đề kiểm tra 15 phút toán 7 chương 1

Bài 1: Cho x tỉ lệ thành phần thuậ cùng với y theo thông số tỉ trọng (1 over 2) với y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ (1 over 3). Chứng tỏ x tỉ lệ thành phần thuận với z với tra cứu thông số tỉ lệ thành phần.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 15 phút toán 7 chương 1

Bài 2: Cho biết x với y tỉ trọng thuận với nhau cùng khi (x = 4) thì (y = -2). Tìm thông số tỉ lệ của k của y đối với x và màn trình diễn y theo x.


Đề bài

Bài 1: Cho y tỉ trọng thuận với x theo hệ số tỉ trọng k, cùng với (x_1;x_2) bao gồm hai giá trị tương ứng là (y_1;y_2) và (x_1 + x_2 = 4;y_1 + y_2 = 8). Tìm k.

Bài 2: cho x, y là nhị đại lượng tỉ lệ thành phần thuận.

Điền số tương thích vào ô trống trong bảng sau:

x

-2

1

3

y

-2

3


Đề bài

Bài 1: Cho x với y là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần thuận. điền số tương thích vào ô trống:

x

12

1

-2

y

3

-6

Bài 2: Cho nhì số gồm tổng bằng 32 và nhị số kia tỉ trọng cùng với 3 và 5.


Đề bài

Bài 1: Cho y tỉ lệ thành phần thuận cùng với x theo thông số tỉ trọng ( - 1 over 2).

Điền vào ô trống:

x

1

-3

y

2

5

Bài 2: Cho x cùng y là nhì đại lượng tỉ lệ thuận, biết (x_1 - x_2 = 2) cùng hai giá trị khớp ứng (y_1) cùng (y_2) gồm (y_1 - y_2 = - 1.) Biểu diễn y theo x.


Đề bài

Bài 1: Hai số tỉ lệ cùng với 25 cùng 35. Hiệu số của chúng bởi 6. Tìm hai số đó.

Bài 2: Số đo của chu vi hình vuông liệu có phải là đại lượng tỉ lệ thuận với cạnh hình vuông? Tìm thông số tỉ lệ ( nếu như có).


Đề bài

Cho tam giác tất cả cha cạnh tỉ lệ cùng với 3, 4, 5 với chu vi bởi 36cm. Tính độ nhiều năm các cạnh của tam giác


Đề bài

Cho tam giác ABC gồm số đo cha góc A, B, C tỉ lệ thành phần với cùng một, 2, 3. Tính số đo tía góc A, B, C của tam giác.


Đề bài

Số học sinh tốt làm việc những khối hận lớp 6, 7, 8, 9 tỉ lệ thành phần với 1,5; 1,1; 1,3; 1,2. Biết rằng số học viên tốt khối 8 nhiều hơn thế khối 9 là 3 học viên.

Tính số học viên xuất sắc ở các kăn năn lớp.


Đề bài

Bài 1: Cho x, y là hai đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch cùng Khi (x = 7) thì (y = 10).

a) Tìm thông số tỉ lệ.

b) Biểu diễn y theo x.

c) Tính quý hiếm của y khi (x = 5.)

Bài 2: Cho x, y là nhị đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống:

x

-2

3

y

( - 1 over 6)

12


Đề bài

Bài 1: Cho tía đại lượng x, y, z. biết x, y tỉ trọng nghịch theo tỉ số (1 over 2,) y tỉ lệ thành phần thuận với z theo thông số tỉ lệ (-2). Chứng tỏ x cùng z là hai lượng tỉ lệ thành phần nghịch. Tìm hệ số tỉ lệ kia.

Xem thêm: Một Hình Chữ Nhật Có Chu Vi Là 100Cm, Công Thức Tính Chu Vi Và Diện Tích Hình Chữ Nhật

Bài 2: Cho a, b là hai số tỉ lệ nghịch với 4, 5 với (b - a = 27.) Tìm a, b.


Đề bài

Bài 1: Cho x, y là nhì số tỉ lệ thành phần nghịch với 3; 7 cùng (x - y = - 16) . Tìm x,y.

Bài 2: Cho y tỉ trọng thuận với x theo thông số tỉ trọng 2; y và z tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ thành phần -3. Chứng tỏ x với z là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch. Tìm hệ số tỉ trọng.


Đề bài

Bài 1: Tìm a, b, c biết a, b, c tỉ trọng nghịch cùng với 3, 4, 6 và (a + b - c = - đôi mươi.)

Bài 2: Cho x với y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ thành phần -3; y với z là hai đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch theo thông số tỉ lệ thành phần 2.

Chứng tỏ z tỉ trọng thuận với x. kiếm tìm thông số tỉ lệ thành phần.


