Lập Trình Socket Là Gì

  -  

socket là gì?

socket là gì? – Socket là một trong những điểm cuối (end-point) của liên kết giao tiếp hai chiều (two-way communication) thân hai chương trình chạy trên mạng. Nghĩa là một trong socket được áp dụng để được cho phép 1 process thủ thỉ với 1 process khác.

Bạn đang xem: Lập trình socket là gì

Các lớp Socket được sử dụng để tiến hành kết nối giữa client và server. Nó được ràng buộc với 1 cổng port (thể hiện là một trong con số cố gắng thể) để các tầng TCP (TCP Layer) hoàn toàn có thể định danh áp dụng mà dữ liệu sẽ được gửi tới.

Socket sử dụng như thế nào?

Sau quan niệm socket là gì? Thì mình sẽ giới thiệu đến công dụng của socket, nó được vận dụng trong quy trình làm việc, nếu hoàn toàn có thể chạy các socket cùng một lúc nên các bước của các bạn sẽ nhanh hơn, nâng cấp hiệu suất làm cho việc.


*
*
*
*
*

Giao thức chuẩn chỉnh thông thường của WebSocket là ws:// , giao thức secure là wss:// . Chuẩn giao tiếp là String và cung cấp buffered arrays với blobs.

Các ở trong tính của WebSocket

THUỘC TÍNHMÔ TẢ
readyStateDiễn tả trạng thái kết nối. Nó có các giá trị sau:Giá trị 0: kết nối vẫn chưa được tùy chỉnh cấu hình (WebSocket.CONNECTING)Giá trị 1: kết nối đã tùy chỉnh và có thể giao tiếp (WebSocket.OPEN)Giá trị 2: liên kết đang qua handshake đóng góp (WebSocket.CLOSING)Giá trị 3: kết nối đã được đóng (WebSocket.CLOSED)
bufferedAmountBiểu diễn số byte của UTF-8 nhưng mà đã được xếp sản phẩm bởi sử dụng phương thức send()

Ví dụ:

switch (socket.readyState) case WebSocket.CONNECTING: // vày something break; case WebSocket.OPEN: // vày something break; case WebSocket.CLOSING: // vị something break; case WebSocket.CLOSED: // vị something break; default: // this never happens break;

Các sự kiện WebSocket

SỰ KIỆNEVENT HANDLERMÔ TẢ
openonopenKhi một WebSocket đưa sang trạng thái mở, “onopen” sẽ tiến hành gọi.

Xem thêm: Lỗi Trang Web Này Lặp Lại Chuyển Hướng, Khắc Phục Lỗi Kết Nối

messageonmessageKhi WebSocket nhận dữ liệu từ Server.
erroronerrorCó bất kỳ lỗi như thế nào trong giao tiếp.
closeoncloseKết nối được đóng. đầy đủ sự kiện được truyền đến “onclose” có ba tham số là “code”, “reason”, và “wasClean”.
Event handlers có thể được chế tác ra bằng cách sử dụng phương thức addEventListener(). Ví dụ:

onopen

socket.onopen = function(event) // handle mở cửa event;Sử dụng addEventListener()

socket.addEventListener("open", function(event) // handle xuất hiện event);onmessagesocket.onmessage = function(event) var data = event.data; // process data as string, blob, or ArrayBuffer;Sử dụng addEventListener()

socket.addEventListener("message", function(event) var data = event.data; // process data as string, blob, or ArrayBuffer);onerrorsocket.onerror = function(event) // handle error event;Sử dụng addEventListener()

socket.addEventListener("error", function(event) // handle error event);onclosesocket.onclose = function(event) var code = event.code; var reason = event.reason; var wasClean = event.wasClean; // handle close event;Thực hiện nay handler onClose sự kiện sử dụng addEventListener()

socket.addEventListener("close", function(event) var code = event.code; var reason = event.reason; var wasClean = event.wasClean; // handle close event);

Các thủ tục của WebSocket

PHƯƠNG THỨCMÔ TẢ
send()send(data) gửi dữ liệu tới server. Message data là string, ArrayBuffer, blob.

Xem thêm: Cách Sửa Chuột Không Di Chuyển Lên Xuống Được ? Cách Sửa Ra Sao?

close()Đóng liên kết đang tồn tại.

Ví dụ: