Hướng Dẫn Sử Dụng Git Bash

  -  
Sổ tay sử dụng Git

Đây là một trong bài hướng dẫn áp dụng GIT đơn giản cho tất cả những người mới học =))

cài đặt

Window: https://git-scm.com/download/winIOS: https://git-scm.com/download/macLinux: https://git-scm.com/download/linux

Git Bash Here nhằm mở command line

Tạo một repository mới

Để sinh sản 1 repository mới, các bạn hãy mở cửa sổ lệnh (cmd…) cùng gõ chiếc lệnh sau:

git init

Sao chép (clone) một repository

Để clone 1 repository bao gồm sẵn ngơi nghỉ trên máy cục bộ, chúng ta hãy sử dụng dòng lệnh sau:

git clone /đường-dẫn-đến/repository/

Nếu repository kia ở máy chủ khác như thể Github hoặc Bitbucket thì các bạn hãy gõ mẫu lệnh sau:

git clone tênusernameđịachỉmáychủ:/đường-dẫn-đến/repository

Hoặc chúng ta có thể copy trực tiếp trên Github

Quy trình thao tác làm việc

Thư mục toàn thể của bạn bao hàm ba “trees” được bảo trì bởi git.Bạn đã xem: hướng dẫn sử dụng git bash

Đầu tiên là folder Đang làm việc (Working Directory) bao gồm chứa những tập tin hiện tại. Dòng thứ hai là Chỉ Mục (Index) đóng vai trò như staging area và cuối cùng là HEAD trỏ đến commit gần đây nhất của bạn.


Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng git bash

*Xem thêm: Xem Kết Quả Google Form (Biểu Mẫu) Trong Google Drive, Google Biểu Mẫu

quy trình có tác dụng việc

thêm (add) & commit

chúng ta cũng có thể đề xuất biến hóa (thêm nó vào chỉ mục Index) bằng cách

git địa chỉ cửa hàng

Thêm toàn bộ:

git showroom .

Đây là bước trước tiên trong quá trình git cơ bản. Để thật sự commit đầy đủ thay đổi, chúng ta sử dụng:

git commit -m "Ghi chú Commit"

Bây tiếng thì tập tin đã được commit mang lại HEAD, nhưng chưa phải trên folder remote.

đẩy (push) các thay đổi

Thay đổi của người sử dụng hiện đang nằm tại vị trí HEAD của phiên bản sao tổng thể đang làm cho việc. Để gởi những đổi khác đó đến repository remote, bạn thực hiện

git push origin master

Nếu chúng ta chưa clone một repository hiện gồm và muốn liên kết repository của khách hàng đến máy chủ remote, các bạn phải thêm nó cùng với

git remote địa chỉ cửa hàng origin

Bây giờ bạn đã sở hữu thể đẩy các biến hóa của bản thân vào máy chủ đã chọn

nhánh

Các nhánh (branches) được dùng làm phát triển tính năng bóc tách riêng ra từ phần lớn nhánh khác. Nhánh master là nhánh “mặc định” khi chúng ta tạo một repository. Sử dụng những nhánh khác tri sẽ trong giai đoạn trở nên tân tiến và merge quay trở về nhánh master một khi sẽ hoàn tất.
Xem thêm: Tải Phần Mềm Hiệu Ứng Chuột Đẹp Cho Máy Tính, Tổng Hợp Con Trỏ Chuột 3D Đẹp Nhất Cho Pc

*

làm câu hỏi với nhánh (branch)

Tạo một nhánh bắt đầu và khắc tên là “feature_x” và chuyển hẳn sang nhánh kia (từ master) bằng phương pháp

git checkout -b feature_x

trở lại nhánh master

git checkout master

và xóa nhánh feature_x đó

git branch -d feature_x

một nhánh không có mức giá trị với các nhánh khác trừ khi chúng ta đẩy (up code) nhánh đó mang lại remote repository

git push origin

cập nhật & trộn (update và merge)

để cập nhật repository cục bộ của khách hàng và commit new nhất, thực hiện

git pull

trong thự mục đang thao tác làm việc để lấy về (fetch) cùng trộn (merge) các thay đổi ở remote.

nhằm trộn một nhánh không giống vào nhánh đang chuyển động (vd: master), áp dụng

git merge

vào cả nhì trường hợp, git cố gắng trộn tự động hóa (auto-merge) các thay đổi. Không may, điều này không hẳn lúc nào cũng làm được với thường dẫn đến xung đột. Trách nhiệm của công ty là trộn các xung đột đó thủ công bằng cách chỉnh sửa những tập tin được hiển thị vị git. Sau thời điểm thay đổi, chúng ta phải ghi lại chúng là đã có được trộn (merged) với lệnh