Lỗi mất quyền administrator win 7

  -  
– Khi người dùng đang cố gắng để singin vào account Admin thì chạm chán ngay lỗi: Your account has been disabled. Please see your system administrator.Bạn vẫn xem: Lỗi mất quyền administrator win 7


*

Hướng dẫn phương pháp kích hoạt lại account Admin: Đầu tiên thử kích hoạt trương mục admintrator ngay lập tức trên Guest xem sao đã, bằng cách Phải con chuột vào biểu tượng icon Computer —> Manage —> Local Users and Groups –> Users. Bắt buộc chuột vào tài khoản Administrator –> chọn Properties quăng quật tích vệt ở ô trương mục is disabled > Apply> OK


*

*

Nếu bạn không thể kích hoạt được kiểu dáng này thì hãy khởi cồn lại máy dìm F8 để truy cập vào chế độ Safe mode với làm tương tự như như bên trên nhé. – Nếu biện pháp trên bắt buộc nào kích hoạt được tài khoản Administrator này thì các bạn sẽ cần mang lại đĩa tốt usb Hiren’s boot đấy.

Bạn đang xem: Lỗi mất quyền administrator win 7


*

Tiếp theo, sau khi khởi rượu cồn vào môi trường WinPE. Hãy bắt buộc chuột vào HBCDMenu -> lựa chọn Password —> Admin Password Resetter để kích hoạt account Admin


*

Một hành lang cửa số Admin Password Resetter hiện nay ra

Ở phần khung step 1 nên chọn hệ điều hành ( ví như máy bạn xài 2 win song song, ví như xài 1 win thì nhằm mặc định). Khung step 2: hãy chọn tên tài khoản đăng nhập Administrator với nhấn Reset.Một cái biển thông Báo Password is reset successfully! OK là thông tin tài khoản administrator đã lấy lại được quyền admin thành công.

Xem thêm: Cách Lập Tài Khoản Email


Bây giờ hãy khởi động lại máy để khởi động thẳng vào windows chính tắt tài khoản Guest bắt buộc chuột vào hình tượng icon Computer —> Manage —> Local Users & Groups –> Users. đề nghị chuột vào Guest –> lựa chọn Properties.

Xem thêm: Dịch Vụ Tin Nhắn Thoại Của Viettel, Tính Năng Tin Nhắn Thoại Có Làm Bạn Mất Tiền


Tiếp theo hãy tích vệt vào ô tài khoản is disbled —-> Apply—>OK . để tắt thông tin tài khoản ít quyền này là xong.


