Hướng dẫn cài oracle 11g

  -  

Oracle là một trong những hệ cai quản trị CSDL mập và thông dụng nhất trên trái đất nên việc thiết lập Oracle thực sự không đơn giản. Do vậy trong bài viết này hostingvietnam.vn đang hướng dẫn các bạn cài để Oracle Database một cách cụ thể và dễ hiểu nhất.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài oracle 11g

Chú ý đã có bài viết:

Tiền đề của nội dung bài viết này

Hệ quản lý và điều hành Windows 7 32bit/Centos 7.5 64bitMáy ảo VirtualBox

Hướng dẫn thiết đặt Oracle Database 11g bên trên Windows

1. Tải về và giải nén Oracle Database

– tải về phiên bản Oracle khớp ứng với HDH mà các bạn dự định thiết lập đặt. Link download

*

– Khi bấm vào Link download, nó đã đưa bạn tới trang đăng nhập tài khoản Oracle. Nếu không có các bạn vui lòng đk để download

*

– sau khoản thời gian download về được 2 file cài đặt

win32_11gR2_database_1of2.zip (1,625,721,289 bytes)win32_11gR2_database_2of2.zip (631,934,821 bytes)

lần lượt bung file 2 file trên ta được thư mục mang tên là database

2. Cài đặt Oracle Database

– Đối cùng với Windows, chúng ta kích chuột đề nghị vào file setup.exe, lựa chọn “Run as administrator

– Nó đang hiển thị cửa ngõ sổ thiết đặt như hình mặt dưới. Chúng ta bỏ tích nghỉ ngơi “I wish to receive security updates via My Oracle Support.” -> Bấm < Next > để tiếp tục

*

– một hộp thoại xác thực lại việc bạn vứt chọn nhận những thông tin về security -> Bấm < Yes > để xác nhận

*

– lựa chọn “Create and configure a database” -> Bấm < Next > để tiếp tục

*

– bước này chọn “Server Class

*

– công đoạn này chọn “Single instance database installation

*

– chọn “Advanced install” để vào mục thiết lập nâng cao

*

– Phần ngôn ngữ để mặc định là giờ Anh -> Bấm < Next >

*

– chọn phiên phiên bản database là “Enterprise Edition

*

– biến đổi vị trí download đặt, tại đây mình nhằm như mang định -> Bấm < Next > nhằm tiếp tục

*

– Mục này để mặc định -> bấm < Next > nhằm tiếp tục

*

– Điền 2 thông số quan trọng

Gloabal database name: orclOracle Service Identifier (SID): orcl

*

– các mục tiếp sau để mặc định -> Bấm < Next >

*

*

*

*

– Điền thông tin password của Oracle User, làm việc mục này mình lựa chọn “Use the same password for all accounts” nhằm set cùng 1 password cho 4 user mặc định.

*

– bởi mình điền password là 123456, phải sẽ có 1 hộp thoại chỉ ra yêu cầu chứng thực vì mật khẩu đăng nhập quá yếu :((

*

– Sau tùy chỉnh thiết lập hầu hết configs thì ở cửa sổ này bạn xác nhận lại 1 lần nữa. Nếu như ok thì bấm < Finish > để triển khai cài đặt.

Xem thêm: Cách Cài Nhiều Tài Khoản Zalo Trên Máy Tính Cùng Lúc Đơn Giản

*

– Trong quy trình cài đặt, một hộp thoại đang hỏi bạn có là có có thể chấp nhận được được access tới network ko? chúng ta bấm < Allow access >

*

Quá trình setup sẽ diễn ra

*

*

– Sau khi chấm dứt bấm < Close > để ngừng hoạt động sổ thiết lập đặt

*

Nếu thiết đặt thành công thì bọn họ nhìn thấy tổng thể service của Oracle Database nghỉ ngơi < Start menu >

*

Gỡ cài đặt Oracle Database 11g bên trên Windows

Để gỡ bỏ thiết đặt Oracle Database 11g, họ vào thư mục thiết lập Oracle -> C:appproduct11.2.0db_home1orcldeinstall

Kích chuột đề nghị vào file deinstall.bat -> chọn “Run as administrator” để thực hiện việc gỡ download đặt.

