai chuyển động bảovệ an toàn mạng bao gồm:

a) Xây dựng, hoàn thành quy định,quy chế áp dụng mạng laptop nội bộ, mạng máy vi tính có kết nối mạng Internet;phương án bảo đảm an toàn mạng đối với hệ thống thông tin; giải pháp ứng phó,khắc phục sự cố bình an mạng;

b) Ứng dụng, triển khai phương án,biện pháp, công nghệ bảo vệ an toàn mạng đối với hệ thống thông tin và thôngtin, tài liệu được giữ trữ, biên soạn thảo, truyền gửi trên khối hệ thống thông tin thuộcphạm vi quản lí lý;

c) tổ chức bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức vềan ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cải thiện năng lựcbảo vệ an ninh mạng mang đến lực lượng bảo vệ bình yên mạng;

d) Bảo vệ an ninh mạng vào hoạtđộng cung ứng dịch vụ công trên không khí mạng, cung cấp, trao đổi, thu thậpthông tin với cơ quan, tổ chức, cá nhân, chia sẻ thông tin vào nội cỗ và vớicơ quan khác hoặc trong hoạt động khác theo cách thức của bao gồm phủ;

đ) Đầu tư, thiết kế hạ tầng cơ sởvật chất phù hợp với điều kiện bảo đảm triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạngđối với hệ thống thông tin;

e) Kiểm tra bình an mạng so với hệthống thông tin; phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật về an toàn mạng; ứngphó, hạn chế sự cố an ninh mạng.

2. Người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chứccó trọng trách triển khai vận động bảo vệ an toàn mạng nằm trong quyền quản lý.

Điều 24. Kiểm tra an ninh mạngđối với hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức triển khai không thuộc hạng mục hệ thốngthông tin đặc biệt về an toàn quốc gia

1. Kiểm tra bình yên mạng so với hệthống tin tức của cơ quan, tổ chức không thuộc Danh mục khối hệ thống thông tinquan trọng về an ninh quốc gia vào trường hòa hợp sau đây:

a) Khi có hành vi vi phạm pháp luậtvề bình yên mạng xâm phạm bình yên quốc gia hoặc gây tổn hại nghiêm trọng lẻ loi tự,an toàn xã hội;

b) khi có đề xuất của chủ đạo hệthống thông tin.

2. Đối tượng kiểmtra an toàn mạng bao gồm:

a) hệ thống phần cứng, phần mềm,thiết bị số được sử dụng trong khối hệ thống thông tin;

b) tin tức được lưu trữ, xử lý,truyền gửi trong khối hệ thống thông tin;

c) Biện pháp bảo vệ bí mật đơn vị nướcvà phòng, phòng lộ, mất kín nhà nước qua các kênh kỹ thuật.

3. Chủ quản hệ thống thông tin cótrách nhiệm thông tin cho lực lượng chăm trách bảo vệ an ninh mạng nằm trong BộCông an khi phát hiện hành vi vi phi pháp luật về an toàn mạng bên trên hệ thốngthông tin ở trong phạm vi quản ngại lý.

4. Lực lượng siêng trách bảo vệan ninh mạng thuộc cỗ Công an triển khai kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thốngthông tin của cơ quan, tổ chức trong những trường hợp cơ chế tại khoản 1 Điềunày.

5. Trước thời điểm triển khai kiểmtra, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thông tin bằng văn phiên bản cho chủquản khối hệ thống thông tin ít nhất là 12 giờ.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngàykết thúc kiểm tra, lực lượng chuyên trách bảo vệ bình yên mạng thông tin kết quảkiểm tra và giới thiệu yêu cầu so với chủ quản hệ thống thông tin trong trường hợpphát hiện điểm yếu, lỗ hổng bảo mật; hướng dẫn hoặc tham gia khắc phục khi gồm đềnghị của công ty quản khối hệ thống thông tin.

6. Công dụng kiểm tra bình yên mạngđược bảo mật thông tin theo mức sử dụng của pháp luật.

7. Bao gồm phủquy định trình tự, thủ tục kiểm tra bình yên mạng hiện tượng tại Điều này.

Điều 25. Bảo vệ an ninh mạngđối với đại lý hạ tầng không khí mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế

1. Bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng khônggian mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế phải đảm bảo kết hợp nghiêm ngặt giữayêu cầu bảo vệ an ninh mạng cùng với yêu cầu phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội; khuyếnkhích cổng kết nối quốc tế bỏ trên lãnh thổ Việt Nam; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tưxây dựng các đại lý hạ tầng không gian mạng quốc gia.

