Iphone 4 bị treo táo nhấp nháy

      21
hi các cao thủ Crúc iphone 4 sẽ ở chính sách Recovermode em sử dụng Iẻb chuyển thanh lịch cơ chế DFU cố là bám chưởng luôn. HIx