Đề bài

Bài 1: Tìm cha số x, y, z biết x, y, z tỉ lệ thành phần nghịch cùng với 2, 3, 6 và (x + y + z = 180.)

Bài 2: Theo x, y, z tỉ trọng nghịch với và (x + 2y - z = 8.)


Đề bài

Một chúng ta học sinh đi xe đạp cùng với tốc độ 12 km/h từ bỏ bên đến ngôi trường thì mất nửa giờ. Hỏi nếu như bạn kia đi cùng với gia tốc 10 km/h thì trường đoản cú bên cho trường mất bao nhiêu thời gian?


Cho tam giác ABC gồm số đo những góc A, B, C tỉ lệ nghịch cùng với (1 over 2;1 over 3;2 over 5.) Tính số đo ba góc.

Đề bài

Với thuộc một trong những chi phí hoàn toàn có thể sở hữu 135 mét vải vóc nhiều loại I. Có thể cài đặt được từng nào mét vải loại II, biết rằng giá bán 1 mét vải các loại II chỉ bằng 90% mức chi phí 1 mét vải vóc nhiều loại I.


Đề bài

Có 7 tín đồ có tác dụng hoàn thành một quá trình vào trăng tròn ngày. Hỏi 10 tín đồ (năng suất nlỗi nhau) làm cho ngừng các bước vào mấy ngày?


Đề bài

Một xe hơi đi từ bỏ A đến B cùng với gia tốc 60km/h và trlàm việc về A với tốc độ 50km/h. cả đi với về không còn 11 tiếng. Tính quãng con đường. Tính quãng con đường AB.


Đề bài

Bài 1: Cho hàm số (y = fleft( x ight) = left( - 1 over 2 ight)x).

a) Tính (fleft( 2 ight); fleft( 0 ight);fleft( - 2 ight));

b) Tìm x, biết (f(x) = 2.)

Bài 2: Cho hàm số y = (fleft( x ight) = ax - 3). Tìm a biết (f(2) = 5.)

Bài 3: Cho hàm số (y = fleft( x ight) = ax + b). Tìm a với b biết (f(0) = 3) với f(-1) = 4.


Đề bài

Bài 1: Cho hàm số: (y = fleft( x ight) = 3 - x.)

a) Tính (fleft( - 2 ight);fleft( - 1 ight);fleft( 0 ight);fleft( 1 over 2 ight).)

b) Tìm x biết (y = 5;2; - 1).

Bài 2: Cho hàm số: (y = fleft( x ight) = 3x + m) .Tìm m biết (f(1) = -1.)

Bài 3: Cho hàm số: (y = fleft( x ight) = ax + b.) Tìm a, b biết (f(0) = -3) cùng (f(-1) = -5.)


Đề bài

Bài 1: Cho hàm số y (y = fleft( x ight) = left| 1 - x ight| + 2.)

a) Tính (fleft( - 1 ight);fleft( 3 ight);fleft( 3 over 2 ight).)

b) Tìm x biết (fleft( x ight) = 5;fleft( x ight) = 3.)

Bài 2: Cho hàm số (y = fleft( x ight) = ax). Tìm a biết (fleft( - 1 over 2 ight) = 3.)

Bài 3: Cho hàm số (y = fleft( x ight) = ax + b). Tìm a, b biết (fleft( 0 ight) = - 2;fleft( - 1 over 2 ight) = 3.)


Đề bài

Bài 1: Cho hàm số: (y = f(x) = ax - 1). Tìm a biết (fleft( 2 ight) = 0.)

Bài 2: Cho hàm số: (y = f(x) = - 2x + 3). Tính (fleft( - 1 over 2 ight);fleft( - 5 ight);fleft( 3 ight).)

Bài 3: Cho hàm số: (y = f(x) = - x^2 + 2.)

a) Tính (fleft( - sqrt 2 ight);fleft( sqrt 2 ight);fleft( 3 ight).)

b) Tìm x biết (fleft( x ight) = - 2.)


Đề bài

Bài 1: Cho điểm (A(5;3)). Đánh dấu vị trí của điểm A với của điểm B đối xứng với điểm A qua trục Ox với khẳng định tọa độ của điểm B.

Bài 2: Cho những điểm (A(2;7); B(3;4); C(2;-7); D(-3;-4); )(;E(-2;7).)

a) Xác định những cặp điểm đối xứng với nhau qua gốc tọa độ.

b) Xác định các cặp điểm đối xứng nhau qua trục tung, trục hoành.


Đề bài

Bài 1: Cho những điểm trên hình mẫu vẽ.

Xem thêm: Cách Diệt Virus Cho Iphone 6, Phần Mềm Diệt Virus Cho Iphone 6

Xác định tọa độ của A, B, C, D, E.

*
“Two things are infinite: the universe & human stupidity; & I"m not sure about the universe.”


Chuyên mục: Kiến thức Hosting