Giải vở bài tập công nghệ 7

      44

Công nghệ 7 | Soạn Công nghệ 7 | Giải bài tập Công nghệ 7

Công nghệ là một trong những môn học hay và thú vị trong chương trình học lớp 7. Nhằm giúp các bạn học tốt hơn môn học này, ban quản trị hostingvietnam.vn đã sưu tầm và đăng tải lời giải hay bài tập môn Công nghệ lớp 7 để các bạn tham khảo.

Trả lời câu hỏi Công nghệ lớp 7, Giải bài tập Công nghệ lớp 7 với các lời giải hay cho bài tập SGK môn Công nghệ lớp 7. Ngoài hướng dẫn Giải Toán 7 và soạn văn 7, mời các bạn tham khảo lời giải bài tập SGK công nghệ 7 để học tốt môn Công nghệ hơn mà không cần sách giải lớp 7.

Chuyên mục Giải bài tập Công nghệ 7 này sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi, bài tập cho các chương:

Phần 1 - Chương 1: Đại cương về kĩ thuật trồng trọt Phần 1 - Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt Phần 2 - Chương 1: Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng Phần 2 - Chương 2: Khai thác và bảo vệ rừng Phần 3 - Chương 1: Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi Phần 3 - Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi Phần 4 - Chương 1: Đại cương về kĩ thuật nuôi thủy sản Phần 4 - Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản
Phần 1 - Chương 1: Đại cương về kĩ thuật trồng trọt Bài 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt Bài 3: Một số tính chất của đất trồng Bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng Bài 4: Thực Hành : Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản Bài 5: Thực Hành : Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt Bài 8: Thực Hành: Nhận biết một số loại phân bón hoá học thông thường Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng Bài 11: Sản xuất và bảo quản giống cây trồng Bài 12: Sâu, Bệnh hại cây trồng Bài 13: Phòng trừ sâu, bệnh hại Bài 14: Thực Hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhận biết hiệu quả của thuốc trừ sâu, bệnh hại Phần 1 - Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt Bài 15: Làm đất và bón phân lót Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp Bài 17: Thực Hành: Xử lí hạt giống bằng nước ấm Bài 18: Thực Hành: Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng Bài 20: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ Phần 2 - Chương 1: Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng Bài 22: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng Bài 23: Làm đất gieo ươm cây rừng Bài 24: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng Bài 25: Thực Hành: Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất Bài 26: Trồng cây rừng Bài 27: Chăm sóc rừng sau khi trồng Phần 2 - Chương 2: Khai thác và bảo vệ rừng Bài 28: Khai thác rừng Bài 29: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng Phần 3 - Chương 1: Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi Bài 30: Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi Bài 31: Giống vật nuôi Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi Bài 34: Nhân giống vật nuôi Bài 35: Thực Hành: Nhận biết và chọn một số giống gà quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều Bài 36: Thực Hành: Nhận biết một số giống lợn (heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều Bài 37: Thức ăn vật nuôi Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi Bài 40: Sản xuất thức ăn vật nuôi Bài 41: Thực Hành: Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt Bài 43: Thực Hành: Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi chế biến bằng phương pháp vi sinh vật Phần 3 - Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi Bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi Bài 46: Phòng, Trị bệnh cho vật nuôi Bài 47: Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi Bài 48: Thực Hành: Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu Cat Xơn phòng bệnh cho gà Phần 4 - Chương 1: Đại cương về kĩ thuật nuôi thủy sản Bài 49: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản Bài 50: Môi trường nuôi thuỷ sản Bài 51: Thực Hành: Xác định nhiệt độ, độ trong và độ pH của nước nuôi thuỷ sản Bài 52: Thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm, cá) Bài 53: Thực Hành: Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm, cá) Phần 4 - Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản Bài 54: Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản (tôm cá) Bài 55: Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản
Giới thiệu Chính sách Theo dõi chúng tôi Tải ứng dụng Chứng nhận
*