Cách xóa folder không xóa được

  -  

Làm gắng nào để tạo ra một thư mục (Folder) cứng đầu quan yếu xóa được trên hệ điều hành và quản lý Windows?

Vâng ! sau khi đọc dòng tiêu đề hoàn thành thì mình cho rằng nhiều các bạn sẽ tự hỏi là tạo thành thư mục này với mục tiêu gì?

Và tôi cũng xin trả lời luôn là đối với mình thì làm cho chỉ để cho vui thôi, chứ không hề có ý nghĩa gì những