ĐƯỜNG DẪN TƯƠNG ĐỐI TRONG JAVA

  -  
*

*

*

Phương thứcMô tả
public boolean mkdir()Tạo thư mục cho do đường dẫn. để ý thư mục chỉ được tạo nên nếu thư mục phụ thân tồn tại.

Bạn đang xem: đường dẫn tương đối trong java

public boolean mkdirs()Tạo thư mục cho bởi vì đường dẫn, bao gồm cả những thư mục phụ thân nếu nó ko tồn tại.

package org.o7planning.filedirectory;import java.io.File;public class MakeDirExample public static void main(String<> args) File dir1 = new File("C:/test2/test3");System.out.println("Pathname: " + dir1.getAbsolutePath());System.out.println("Path Exists? " + dir1.exists());System.out.println("Parent Path Exists? " + dir1.getParentFile().exists());// cùng với mkdir(), folder chỉ được tạo thành nếu thư mục cha tồn tại.boolean created = dir1.mkdir();System.out.println("Directory created? " + created);System.out.println("--------------------");File dir2 = new File("C:/test2/test3/test4");System.out.println("Pathname: " + dir2.getAbsolutePath());System.out.println("Exists? " + dir2.exists());// created = dir1.mkdirs();System.out.println("Directory created? " + created);
*

Lớp java.io.File cung cấp một vài ba phương thức để lấy ra danh sách các tập tin nhỏ và thư mục con trong một thư mục. Và sử dụng FileFilter nhằm lọc những tập tin đó.
Phương thứcMô tả
static File<> listRoots()Trả về một mảng các đối tượng File là đại diện cho các thư mục gốc. Trong Windows nó sẽ là những ổ đĩa (C:, D:,..), vào Unix nó là /
File<> listFiles()Trả về một mảng các đối tượng File, là những tập tin và các thư mục bé của thư mục hiện tại tại.

Xem thêm: Phân Biệt Sản Xuất Phần Mềm Và Dịch Vụ Phần Mềm Là Gì ? Phần Mềm Dạng Dịch Vụ

File<> listFiles(FilenameFilter filter)Trả về một mảng các đối tượng File, là các tập tin và những thư mục nhỏ của thư mục hiện tại, và phù hợp với cỗ lọc FilenameFilter trên tham số.
File<> listFiles(FileFilter filter)Trả về một mảng các đối tượng File, là những tập tin và các thư mục nhỏ của thư mục hiện tại, và tương xứng với bộ lọc FileFilter bên trên tham số.
String<> list()Trả về một mảng những đường dẫn, là con đường dẫn của những tập tin và đường dẫn của những thư mục nhỏ của thư mục hiện tại.

Xem thêm: Nên Xài Win 7 Hay Win 8.1 - Nên Chọn Cài Win 10, Win 8

String<> list(FilenameFilter filter)Trả về một mảng những đường dẫn, là con đường dẫn của các tập tin và mặt đường dẫn của các thư mục nhỏ của thư mục hiện nay tại, và cân xứng với bộ lọc FiltenameFilter trên tham số.

package org.o7planning.filedirectory;import java.io.File;public class RootFilesExample public static void main(String<> args) File<> roots = File.listRoots(); for(File root: roots) System.out.println(root.getAbsolutePath());
package org.o7planning.filedirectory;import java.io.File;public class FileListExample public static void main(String<> args) System.out.println("File<> listFiles(): "); file dir = new File("C:/test"); File<> children = dir.listFiles(); for (File tệp tin : children) System.out.println(file.getAbsolutePath()); System.out.println(" -----------------------"); System.out.println("String<> list(): "); String<> paths = dir.list(); for (String path : paths) System.out.println(path);