table("setting")->where("$db->web")->select("code_footer");if($oh->code_footer) # nếu bao gồm code header thiết lập cấu hình $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace("", $home, $code_footer); $code_footer = str_replace("", $h, $code_footer); $code_footer = str_replace("", $link, $code_footer); $code_footer = str_replace("", $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace("<des>", $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace("<key>", $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace("<image>", $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace("<link>", $link, $code_footer); $code_footer = str_replace("<date_Y>", date("Y"), $code_footer); echo $code_footer;?></main<br> </div><!-- .entry-content --> </article><!-- #post-## --></b> </div> </div> <div class="col-md-4"> <div class="sidebar"> <h2 class="block-title"> <span class="title-angle-shap">Follow Us</span> </h2> <div class="social"> <!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools --> <div class="addthis_inline_share_toolbox_ws9s"></div> </div> </div> <div class="sidebar"> <div class="sidebar-title"> <h2 class="block-title"> <span class="title-angle-shap">Có gì mới</span> </h2> </div> <div class="sidebar-content"> <ul class="ul-list"> <li class="list-item"> <a href="https://hostingvietnam.vn/cong-ty-tnhh-nova-viet-nam/" title="Công ty tnhh nova (việt nam)" class="what-thumb"> <img src="https://hostingvietnam.vn/upload/image/7.jpg" class="lazy" data-src="https://hostingvietnam.vn/cong-ty-tnhh-nova-viet-nam/imager_1_10783_300.jpg" alt="Công ty tnhh nova (việt nam)"> </a> <div class="info-b"> <a href="https://hostingvietnam.vn/cong-ty-tnhh-nova-viet-nam/" title="Công ty tnhh nova (việt nam)" class="what-des"> Công ty tnhh nova (việt nam) </a> <span class="auth"><i class="bi bi-person-fill"></i> admin</span> <span class="date-created"><i class="bi bi-clock"></i> 25/05/2023 </span> </div> </li> <li class="list-item"> <a href="https://hostingvietnam.vn/wikifx-cong-bo-danh-sach-cac-san-forex-uy-tin-tai-viet-nam-2023/" title="WikiFX công bố danh sách các sàn Forex uy tín tại Việt Nam 2023" class="what-thumb"> <img src="https://hostingvietnam.vn/upload/image/7.jpg" class="lazy" data-src="https://hostingvietnam.vn/wikifx-cong-bo-danh-sach-cac-san-forex-uy-tin-tai-viet-nam-2023/imager_1_23401_300.jpg" alt="WikiFX công bố danh sách các sàn Forex uy tín tại Việt Nam 2023"> </a> <div class="info-b"> <a href="https://hostingvietnam.vn/wikifx-cong-bo-danh-sach-cac-san-forex-uy-tin-tai-viet-nam-2023/" title="WikiFX công bố danh sách các sàn Forex uy tín tại Việt Nam 2023" class="what-des"> WikiFX công bố danh sách các sàn Forex uy tín tại Việt Nam 2023 </a> <span class="auth"><i class="bi bi-person-fill"></i> admin</span> <span class="date-created"><i class="bi bi-clock"></i> 24/05/2023 </span> </div> </li> <li class="list-item"> <a href="https://hostingvietnam.vn/review-phim-chien-than-phuong-bac-ranh-gioi-giua-con-va-nguoi/" title="Review phim chiến thần phương bắc - Ranh giới giữa con và người" class="what-thumb"> <img src="https://hostingvietnam.vn/upload/image/10.jpg" class="lazy" data-src="https://hostingvietnam.vn/review-phim-chien-than-phuong-bac-ranh-gioi-giua-con-va-nguoi/imager_1_23400_300.jpg" alt="Review phim chiến thần phương bắc - Ranh giới giữa con và người"> </a> <div class="info-b"> <a href="https://hostingvietnam.vn/review-phim-chien-than-phuong-bac-ranh-gioi-giua-con-va-nguoi/" title="Review phim chiến thần phương bắc - Ranh giới giữa con và người" class="what-des"> Review phim chiến thần phương bắc - Ranh giới giữa con và người </a> <span class="auth"><i class="bi bi-person-fill"></i> admin</span> <span class="date-created"><i class="bi bi-clock"></i> 23/05/2023 </span> </div> </li> <li class="list-item"> <a href="https://hostingvietnam.vn/update-10-cai-ten-tien-dao-tre-hay-nhat-the-gioi/" title="Update 10 cái tên tiền đạo trẻ hay nhất thế giới" class="what-thumb"> <img src="https://hostingvietnam.vn/upload/image/5.jpg" class="lazy" data-src="https://hostingvietnam.vn/update-10-cai-ten-tien-dao-tre-hay-nhat-the-gioi/imager_1_23383_300.jpg" alt="Update 10 cái tên tiền đạo trẻ hay nhất thế giới"> </a> <div class="info-b"> <a href="https://hostingvietnam.vn/update-10-cai-ten-tien-dao-tre-hay-nhat-the-gioi/" title="Update 10 cái tên tiền đạo trẻ hay nhất thế giới" class="what-des"> Update 10 cái tên tiền đạo trẻ hay nhất thế giới </a> <span class="auth"><i class="bi bi-person-fill"></i> admin</span> <span class="date-created"><i class="bi bi-clock"></i> 17/05/2023 </span> </div> </li> <li class="list-item"> <a href="https://hostingvietnam.vn/kham-pha-kho-game-cuc-chat-cua-nha-cai-casino-ae888/" title="Khám phá kho game cực chất của nhà cái casino AE888" class="what-thumb"> <img src="https://hostingvietnam.vn/upload/image/3.jpg" class="lazy" data-src="https://hostingvietnam.vn/kham-pha-kho-game-cuc-chat-cua-nha-cai-casino-ae888/imager_1_23288_300.jpg" alt="Khám phá kho game cực chất của nhà cái casino AE888"> </a> <div class="info-b"> <a href="https://hostingvietnam.vn/kham-pha-kho-game-cuc-chat-cua-nha-cai-casino-ae888/" title="Khám phá kho game cực chất của nhà cái casino AE888" class="what-des"> Khám phá kho game cực chất của nhà cái casino AE888 </a> <span class="auth"><i class="bi bi-person-fill"></i> admin</span> <span class="date-created"><i