Lỗi The Default Gateway Is Not Available

  -  

Nhiều fan phàn nàn rằng bọn họ không thể truy cập Internet khi dùng Win10, và có thông tin có lỗi : The mặc định gateway is not available, sau đấy là cách tự khắc phục.

Bạn đang xem: Lỗi the default gateway is not available

1.Kiểm tra router, đấy là điều bạn nên nghĩ cho đầu tiên. Hãy xe pháo lại modem hoặc router mình vẫn sử dụng, thử liên kết với một thiết bị khác xem việc truy vấn có thực hiện được không, còn nếu như không bạn thử tắt đi nhảy lại modem coi sao.

*

2.Update Driver mạng: giả dụ như cách tiên phong hàng đầu không hiệu quả, thì vấn đề có thể là do driver mà bạn đang dùng sẽ quá cũ. Update bằng cách: Device Manager > Network Adapter > Wireless Adapter > bấm vào phải, chọn Update Driver Software.

Xem thêm: Cách Thêm Nút Mua Ngay Woocommerce Một Cách Đơn Giản, Thêm Nút Mua Ngay Vào Woocommerce

*

*

*

3.Thay đổi cài đặt trong nguồn Saving Mode: Control Panel > AllControl Panel Items > power Option ( hoặc search kiếm sống nút Start : power nguồn Options) > Change advanced power settings, tại Wireless Adapter settings chọn Maximun Performance.

Xem thêm: Upload Ảnh Và Lưu Đường Dẫn Ảnh Vào Database, Lưu Ảnh Trực Tiếp Trong Db

*

4.Thay đổi cài đặt trong power nguồn Management: tìm kiếm kiếm sống nút Start: Device Manager > Network Adapter > nguồn Management, bỏ chọn Allow the computer to turn this device to save nguồn > OK

*

5.Chuyển chế độ Wireless thành 802.11G: Ấn tổ hợp phím Windows+X > Network Connections > chọn thẻ mạng mà nhiều người đang sử dụng > Properties > Configure > chọn Wireless mode > lựa chọn 802.11G

*

6.Reset IP: Ấn tổng hợp phím Windows + X > chọn Command Prompt > nhập mẫu lệnh: netsh int ip reset > restart lại máy.

*


Nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi phu00e0n nu00e0n ru1eb1ng hu1ecd khu00f4ng thu1ec3 truy nã cu1eadp mạng internet khi du00f9ng Win10, vu00e0 cu00f3 thu00f4ng bu00e1o cu00f3 lu1ed7i : The default gateway is not available, sau u0111u00e2y lu00e0 cu00e1ch khu1eafc phu1ee5c. 1.Kiu1ec3m tra router, u0111u00e2y lu00e0 u0111iu1ec1u bu1ea1n nu00ean nghu0129 u0111u1ebfn u0111u1ea7u tiu00ean. Hu00e3y xe lu1ea1i modem hou1eb7c router mu00ecnh u0111ang su1eed du1ee5ng, thu1eed ku1ebft nu1ed1i vu1edbi mu1ed9t thiu1ebft bu1ecb khu00e1c xem viu1ec7c truy tìm cu1eadp cu00f3 thu1ef1c hiu1ec7n u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng, nu1ebfu khu00f4ng bu1ea1n hu00e3y thu1eed tu1eaft u0111i bu1eadt lu1ea1i modem xem sao. 2.Update Driver mu1ea1ng: nu1ebfu nhu01b0 cu00e1ch su1ed1 1 khu00f4ng hiu1ec7u quu1ea3, thu00ec vu1ea5n u0111u1ec1 cu00f3 thu1ec3 lu00e0 bởi vì driver mu00e0 bu1ea1n u0111ang du00f9ng u0111u00e3 quu00e1 cu0169. Update bu1eb1ng cu00e1ch: Device Manager > Network Adapter > Wireless Adapter > click chuu1ed9t phu1ea3i, chu1ecdn Update Driver Software. 3.Thay u0111u1ed5i cu00e0i u0111u1eb7t trong power Saving Mode: Control Panel > AllControl Panel Items > nguồn Option ( hou1eb7c tu00ecm kiu1ebfm u1edf nu00fat Start : nguồn Options) > Change advanced power settings, tu1ea1i Wireless Adapter settings chu1ecdn Maximun Performance. 4.Thay u0111u1ed5i cu00e0i u0111u1eb7t trong power Management: Tu00ecm kiu1ebfm u1edf nu00fat Start: Device Manager > Network Adapter > power nguồn Management, bu1ecf chu1ecdn Allow the computer to turn this device to lớn save power > OK 5.Chuyu1ec3n chu1ebf u0111u1ed9 Wireless thu00e0nh 802.11G: u1ea4n tu1ed5 hu1ee3p phu00edm Windows+X > Network Connections > chu1ecdn card mu1ea1ng mu00e0 bu1ea1n u0111ang su1eed du1ee5ng > Properties > Configure > Chu1ecdn Wireless mode > Chu1ecdn 802.11G 6.Reset IP: u1ea4n tu1ed5 hu1ee3p phu00edm Windows + X > Chu1ecdn Command Prompt > nhu1eadp du00f2ng lu1ec7nh: netsh int ip reset > restart lu1ea1i mu00e1y. Nguu1ed3n: Internet ","product_id":0,"type":0,"date":1499147219,"date_text":"5 nu0103m","link":"/hoidap/4068/606846/the-default-gateway-is-not-available-lam-the-nao-de-sua-loi-nay.html","num_reply":0,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"myworld2","name":"Nguyen Hong Ha","company":"myworld2","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"windsummerandrain
Cho em hỏi về cái mail tất cả tựa là " Question_it" click này là gì mà sao cứ làm phiền em hoài vậy?