Hằng số magic trong php

  -  

Hằng số Magic vào PHP là những hằng số được khái niệm trước trong PHP được đổi khác trên cơ sở áp dụng của chúng. Chúng bước đầu bằng dấu gạch dưới kép và ngừng bằng dấu gạch dưới kép (__).

Chúng giống như như các hằng số được định nghĩa trước khác dẫu vậy giá trị của bọn chúng được biến hóa theo ngữ cảnh, nên chúng được điện thoại tư vấn là hằng số magic.

bao gồm tám hằng số magic được định nghĩa trong bảng bên dưới đây. Chúng minh bạch chữ hoa chữ thường.

Name mô tả tìm kiếm
__LINE__ Đại diện mang đến số dòng hiện tại nơi nó được sử dụng.

Bạn đang xem: Hằng số magic trong php

__FILE__ Đại diện đến đường dẫn rất đầy đủ và tên tệp tin của file. Trường hợp nó được sử dụng bên phía trong một file khác bằng từ khóa include, nó trả về tên của tệp tin được include.
__DIR__ Biểu diễn đường dẫn thư mục khá đầy đủ của file. Tương tự với dirname(__ file__). Nó không có dấu gạch chéo trừ khi nó là một thư mục gốc.
__FUNCTION__ Đại diện đến tên hàm khu vực nó được sử dụng. Trả về blank khi nó không được sử dụng bên trong hàm nào.

Xem thêm: Chia Sẻ Key Cài Đặt Win 7 Ultimate 64 Bit, Chia Sẻ Bộ Key Win 7 Ultimate

__CLASS__ Đại diện đến tên lớp nơi nó được sử dụng. Trả về blank khi nó không được sử dụng bên phía trong lớp nào.
__TRAIT__ Trả về thương hiệu của quánh tính nơi mà nó được sử dụng. Trả về blank lúc nó được sử dụng phía bên ngoài hàm. Nó bao hàm namespace được khai báo bên trong.
__METHOD__ Đại diện mang đến tên của phương thức lớp mà nó được sử dụng. Tên thủ tục được trả về khi nó được khai báo.

Xem thêm: Các Cách Sửa Lỗi The Network Path Was Not Found (Lỗi 0X80070035) Hiệu Quả

__NAMESPACE__ Đại diện cho tên của namespace hiện nay tại.

";echo "

Ví dụ hằng số PHP __FILE__

";echo __FILE__ . "";echo "

Ví dụ hằng số PHP __DIR__

";echo __DIR__ . "";echo dirname(__FILE__) . "";echo "

Ví dụ hằng số PHP __FUNCTION__

";// thực hiện hằng số magic phía bên trong hàm.function cash() echo "Tên của hàm là: ". __FUNCTION__ . "";cash();// áp dụng hằng số magic bên ngoài hàm.function test_function() echo "Hi";test_function();echo __FUNCTION__ . "";// trả về blankecho "

Ví dụ hằng số PHP __CLASS__

";class abc public function __construct() ; function abc_method() echo __CLASS__ . "";// in thương hiệu của lớp abc. $t = new abc;$t->abc_method();class first function test_first() echo __CLASS__;//in lớp phụ vương first class second extends first public function __construct() ; $t = new second;$t->test_first();echo "

Ví dụ hằng số PHP __TRAIT__

";trait created_trait function abc() echo __TRAIT__;//in thương hiệu của trait là created_trait class anew use created_trait;$a = new anew;$a->abc();echo "

Ví dụ hằng số PHP __METHOD__

";class meth public function __construct() echo __METHOD__ . "";//in meth::__construct public function meth_fun() echo __METHOD__;//in meth::meth_fun $a = new meth;$a->meth_fun();echo "

Ví dụ hằng số PHP __NAMESPACE__

";class name public function __construct() echo "Dòng này sẽ tiến hành in khi hotline namespace"; $clas_name = __NAMESPACE__ ." ame";$a = new $clas_name;?>
Kết quả:
*

Hằng số vào PHP
Kiểu tài liệu trong PHP
Recent Updates sắp Tết 2023 Rồi! - Còn từng nào ngày nữa là mang lại tết 2023?Tìm số thuận nghịch trong PHPTính tổng của các chữ số của môt số nguyên nPhân tích số nguyên n thành tích những số thành phần trong PHPLiệt kê toàn bộ số nguyên tố bao gồm 5 chữ số trong PHPTìm USCLN cùng BSCNN của 2 số trong PHPChuyển thay đổi hệ cơ số vào PHPLiệt kê số Fibonacci nhỏ tuổi hơn n với là số yếu tắc trong PHPCheck số yếu tố trong PHPDãy số Fibonacci vào PHPTính giai thừa trong PHPBài tập PHP có lời giảiLiệt kê toàn bộ các số nguyên tố bé dại hơn n trong PHP
hostingvietnam.vn on facebook
học tập Lập Trình Online Miễn mức giá - hostingvietnam.vn
*

Danh Sách bài học kinh nghiệm
học Java | Hibernate | Spring học Excel | Excel VBA học tập Servlet | JSP | Struts2 học C | C++ | C# học tập Python học tập SQL


bài xích Tập Có giải mã

bài tập Java bài tập C bài tập C++ bài tập C# bài xích tập Python lấy ví dụ như Excel VBA


câu hỏi Phỏng Vấn

201 câu hỏi phỏng vấn java 25 thắc mắc phỏng vấn servlet 75 thắc mắc phỏng vấn jsp 52 câu hỏi phỏng vấn Hibernate 70 câu hỏi phỏng vấn Spring 57 thắc mắc phỏng vấn SQL