HIỂN THỊ DỮ LIỆU TRONG DATABASE LÊN MÀN HÌNH PHP

  -  
Trong cơ sở dữ liệu Database sẽ chứa nhiều dữ liệu khác nhau. Nó sẽ chia thành những bảng ( Table ), trong bảng lại có những cột. Ví dụ như bạn sẽ tạo một bảng là “ user ” với những cột ( row ) gồm có id ( Bắt buộc ), tên, năm sinh … Hoặc đơn thuần khi phong cách thiết kế website bạn sẽ cần lấy và hiển thị dữ liệu từ Database bằng Php và Mysql show những bài viết ra ngoài. Bài viết này sẽ hướng dẫn tường tận phương pháp hiển thị dữ liệu trong database lên màn hình hiển thị bằng code PHP .

Làm thế nào để lấy dữ liệu từ Database trong PHP?

Trong bài viết Hướng dẫn tạo Database trong Phpmyadmin tất cả chúng ta đã biết cách tạo ra một Database. Tuy nhiên vẫn chưa có một thông tin gì cả. Vì vậy tất cả chúng ta phải chèn một thông tin nào đó vào .Trước tiên bạn truy vấn vào http://localhost/phpmyadmin nhấp vào cơ sở dữ liệu là “ data ”
Bạn đang xem: Hiển thị dữ liệu trong database lên màn hình php

Bước 2: Tạo bảng là “users”


Bạn đang đọc: Lấy dữ liệu từ Database trong PHP


CREATE TABLE users (id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,firstname VARCHAR(30) NOT NULL,lastname VARCHAR(30) NOT NULL,email VARCHAR(50),reg_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP)

*

Tiếp theo nhấp vào “users“, trong bảng sẽ hiển thị các cột gồ “id, firstname, lastname, email, reg_date”

*

Bầy giờ tiếp tục nhấp vào tab SQL để thêm mã MySQL vào

INSERT INTO users (id, firstname, lastname, email)VALUES ("1", "Le", "Nghia", "");

*

Cuối cùng ấn nút Tạo (Go) để hoàn tất.

Lưu ý : Cái id bạn hoàn toàn có thể dùng hoặc bỏ đi cũng được. Mỗi một thành viên phải là một id khác nhauĐối với những thành viên khác cũng làm tựa như

Bước 3: Lấy dữ liệu từ Database MySQL trong PHP
Xem thêm: Vnpt Gpon Igate Gw040 Cấu Hình Sang Bridge, Dùng Openwrt Quay Pppoe


Bạn sẽ sử dụng đoạn code sau :


*

Vậy còn với bài viết thì làm sao nhỉ?

Bài viết thì tất cả chúng ta cũng sẽ làm tựa như như trên .Sẽ tạo ra một bảng đặt tên là posts gồm có những cột là “ id, title, content, date ” bằng đoạn mã MySQL

CREATE TABLE posts (id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,title VARCHAR(100) NOT NULL,content VARCHAR(1000) NOT NULL,date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP)

*

Tiếp theo ấn vào posts ở cột menu bên trái => Nhấp vào tab MySQL

INSERT INTO posts (title, content, date)VALUES ("Đây là đoạn văn tiêu đề", "Đây là đoạn văn nội dung", "");Tiếp theo load nội dung ra lên màn hình trình duyệt bằng lênh PHP
Xem thêm: Bài 1: Giới Thiệu Về Ngôn Ngữ Lập Trình Web Php Và Hướng Dẫn Cài Đặt


connect_error) {die("Connection failed: ". $conn->connect_error);}$sql = "SELECT id, title, content, date FROM posts";$result = $conn->query($sql);if ($result->num_rows > 0) {// Load dữ liệu lên websitewhile($row = $result->fetch_assoc()) {echo "Tiêu đề: ". $row<"title">."";echo "Ngày: ". $row<"date">."";echo "Nội dung: ". $row<"content">."";}} else {echo "0 results";}$conn->close();?>Oke như vậy là xong rồi ! .Để load dữ liệu từ Database lên website tất cả chúng ta sẽ dùng tới lệnh SELECT … FROM … và dùng vòng lặp while .Hi vọng với bài viết này bạn sẽ hiểu hơn về phương pháp hoạt động giải trí của PHP và MySQL