Giao Diện Tiếng Anh Là Gì

      80

Bài viết này dùng Đại Việt Ngữ để giải thích rành mạch một số khái niệm cơ bản của công nghệ thông tin mà mọi người già trẻ ai cũng nên thấu hiểu tận tường.

Bạn đang xem: Giao diện tiếng anh là gì

Đại Việt Ngữ (Daivietngu) là công nghệ từ điển, gọi là VietnamQA, dân web ta dùng để đối chiếu tất cả các khái niệm mấu chốt trong văn hoá tiếng Anh. Dân web ta dùng Daivietngu để thể hiện văn bản tiếng Việt ở mức độ chuẩn xác không thua gì tiếng Anh. Dịch thuật dưới đây cho thấy phần nào khả năng phiên dịch của từ điển VietnamQA trên web ta:

Ông nội cô ấy là anh em cùng cha khác mẹ với bà ngoại mình phải không? Is it true that her paternal grandfather is our maternal grandmother’s paternal half brother?

Giao diện (interface) có nghĩa là điểm giao tiếp giữa hai đối tượng. Khi cả hai đối tượng đều là con người thì giao diện gọi là trung gian (intermediary). Trung gian tình cảm gọi là bà mối (matchmaker) và trung gian làm ăn gọi là môi giới (middle man).

Khi cả hai đối tượng giao tiếp đều là bộ phận phần mềm thì điểm giao tiếp giữa hai bên gọi là giao diện lập trình (API: application program interface). Lập trình viên ra lệnh bộ phận này (ông A) yêu cầu bộ phận kia (ông B) phục vụ mình bằng cách dùng giao diện lập trình do bộ phận kia quy định trong mã nguồn của bộ phận này. Ông A muốn ông B phục vụ mình thì ông A phải liên lạc ông B bằng cách làm theo lời hướng dẫn trên danh thiếp của ông B. Danh thiếp đó gọi là giao diện lập trình khi cả ông A lẫn ông B đều là bộ phận phần mềm.

Khi bên này là con người và bên kia là phần mềm thì điểm giao tiếp giữa hai bên gọi là giao diện điều khiển (user interface).

Xem thêm: Cách Tô Màu Table Trong Word 2013, 2010, 2007, 2003, Thay Đổi Màu, Kiểu Hoặc Độ Dày Của Đường

Nó gọi là giao diện đồ hoạ (GUI: graphical user interface) khi người dùng điều khiển phần mềm bằng cách tương tác với những phần tử đồ hoạ do phần mềm phô trương trên màn hình. Giao diện điều khiển mà không có đồ hoạ thì thường là giao diện dòng lệnh (command-line interface).

*
Giao diện Dòng lệnh

Công nghệ web ngầm (web service technology) cho phép hai bộ phận phần mềm trên hai máy tính từ xa có khả năng qua mạng hoạt động với nhau cho cùng một mục đích. Giao diện trong trường hợp này gọi là giao diện web ngầm (web service) và nó thường đi vào hoạt động khi người dùng khởi xướng qua giao diện điều khiển trên một trình duyệt web nào đó. Bạn có thể thấy được thông tin thời tiết trên một trang web nhưng trang web đó có thể dùng giao diện web ngầm lấy dữ liệu mới nhất từ một hệ web chuyên cung cấp thông tin thời tiết trên trình duyệt web cho người dùng cũng như qua giao diện web ngầm cho các hệ web khác.

Mục đích Đại Việt Ngữ là để học sinh cấp I ở Việt Nam không cần tiếng Anh để có khả năng tiếp thu cũng như thể hiện tất cả các khái nhiệm trên thế giới không thua gì các học sinh cấp I ở nước Mỹ, nước Úc và nước Anh. Thế nên, trong trường hợp này, Giao thức (protocol) Đại Việt Ngữ không đối chiếu cụm từ “dịch vụ web” với khái niệm “web service” vì bên tiếng Việt dịch vụ web có nghĩa là dịch vụ qua web (online service) trong khi đó bên tiếng Anh cụm từ web service (giao diện web ngầm) không có nghĩa là online service (dịch vụ web).

Giao thức (protocol) là quy tắc cho cú pháp (syntax), ngữ nghĩa học (semantics), và sự đồng bộ hoá (synchronization) trong việc truyền thông. Giao thức làm cho mình có khả năng chấp nối, truyền thông, và giao chuyển dữ liệu giữa hai dứt điểm điện toán (computing endpoints). Dân web ta có thể cho rằng Đại Việt Ngữ là giao thức văn hoá Việt Mỹ. Đại Việt Ngữ là quy tắc cho cú pháp, ngữ nghĩa, và sự đồng bộ hoá trong việc dịch thuật chuẩn xác tất cả các khái niệm giữ hai nền văn hoá Việt và Mỹ.