*

Hướng dẫn thiết đặt Oracle Database 11g trên Linux (CentOS 7.5)

1. Tải về Oracle Database 11g đến Linux

Các bạn có thể download Oracle Database 11g với liên kết bên dưới

Download Oracle Database 11g

Sau lúc download sẽ có được 2 file là:

linux.x64_11gR2_database_1of2.ziplinux.x64_11gR2_database_2of2.zip

Lần lượt bung file 2 file này bọn họ có 1 thư mục thương hiệu là database cất bộ setup Oracle

unzip linux.x64_11gR2_database_1of2.zipunzip linux.x64_11gR2_database_2of2.zip

*

2. Thiết đặt Oracle Database 11g

Đảm nói rằng HDH của khách hàng ở tinh thần update giỏi nhất

sudo yum update -yCài đặt những package đề xuất thiết

yum install -y binutils.x86_64 compat-libcap1.x86_64 gcc.x86_64 gcc-c++.x86_64 glibc.i686 glibc.x86_64 glibc-devel.i686 glibc-devel.x86_64 ksh compat-libstdc++-33 libaio.i686 libaio.x86_64 libaio-devel.i686 libaio-devel.x86_64 libgcc.i686 libgcc.x86_64 libstdc++.i686 libstdc++.x86_64 libstdc++-devel.i686 libstdc++-devel.x86_64 libXi.i686 libXi.x86_64 libXtst.i686 libXtst.x86_64 make.x86_64 sysstat.x86_64 zip unzip elfutils-libelf-devel unixODBC unixODBC-develKiểm tra những package đã được cài đặt bằng command sau:

rpm -q --qf "%NAME-%VERSION-%RELEASE(%ARCH) " binutils elfutils-libelf elfutils-libelf-devel gcc gcc-c++ glibc glibc-common glibc-devel glibc-headers ksh libaio libaio-devel libgcc libstdc++ libstdc++-devel make sysstat unixODBC unixODBC-develTạo user oracle và những groups

sudo groupadd oinstallsudo groupadd dbasudo groupadd opersudo useradd -g oinstall -G dba,oper oracleĐặt mật khẩu đến user oracle

sudo passwd oracleVô hiệu hóa firewall

sudo systemctl stop firewalldsudo systemctl disable firewalldChuyển setup SELinux sang permissive, nhằm hiểu về SELinux vui long xem thêm bài viết: SELinux là gì? 

Sửa file: /etc/selinux/config, chuyển tham số: SELINUX -> permissive cùng restart lại server

Để mở giao diện setup Oracle thì các bạn cần kết nối X Windows

Cài để X11 Server

sudo yum groupinstall "X Window System"Trên Ubuntu họ kết nối ssh tới server bằng user oracle cùng với command sau:

ssh -X Trên Windows, sử dụng Putty cùng với Xming để kết nối

Sau đó cd cho tới thư mục setup của Oracle mà ta đang giải nén, chạy lệnh dưới để cài đặt:

./runInstaller

*

Giao diện setup sẽ hiển thị:

*

Sau đó cài đặt như hướng dẫn trên Windows

Đến bước 9: kiểm soát hệ thống

Click vào nut Fix & kiểm tra Again để lấy command fix những vấn đề mặt dưới:

Command là: /tmp/CVU_11.2.0.1.0_oracle/runfixup.sh, tiếp nối chạy command trên với quyền sudo hoặc tài khoản root.

Do oracle yêu thương cầu những package cũ nên 1 số package sau rất có thể bỏ qua:

libaio-0.3.105 (i386)compat-libstdc++-33-3.2.3 (i386)libaio-devel-0.3.105 (i386)libgcc-3.4.6 (i386)libstdc++-3.4.6 (i386)unixODBC-2.2.11 (i386)unixODBC-devel-2.2.11 (i386)pdksh-5.2.14

*

Bước 11:

Chạy 2 script này trên hệ thống sử dụng thông tin tài khoản root.

Xem thêm: Cách Thay Đổi Tài Khoản Google Trên Android ? Thay Đổi Địa Chỉ Email Cho Tài Khoản Của Bạn

*

Update biến môi trương, sửa file /home/oracle/.bash_profile

export ORACLE_BASE=/home/oracle/app/oracleexport ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/dbhome_1export ORACLE_SID=oraPATH=/usr/sbin:$PATH:$ORACLE_HOME/binexport LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib;export CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib;export PATHĐể cài đặt Oracle Listener chạy command: netca

Để tải Oracle Database chạy command: dbca

Cài đặt giống như phần Windows làm việc trên.

Fix một số vấn đề lúc cài ném lên Linux

Lỗi 1: error in invoking target ‘install’ of makefile ins_ctx.mk oracle 11g

Logs:

INFO: //usr/lib64/libstdc++.so.5: undefined reference to `_2.14′collect2: error: ld returned 1 exit status

*

Khắc phục: 

Cài đặt package:

sudo yum install -y glibc-static.i686 glibc-static.x86_64Sửa file /home/oracle/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_2/ctx/lib/ins_ctx.mk như sau:

Tìm:

ctxhx: $(CTXHXOBJ) $(LINK_CTXHX) $(CTXHXOBJ) $(INSO_LINK)Sửa nó thành:

ctxhx: $(CTXHXOBJ) -static $(LINK_CTXHX) $(CTXHXOBJ) $(INSO_LINK) /usr/lib64/stdc.aSửa tệp tin /home/oraclce/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_2/sysman/lib/ins_emagent.mk như sau: