Kiểm Tra Kiểu Dữ Liệu Trong Php

      129
*

Các thay đổi trong PHPhường. hoàn toàn có thể lưu trữ tài liệu trực thuộc các vẻ bên ngoài khác nhau và những đẳng cấp dữ liệu khác nhau có thể làm cho những việc khác biệt.

Bạn đang xem: Kiểm tra kiểu dữ liệu trong php

PHPhường cung cấp các hình dạng dữ liệu sau:

StringIntegerFloatBooleanArrayObjectNULL

Kiểu String

String là một trong những chuỗi các ký kết tự. Ví dụ: “HelloWorld!”.

Một chuỗi hoàn toàn có thể là bất kỳ văn uống phiên bản nào bên trong vệt ngoặc knghiền. Bạn hoàn toàn có thể thực hiện vết ngoặc knghiền hoặc đơn:

Kiểu Integer

Chữ INT là viết tắt của chữ INTEGER, là một trong thứ hạng tài liệu dạng số và rất có thể làm việc viết ngơi nghỉ các cơ số khác nhau. Kiểu số INT Chúng ta ko cần sử dụng dấu nháy nhằm bao quanh nó và size của vẻ bên ngoài INT là 32bit. 

Kiểu Float

Bạn hoàn toàn có thể gọi số thực (float) là số ko phân tách không còn mang lại 0, ví dụ: 3.14 là một vài thực

Kiểu Boolean

Kiểu Boolean là vẻ bên ngoài tài liệu dễ dàng duy nhất vào PHPhường. Nó chỉ có 2 trang thái là đúng hoặc không đúng (true hoặc false) với ko riêng biệt chữ hoa tốt chữ thường

Các ký tự 0, ký tự trống và null phần đa được quy về giá chỉ trị false, các ký từ bỏ còn lại quy về true. Việc chuyển đổi này đôi khi cũng ko quan trọng vì php trường đoản cú để mắt tới quý giá với quy về true hay false.


Kiểu Array

Array là vẻ bên ngoài tài liệu gồm tính tinh vi độc nhất vô nhị trong PHP. Nó rất có thể tàng trữ nhiều cực hiếm chỉ vào một biến đổi. Array tất cả bố các loại là: Mảng tuần tự, Mảng bất tuần từ bỏ và Mảng đa chiều:

Mảng tuần tự

Là mảng gồm key bắt đầu từ bỏ 0 cùng tăng dần

"name", 1 => "age", 2 => "address", 3 => "phone" >; var_dump($arr);?>

Mảng bất tuần tự

Là mảng bao gồm key vày người dùng từ bỏ đặt không theo thứ từ bỏ cụ thể làm sao cả.

Xem thêm: Cách Để Được Nghỉ Giỗ Tổ 2017 Mới Nhất, Giỗ Tổ Hùng Vương Năm 2017 Vào Ngày Mấy

"John", "age" => "26", "address" => "Ho Chi Minh", "phone" => "0123456789" >; var_dump($arr);?>

Mảng đa chiều

Là mảng tất cả tối thiểu một mảng nhỏ trong nó.

< "name" => "John", "age" => "26", "address" => "Ho Chi Minh", "phone" => "0123456789" >, 1 => < "name" => "Hai", "age" => "25", "address" => "Tra Vinh", "phone" => "0977345123" > >; var_dump($arr);?>

Lấy quý giá vào mảng

"John", "age" => "26", "address" => "Ho Chi Minh", "phone" => "0123456789" >; echo $arr<"name">; // lấy giá tốt trị là John emang đến is_array($arr); // kiểm soát một đổi thay liệu có phải là kiểu mảng tuyệt không?>

Kiểu Object

Object là 1 trong hình dạng tài liệu tàng trữ dữ liệu cùng công bố về phong thái cách xử trí dữ liệu kia.

mã sản phẩm = "HelloWorld"; } } // tạo thành một Object $herbie = new Car(); // In tài liệu lấy được tự hàm Mã Sản Phẩm ra trình duyệt y emang đến $herbie->model;?>

Kiểu Null

Null là một mẫu mã dữ liệu quan trọng chỉ rất có thể có một giá bán trị: NULL. Một biến hóa kiểu dữ liệu NULL là 1 trong thay đổi không tồn tại quý hiếm như thế nào được gán mang đến nó. Nếu một biến được tạo ra nhưng mà không tồn tại quý giá, nó đã auto được gán quý giá NULL.