class="bi bi-clock"></i> 16/05/2023 </span> </div> </li> </ul> </div> </div> <div class="sidebar"> <div class="sidebar-title"> <h2 class="block-title"> <span class="title-angle-shap">Trending</span> </h2> </div> <div class="sidebar-content"> <ul class="ul-list"> <li class="list-item"> <a href="https://hostingvietnam.vn/tim-kiem-tren-google-hoac-nhap-mot-url/" title="Tìm kiếm trên google hoặc nhập một url" class="what-thumb"> <img src="https://hostingvietnam.vn/upload/image/6.jpg" class="lazy" data-src="https://hostingvietnam.vn/tim-kiem-tren-google-hoac-nhap-mot-url/imager_1_42_300.jpg" alt="Tìm kiếm trên google hoặc nhập một url"> </a> <div class="info-b"> <a href="https://hostingvietnam.vn/tim-kiem-tren-google-hoac-nhap-mot-url/" title="Tìm kiếm trên google hoặc nhập một url" class="what-des"> Tìm kiếm trên google hoặc nhập một url </a> <span class="auth"><i class="bi bi-person-fill"></i> admin</span> <span class="date-created"><i class="bi bi-clock"></i> 07/06/2021 </span> </div> </li> <li class="list-item"> <a href="https://hostingvietnam.vn/loi-cam-on-khach-hang-ngan-gon/" title="Lời cảm ơn khách hàng ngắn gọn" class="what-thumb"> <img src="https://hostingvietnam.vn/upload/image/10.jpg" class="lazy" data-src="https://hostingvietnam.vn/loi-cam-on-khach-hang-ngan-gon/imager_1_12588_300.jpg" alt="Lời cảm ơn khách hàng ngắn gọn"> </a> <div class="info-b"> <a href="https://hostingvietnam.vn/loi-cam-on-khach-hang-ngan-gon/" title="Lời cảm ơn khách hàng ngắn gọn" class="what-des"> Lời cảm ơn khách hàng ngắn gọn </a> <span class="auth"><i class="bi bi-person-fill"></i> admin</span> <span class="date-created"><i class="bi bi-clock"></i> 20/12/2021 </span> </div> </li> <li class="list-item"> <a href="https://hostingvietnam.vn/cach-xoa-nhieu-anh-trong-may-tinh/" title="Cách xóa nhiều ảnh trong máy tính" class="what-thumb"> <img src="https://hostingvietnam.vn/upload/image/4.jpg" class="lazy" data-src="https://hostingvietnam.vn/cach-xoa-nhieu-anh-trong-may-tinh/imager_1_4223_300.jpg" alt="Cách xóa nhiều ảnh trong máy tính"> </a> <div class="info-b"> <a href="https://hostingvietnam.vn/cach-xoa-nhieu-anh-trong-may-tinh/" title="Cách xóa nhiều ảnh trong máy tính" class="what-des"> Cách xóa nhiều ảnh trong máy tính </a> <span class="auth"><i class="bi bi-person-fill"></i> admin</span> <span class="date-created"><i class="bi bi-clock"></i> 22/06/2021 </span> </div> </li> <li class="list-item"> <a href="https://hostingvietnam.vn/giu-ung-dung-luon-chay-tren-android/" title="Giữ ứng dụng luôn chạy trên android" class="what-thumb"> <img src="https://hostingvietnam.vn/upload/image/7.jpg" class="lazy" data-src="https://hostingvietnam.vn/giu-ung-dung-luon-chay-tren-android/imager_1_3519_300.jpg" alt="Giữ ứng dụng luôn chạy trên android"> </a> <div class="info-b"> <a href="https://hostingvietnam.vn/giu-ung-dung-luon-chay-tren-android/" title="Giữ ứng dụng luôn chạy trên android" class="what-des"> Giữ ứng dụng luôn chạy trên android </a> <span class="auth"><i class="bi bi-person-fill"></i> admin</span> <span class="date-created"><i class="bi bi-clock"></i> 04/10/2021 </span> </div> </li> <li class="list-item"> <a href="https://hostingvietnam.vn/hinh-nen-anime-cho-may-tinh/" title="69 hình nền anime full hd đẹp cho desktop cực chất" class="what-thumb"> <img src="https://hostingvietnam.vn/upload/image/9.jpg" class="lazy" data-src="https://hostingvietnam.vn/hinh-nen-anime-cho-may-tinh/imager_1_6263_300.jpg" alt="69 hình nền anime full hd đẹp cho desktop cực chất"> </a> <div class="info-b"> <a href="https://hostingvietnam.vn/hinh-nen-anime-cho-may-tinh/" title="69 hình nền anime full hd đẹp cho desktop cực chất" class="what-des"> 69 hình nền anime full hd đẹp cho desktop cực chất </a> <span class="auth"><i class="bi bi-person-fill"></i> admin</span> <span class="date-created"><i class="bi bi-clock"></i> 21/07/2022 </span> </div> </li> </ul> </div> </div> <!-- hệ thống k sửa --> <div class="sidebar"> <div class="sidebar-textlink"> <style> .sidebar-textlink { color: #ededed; } </style> tải <a href="https://taiqqlive.app/">qqlive</a> apk android<br/> </div> </div> <!-- hệ thống k sửa --> </div> </div> </div> </div> <div class="footer"> <a class="button"></a> <div class="footer-f"> <div class="container"> <div class="copyright"> <p>Copyright © 2021 hostingvietnam.vn<span style="float: right"> <a style="color:#fff" href="//zalo.me/0977007352">Liên hệ</a> - <a href="/noi-quy/" style="color:#fff">Nội Quy</a> - <a href="/gioi-thieu/" style="color:#fff">Giới Thiệu</a> - <a href="/bao-mat/" style="color:#fff">Bảo Mật</a> </span></p> </div> </div> </div> </div> <!-- hệ thống k sửa --> <script type="text/javascript" src="/js/lazy-img.js"></script><!-- hệ thống k sửa --> <!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools --> <!-- <script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-606063714e481d0a"></script> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"> </script> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js" integrity="sha384-UO2eT0CpHqdSJQ6hJty5KVphtPhzWj9WO1clHTMGa3JDZwrnQq4sF86dIHNDz0W1" crossorigin="anonymous"> </script> <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy6OrQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM" crossorigin="anonymous"> </script> --> <script type="text/javascript" src="/js/lazy-img.js"></script> </body> </html>