NHẬP DẤU TRANG VÀ DỮ LIỆU KHÁC TỪ GOOGLE CHROME

  -  

Bài viết này sẽ mô tả cách Firefox xử lý bài toán tải về cùng với những các loại tập tin khác nhau và làm giải pháp nào để bạn có thể thay đổi điều đó.


Các hành động tải về

Khi các bạn nhấp một đường truyền để tải về một tập tin, Internet truyền thông media type cũng khá được gọi là một số loại MIME hoặc một số loại Nội dụng, vẫn quyết định hành động nào mà lại Firefox vẫn thực hiện. Chúng ta cũng có thể có một vận dụng đã cài đặt or plugin auto thực hiện việc tải về. Phần đa trường đúng theo khác, chúng ta có thể thấy một hộp thoại hỏi bạn muốn chọn giữ tập tin hay mở nó với một vận dụng nhất định. Khi bạn yêu ước Firefox mở hoặc giữ một tập tin cùng đồng thời đánh dấu lựa chọn "Thực hiện tại điều này tự động cho phần đa tập tin tương tự trở về sau" (see below), một mục cho loại tập tin đó mở ra trong Applications panel trên Firefox của người sử dụng Tùy chọnTùy chỉnhCài đặtbảng tinh chỉnh Firefox General Tùy chọnTùy chỉnhCài để dưới mục Ứng dụng.

Bạn đang xem: Nhập dấu trang và dữ liệu khác từ google chrome

Thay thay đổi các hành động tải về

Điều này vẫn không ảnh hưởng tới các truyền thông media nhúng bên trên trang web- mà lại chỉ ảnh hưởng tác động tới đường truyền tới những tập tin của thiết yếu nó.

Trong thanh Menu sống đầu màn hình, bấm vào vào Firefox và chọn Tùy chỉnh.Nhấp vào nút thực đơn và chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút thực đơn cùng chọn sở hữu đặt.

Xem thêm: ( Bài Tập Dịch Tiếng Anh Sang Tiếng Việt Sang Anh, Luyện Dịch Tiếng Anh Sang Tiếng Việt

chọn bảng những ứng dụng. Vào bảng Chung, đi tới mục Các ứng dụng. Cột hành vi sẽ cho bạn một bảng lựa chọn thả xuống với những tùy chọn hành động để thực hiện bất cứ bao giờ bạn nhấp vào các loại tập tin đó. Xem trước vào Firefox: Lựa chọn tính năng này nếu bạn muốn Firefox hiển thị nội dung. Nó chỉ ứng với một số loại hạn chế mà Firefox hoàn toàn có thể dịch mã như Podcast, đoạn phim Podcast, web Feed cùng PDF.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Lập Trình Cho Arduino Ide, Cài Đặt Driver Và Arduino Ide

Luôn hỏi: bệnh năng này cho phép bạn chọn lọc loại hành vi mà bạn muốn Firefox triển khai khi nhấp vào một loại tập tin làm sao đó. Điều này có thể hữu ích nếu như Firefox tự động hóa lưu một nhiều loại tập tin hoặc luôn luôn mở cùng với một chương trình nhất định và bạn muốn được hỏi trước lúc Firefox làm cho điều gì. Sử dụng ... : Mở tập tin cùng với một vận dụng hoặc plugin với sự lựa chọn của bạn. Đóng trang about:preferences. Mọi biến hóa mà các bạn đã tiến hành sẽ tự động được lưu.Thêm các hành vi tải về

trên trang web, kiếm tìm một đường truyền tới một tập tin phù hợp với một số loại mà bạn có nhu cầu thêm. Nhấp vào đường dẫn tập tin để mua về. Lựa chọn cách bạn có nhu cầu Firefox giải pháp xử lý tập tin: Trong cửa sổ mở tập tin, ghi lại Thực hiện nay điều này tự động cho phần đông tập tin tương tự trở về sau. Nhấp OK.
Có bắt buộc chức năng tự động thực hiện nay với các tập tin tương tự như trở về sau bị loại bỏ bỏ? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu sever của website xử lý sai một số loại tập tin truyền thông media mạng. Nó còn có thể xảy ra nếu sever xử lý "Sắp xếp - Nội dung: Đính kèm" cùng với tập tin.