Lỗi khi truy xuất thông tin tư máy chủ df

      15
Thích
*
Yêu
*
Haha
*
Wow
*
Khóc
*
Giận
*
Thích
*

mình cũng tự nhiên bị vậy. đang xài ầm ầm dòng bị luôn luôn ah. mình xài sky a820l ai biết góp mình cùng với.