Định Dạng Dd/Mm/Yyyy Trong Sql

  -  

Trong SQL vps hàm CONVERT() được sử dụng để thay đổi các định dạng loại DateTime.Bạn sẽ xem: Định dạng dd/mm/yyyy trong sql

Sử dụng hàm CONVERT() bạn cũng có thể lấy phần Date hoặc phần Time.

Bạn đang xem: định dạng dd/mm/yyyy trong sql

Cú pháp:

data_type: kiểu dữ liệu trả về.

Xem thêm: Thông Báo Nghỉ Tết Âm Lịch 2017, Thông Báo Lịch Nghỉ Tết Chính Thức Năm 2017

expression: biểu thức datetime đề xuất định dạng.

Xem thêm: Làm gì khi BK8 bị sập và cách khắc phục

date Format style: các phong cách định dạng datetime, được liệt kê theo bảng bên dưới.

FormatDate Format Style
USA mm/dd/yy1
ANSI yy.mm.dd2
British/French dd/mm/yy3
German dd.mm.yy4
Italian dd-mm-yy5
dd mon yy6
Mon dd, yy7
USA mm-dd-yy10
JAPAN yy/mm/dd11
ISO yymmdd12
mon dd yyyy hh:miAM (or PM)100
mm/dd/yyyy101
yyyy.mm.dd102
dd/mm/yyyy103
dd.mm.yyyy104
dd-mm-yyyy105
dd tháng yyyy106
Mon dd, yyyy107
hh:mm:ss108
Default + milliseconds mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM (or PM)109
mm-dd-yyyy110
yyyy/mm/dd111
yyyymmdd112
Europe mặc định + milliseconds dd mon yyyy hh:mm:ss:mmm(24h)113 or 13
hh:mi:ss:mmm(24h)114

*

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to lớn use this website, you agree to their use. To lớn find out more, including how to lớn control cookies, see here:Cookie Policy

Công thức đạo hàm của arctan(u)


Số la mã từ là 1 đến 20


Bảng hóa trị của các gốc axit


Những tự ngữ địa phương miền nam


Este có tác dụng với mãng cầu không


Hno2 là hóa học điện li mạnh bạo hay yếu


Liên hệ phiên bản thân về vấn đề đạo đức


Ví dụ về quy dụng cụ mâu thuẫn


Cách có tác dụng cho máy tính xách tay chạy mượt hơn


Ví dụ về cái thông thường và dòng riêng


Vì sao hatsune miku dừng biểu diễn


Thơ tự chúc mừng sinh nhật


Những từ đẹp nhất trong giờ đồng hồ việt


Vì sao lý công uẩn dời đô về đại la


Hiệu ứng morph vào powerpoint 2016