CUSTOM POST TYPES

  -  

Mô tả chức năng

Khi ta có 1 custom post type là Product thì chẳng thể dùng the_category() để hiển thị những category có trong bài bác được mà đề xuất dùng hàm khác. Đó chính là get_the_terms.

*

Cách sử dụng

//Hàm get_the_terms để hiển thị những category của bài viết dùng custom post type

Thông số

$id: Là ID của bài bác viết, nên và mặc định là 0. Khi trong vòng while() thì bọn họ thường dùng trở nên $post->ID để lấy được ID của bài xích viết

$taxonomy: là chuỗi, hoặc bên trong array. Quý hiếm này bắt buộc phải có. Đây là tên taxonomy của custom post type. VD: category, sanpham, product_svl …. (Cách tìm: Tại đường truyền admin như sau thì ta rất có thể biết dc tên taxonomy wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category tại lấy ví dụ như này thì $taxonomy = category)

Giá trị nhưng get_the_terms trả về

Khi bọn họ gọi hàm get_the_terms thì hàm này đã ra về phong cách mảng (array), false hoặc wp_error. Dưới đấy là thống kê những tham số bao gồm trong mảng

stdClass Object( => => => => => => => => => => =>)

Ví dụ minh họa

Ví dụ này đã hiển thị category của 1 bài viết có tên taxonomy product_svl

ID, "product_svl" );if ( $terms && ! is_wp_error( $terms ) ) :$draught_links = array();foreach ( $terms as $term ) $draught_links<> = $term->name;$on_draught = join( ", ", $draught_links );?>Chuyên mục:

Kết quả trả về như sau: chăm mục: cat1, cat2, cát 3 …

Chú ý: Như chúng ta thấy ví dụ ở trên chưa đưa ra được links của category đó. Muốn lấy được liên kết thì bọn họ dùng thêm hàm get_term_link nữa nhé. Nhớ thay product_svl thành tên taxonomy của chúng ta nhé
Bạn đang xem: Custom post types

Mẫu website rất nổi bật của tôi
*Xem thêm: Cách Đưa Trang Web Lên Mạng Internet Không Tốn Tiền, Đưa Website Lên Mạng

*

*Xem thêm: Cookpad - Mẹo Trị Nấm Miệng Bằng Phương Pháp Dân Gian

*

Mở Rộng

Code dưới đây hoàn toàn có thể giúp bạn hiển thị tổng thể category của bài viết dùng custom post type và bao gồm cả link

Chèn đoạn code này vào file functions.php

ID );// get post type by post $post_type = $post->post_type;// get post type taxonomies $taxonomies = get_object_taxonomies( $post_type, "objects" );$out = array(); foreach ( $taxonomies as $taxonomy_slug => $taxonomy )// get the terms related to post $terms = get_the_terms( $post->ID, $taxonomy_slug );if ( !empty( $terms ) ) $out<> = "

" . $taxonomy->label . "

"; foreach ( $terms as $term ) $out<> = " "; $out<> = " "; return implode("", $out );}?>Sau kia chèn đoạn code sau vào chỗ bạn có nhu cầu hiển thị trong tầm lặp while() nhé