HIỂN THỊ DỮ LIỆU TRONG DATABASE LÊN MÀN HÌNH PHP

  -  
trong cơ sở dữ liệu Database sẽ chứa nhiều dữ liệu không giống nhau. Nó sẽ chia thành những bảng ( Table ), vào bảng lại sở hữu những cột. Lấy một ví dụ như bạn sẽ tạo một bảng là “ user ” với đầy đủ cột ( row ) gồm có id ( buộc phải ), tên, năm sinh … Hoặc đơn thuần khi thiết kế website các bạn sẽ cần lấy và hiển thị dữ liệu từ Database bằng Php và Mysql show những nội dung bài viết ra ngoài. Bài viết này sẽ khuyên bảo tường tận cách thức hiển thị tài liệu trong database lên screen hiển thị bởi code PHP .

Làm cố gắng nào để đưa dữ liệu từ Database vào PHP?

Trong nội dung bài viết Hướng dẫn tạo thành Database vào Phpmyadmin tất cả họ đã biết cách tạo ra một Database. Tuy vậy vẫn chưa tồn tại một thông tin gì cả. Bởi vậy tất cả chúng ta phải chèn một tin tức nào đó vào .Trước tiên chúng ta truy vấn vào http://localhost/phpmyadmin nhấp vào cơ sở dữ liệu là “ data ”
Bạn đang xem: Hiển thị dữ liệu trong database lên màn hình php

Bước 2: chế tạo bảng là “users”


Bạn vẫn đọc: Lấy tài liệu từ Database vào PHP


CREATE TABLE users (id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,firstname VARCHAR(30) NOT NULL,lastname VARCHAR(30) NOT NULL,email VARCHAR(50),reg_date TIMESTAMP default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP)

*

Tiếp theo nhấp vào “users“, trong bảng vẫn hiển thị những cột gồ “id, firstname, lastname, email, reg_date”

*

Bầy giờ liên tiếp nhấp vào tab SQL để thêm mã MySQL vào

INSERT INTO users (id, firstname, lastname, email)VALUES ("1", "Le", "Nghia", "");

*

Cuối cùng ấn nút tạo ra (Go) nhằm hoàn tất.

Lưu ý : mẫu id chúng ta hoàn toàn rất có thể dùng hoặc loại bỏ đi cũng được. Mỗi 1 thành viên phải là một trong id khác nhauĐối với rất nhiều thành viên không giống cũng làm cho tựa như

Bước 3: Lấy dữ liệu từ Database MySQL trong PHP
Xem thêm: Vnpt Gpon Igate Gw040 Cấu Hình Sang Bridge, Dùng Openwrt Quay Pppoe


Bạn sẽ sử dụng đoạn code sau :


*

Vậy còn với bài viết thì làm sao nhỉ?

Bài viết thì tất cả họ cũng sẽ làm tương tự như trên .Sẽ tạo thành một bảng đánh tên là posts gồm gồm có cột là “ id, title, content, date ” bằng đoạn mã MySQL

CREATE TABLE posts (id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,title VARCHAR(100) NOT NULL,content VARCHAR(1000) NOT NULL,date TIMESTAMP mặc định CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP)

*

Tiếp theo ấn vào posts làm việc cột menu phía trái => Nhấp vào tab MySQL

INSERT INTO posts (title, content, date)VALUES ("Đây là đoạn văn tiêu đề", "Đây là đoạn văn nội dung", "");Tiếp theo load ngôn từ ra lên screen trình duyệt bằng lênh PHP
Xem thêm: Bài 1: Giới Thiệu Về Ngôn Ngữ Lập Trình Web Php Và Hướng Dẫn Cài Đặt


connect_error) die("Connection failed: ". $conn->connect_error);$sql = "SELECT id, title, content, date FROM posts";$result = $conn->query($sql);if ($result->num_rows > 0) // Load tài liệu lên websitewhile($row = $result->fetch_assoc()) echo "Tiêu đề: ". $row<"title">."";echo "Ngày: ". $row<"date">."";echo "Nội dung: ". $row<"content">.""; else echo "0 results";$conn->close();?>Oke bởi vậy là xong xuôi rồi ! .Để load dữ liệu từ Database lên website tất cả chúng ta sẽ sử dụng tới lệnh SELECT … FROM … và sử dụng vòng lặp while .Hi vọng với nội dung bài viết này các bạn sẽ hiểu rộng về cách thức hoạt động vui chơi của PHP và MySQL