Lệnh Chuyển Ổ Đĩa Trong Cmd

      53
Đôi khi, khi bạn muốn chuyển con trỏ sang trọng ổ D các bạn sẽ nghĩ về ngay lập tức cho tới câu hỏi đánh lệnh cd để chuyển quý phái.Sau đây là phương pháp đưa ổ vào cmd.

Bạn đang xem: Lệnh chuyển ổ đĩa trong cmd


*

*

*

sua chua cua cuonnói...Qúa tốt, cảm ơn các bạn nhiều

*

Unknownnói...

Mình đã làm toàn bộ những phương pháp tuy vậy trang bị vẫn báo : this device is not ready

Nguyễn Tiến Quânnói...

Trong ngôi trường hòa hợp này là ổ đĩa hoặc usb của người tiêu dùng bị treo nhé. quý khách test access bằng đồ họa coi được không.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Hack App Data, Hack App Data (1

Unknownnói...

tùng Trần. Lỗi đó là bởi vì ổ đĩa bạn không phải thương hiệu D, bạn thử gõ ổ E, F xem là đc

Nặc danhnói...

tuy thế sao của em nó hiện tại nlỗi này The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.

tháng sáu 2021 ( 8 ) tháng năm 2021 ( 2 ) mon tứ 2021 ( 5 ) mon bố 2021 ( 3 ) tháng hai 2021 ( 1 ) mon một 2021 ( 3 ) mon mười nhì 20đôi mươi ( 2 ) mon mười một 20trăng tròn ( 9 ) mon mười 2020 ( 10 ) tháng chín 2020 ( 1 ) mon tám 2020 ( 4 ) mon bảy 2020 ( 7 ) tháng sáu 20trăng tròn ( 2 ) mon bốn 2020 ( 2 ) tháng cha 20trăng tròn ( 11 ) tháng hai 2020 ( 2 ) tháng một 20trăng tròn ( 12 ) tháng mười hai 2019 ( 14 ) tháng mười một 2019 ( 6 ) tháng mười 2019 ( 8 ) tháng chín 2019 ( 1 ) mon tám 2019 ( 13 ) tháng bảy 2019 ( 16 ) mon sáu 2019 ( 13 ) mon năm 2019 ( 3 ) mon tía 2019 ( 4 ) mon hai 2019 ( 3 ) tháng một 2019 ( 4 ) tháng mười một 2018 ( 9 ) mon mười 2018 ( 2 ) tháng chín 2018 ( 5 ) mon tám 2018 ( 7 ) mon bảy 2018 ( 11 ) tháng sáu 2018 ( 6 ) mon năm 2018 ( 5 ) tháng ba 2018 ( 2 ) mon một 2018 ( 4 ) tháng mười hai 2017 ( 2 ) tháng mười một 2017 ( 5 ) mon mười 2017 ( 8 ) tháng chín 2017 ( 9 ) tháng tám 2017 ( 18 ) tháng bảy 2017 ( 17 ) mon sáu 2017 ( 13 ) tháng năm 2017 ( 14 ) mon tư 2017 ( 4 ) tháng ba 2017 ( 10 ) tháng nhì 2017 ( 10 ) tháng một 2017 ( 1 ) mon mười hai năm 2016 ( 4 ) tháng mười một năm 2016 ( 2 ) tháng mười 2016 ( 3 ) tháng chín 2016 ( 5 ) mon tám năm 2016 ( 3 ) mon bảy 2016 ( 1 ) tháng sáu năm 2016 ( 13 ) tháng năm 2016 ( 4 ) tháng tứ 2016 ( 3 ) mon ba năm 2016 ( 1 ) mon nhị năm 2016 ( 5 ) tháng một 2016 ( 6 ) tháng mười nhì năm ngoái ( 2 ) mon mười một năm ngoái ( 4 ) mon mười năm ngoái ( 4 ) mon chín 2015 ( 2 ) mon tám 2015 ( 1 ) mon bảy năm ngoái ( 6 ) mon sáu 2015 ( 47 ) tháng năm năm ngoái ( 7 ) mon bốn 2015 ( 7 ) tháng ba năm ngoái ( 4 ) mon hai 2015 ( 3 ) mon một năm ngoái ( 1 ) mon mười nhì năm trước ( 1 ) mon mười năm trước ( 2 ) tháng tám 2014 ( 1 ) tháng bảy năm trước ( 8 ) mon sáu năm trước ( 6 ) mon năm năm trước ( 23 ) tháng tứ 2014 ( 3 ) mon tía năm trước ( 2 ) tháng một 2014 ( 1 ) tháng mười hai 2013 ( 1 ) mon mười một 2013 ( 2 ) mon mười 2013 ( 3 ) tháng chín 2013 ( 1 ) tháng tám 2013 ( 1 ) mon bảy 2013 ( 28 ) mon sáu 2013 ( 3 ) mon năm trước đó ( 3 ) mon tứ 2013 ( 1 ) tháng sáu 2012 ( 54 ) mon bốn 2012 ( 2 ) mon mười 2011 ( 12 ) tháng tám 2011 ( 1 ) mon bảy 2011 ( 5 ) tháng tía 2011 ( 3 ) tháng một 2011 ( 5 )