Dịch Tiếng Anh Sang Tiếng Việt

  -  
Xin để ý rằng Shop chúng tôi không cung cấp dịch tự động đến tiếng Armenia, Raeto-romance, Tagalog với Zulu.

Bạn đang xem: Dịch tiếng anh sang tiếng việt


Keep in mind automated translations aren"t supported for Armenian, Raeto-romance, Tagalog, và Zulu.
Các bên xuất phiên bản cũng rất có thể đặt ngôn ngữ chủ yếu mang lại một vài báo với lựa chọn tất cả có thể chấp nhận được dịch tự động không.
Publishers can also mix the primary language for an edition and choose whether they will allow automatic translation.
Tìm kiếm bạn dạng dịch từ động: Trong tab này, chúng ta có thể xem tất cả bản dịch khớp với phân đoạn bạn đang thao tác làm hostingvietnam.vnệc hay không.
Automatic Translation Search: In this tab, you can see if there are translation matches for the segment you’re working on.
Một chiến lược giao dịch tự động hoàn thành tốt đẹp mắt những cách làm giao dịch thanh toán vào đặt lệnh tự động và các khối hệ thống thực hiện.
Ông đã trở nên vượt mặt trong bầu cử sơ cỗ vào bang bởi một chiến dịch từ động bầu mang đến Thống đốc Thành Phố New York Nelson A. Rockefeller.
He was defeated in the state presidential primary by a spontaneous write-in campaign for New York Governor Nelson A. Rockefeller.
Lý do: Các chiến dịch từ động này thực hiện học trang bị nhằm hỗ trợ thử khám phá tùy chỉnh dựa trên ngữ chình họa của người như thế nào kia.
Why: These automated campaigns use machine learning lớn deliver a customised experience based on someone’s context.
Chọn ngữ điệu chính của ấn bản cùng cơ chế bật hoặc không bật tài năng dịch tự động cho những người đọc làm hostingvietnam.vnệc những ngôn từ không giống.
Select the primary language of your edition và whether you"d like lớn turn on automatic translation for readers in other languages.
Bài hostingvietnam.vnết này giải thích phương pháp ngày ban đầu và ngày dứt của chiến dịch từ động hoạt động và bao giờ bạn cũng có thể mong muốn sử dụng bọn chúng.
This article explains how automatic campaign start and end dates work và when you might want khổng lồ use them.
Nếu nhiều người đang sử dụng Google Chrome, bạn cũng có thể đổi khác ngôn từ, setup tính năng dịch tự động hoặc hostingvietnam.vnết bằng một ngôn từ ko được cung ứng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chuyển Từ Blogspot Sang Wordpress Đầy Đủ Nhất 2019


If you"re using Google Chrome, you can change your language, set up translations or write in an unsupported language.
Đối với bản dịch từ động, sẽ sở hữu được lưu ý phân tích và lý giải rằng đấy là phiên bản dịch tự động, cùng với tùy chọn coi bằng ngữ điệu mang định của áp dụng.
For automated translations, there will be a note explaining that the translation has been done automatically, along with an option to hostingvietnam.vnew the app"s mặc định language.
Sẽ có thông tin làm hostingvietnam.vnệc sát đầu trang phân tích và lý giải đó là phiên bản dịch tự động, với tùy chọn xem danh sách cửa hàng bởi ngôn ngữ khoác định nỗ lực vào kia.
Near the top of the page, there will be a notification that explains that the translation has been done automatically, along with an option to lớn hostingvietnam.vnew the store listing in its default language instead.
Để giúp cho bạn tiếp cận hầu như đối tượng người dùng quan trọng tốt nhất đối với doanh nghiệp lớn, chiến dịch tự động thực hiện dữ liệu công suất để tích cực search tìm các lượt đổi khác.
To help you reach the people who matter most to lớn your business, automated campaigns use performance data to aggressively seek conversions.
Sở vẻ ngoài Biên dịch Google (Google Translator Toolkit) là 1 trong những áp dụng website có thiết kế nhằm cung cấp dịch đưa chỉnh sửa các văn uống bản được dịch từ động do Google Translate.
Google Translator Toolkit is a web application designed to allow translators lớn edit the translations that Google Translate automatically generates.
Mặc dù cực tốt là yêu cầu sử dụng bạn dạng dịch của người bạn dạng ngữ dẫu vậy phiên bản dịch trường đoản cú động mang lại list shop của áp dụng sẽ có sẵn cho tất cả những người dùng Google Play.
While it"s best khổng lồ use translations by native speakers, automated translations of your app"s store listing will be available to Google Play users.
Nếu người dùng truy cập list cửa hàng của ứng dụng trên Google Play bằng ngôn từ mà lại chúng ta chưa dịch, bọn họ có thể lựa chọn coi phiên bản dịch tự động mang đến trang của áp dụng.
If users hostingvietnam.vnsit your app"s store listing on Google Play in a language that you haven"t translated, they can choose to lớn hostingvietnam.vnew an automated translation of your app"s page.
Bản dịch vì chưng máy tính tạo nên (chỉ trong tab Tìm kiếm bạn dạng dịch từ động): Nếu không tồn tại kết quả làm sao khớp từ bỏ bộ nhớ lưu trữ dịch thì bạn có thể sử dụng phiên bản dịch bởi laptop chế tác.
Computer Translation (Automatic Translation Search tab only): If there are no available matches from the translation memory, you can use the computer translation.

Xem thêm: Why Sometimes Google Play Store Stops Working In Samsung Smartphones? ?


khi chiến dịch của người sử dụng nhận đủ lượt thay đổi, chiến dịch sẽ từ bỏ động được nâng cấp thành chiến dịch SDC đầy đủ.