2. Cơ quan, tổ chức, cá thể quảnlý, khai thác cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, cổngkết nối mạng thế giới có trách nhiệm sau đây:

a) Bảo vệ an ninh mạng nằm trong quyềnquản lý; chịu đựng sự quản lí lý, thanh tra, chất vấn và thực hiện các yêu mong về bảo vệan ninh mạng của phòng ban nhà nước có thẩm quyền;

b) tạo nên điều kiện, tiến hành các biệnpháp kỹ thuật, nghiệp vụ cần thiết để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiệnnhiệm vụ bảo vệ bình an mạng khi có đề nghị.

Điều 26. đảm bảo an toàn an ninhthông tin trên không gian mạng

1. Trang thông tin điện tử, cổngthông tin năng lượng điện tử hoặc chăm trang trên mạng xã hội của cơ quan, tổ chức, cánhân ko được cung cấp, đăng tải, truyền cung cấp tin có nội dung luật tạicác khoản 1, 2, 3, 4 cùng 5 Điều 16 của biện pháp này và thông tin khác tất cả nội dungxâm phạm an toàn quốc gia.

2. Công ty lớn trong nước vàngoài nước hỗ trợ dịch vụ bên trên mạng viễn thông, mạngInternet, những dịch vụ ngày càng tăng trên không gian mạng tại nước ta có trọng trách sau đây:

a) Xác thực thông tin khi ngườidùng đk tài khoản số; bảo mật thông tin thông tin, thông tin tài khoản của fan dùng; cung cấpthông tin người tiêu dùng cho lực lượng chăm trách bảo vệ an toàn mạng nằm trong BộCông an khi gồm yêu cầu bởi văn bản để giao hàng điều tra, xử trí hành vi vi phạmpháp pháp luật về bình yên mạng;

b) ngăn chặn việc share thôngtin, xóa sổ thông tin gồm nội dung biện pháp tại các khoản 1, 2, 3, 4 với 5 Điều16 của phép tắc này trên dịch vụ hoặc khối hệ thống thông tin vày cơ quan, tổ chức trựctiếp quản lý chậm tốt nhất là 24 giờ kể từ thời điểm gồm yêu cầucủa lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc cỗ Công an hoặc phòng ban cóthẩm quyền của Bộ tin tức và media và giữ nhật kýhệ thống để ship hàng điều tra, xử trí hành vi vi phi pháp luật về bình yên mạngtrong thời gian theo hiện tượng của chính phủ;

c) Không hỗ trợ hoặc chấm dứt cungcấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ tăng thêm cho tổ chức,cá nhân đăng mua trên không gian mạng thông tin có nộidung khí cụ tại các khoản 1, 2, 3, 4 cùng 5 Điều 16 của phương pháp này khi gồm yêu ước của lực lượng chuyên trách bảo vệ an toàn mạng thuộc bộ Côngan hoặc cơ quan bao gồm thẩm quyền của Bộ thông tin và Truyền thông.

3. Doanh nghiệptrong nước và xung quanh nước cung cấp dịch vụ bên trên mạng viễn thông, mạng Internet,các dịch vụ ngày càng tăng trên không gian mạng tại vn có hoạt động thu thập,khai thác, phân tích, xử lý tài liệu về thông tin cá nhân, tài liệu về mối quan hệcủa người sử dụng dịch vụ, tài liệu do người sử dụng dịch vụ tại vn tạo raphải lưu trữ dữ liệu này tại việt nam trong thời gian theo chế độ của Chínhphủ.

Doanh nghiệp ngoại trừ nước quy định tạikhoản này bắt buộc đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện thay mặt tại Việt Nam.

Xem thêm: Các Phần Mềm Thiết Kế Logo, Những Phần Mềm Thiết Kế Logo Chuyên Nghiệp

4. Chính phủ nước nhà quy định cụ thể khoản3 Điều này.

Điều 27. Nghiên cứu, pháttriển bình an mạng

1. N