Cấu hình pfsense bằng giao diện web

  -  

hostingvietnam.vnx2 August 4, 2014Operating System, Pfsense, Thủ Thuật, Trang Chủ, WindowsLeave a comment1,761 Views


*

*

*

1. Cấu hình PFSENSE

– Tại vật dụng Client -> thông số kỹ thuật Pfsen bằng giao diện web

*

*

Chọn NEXT.

Bạn đang xem: Cấu hình pfsense bằng giao diện web

*

Khai báo DNS Server cho may Pfsense -> Next.

*

Chọn Next.

*

Thiết lập Static IP đến Interface WAN1.

*

Đặt IP đến Interface WAN1.

*

Chọn Next.

*

Chọn Next.

*

*

Chọn Reload.

*

Chọn vào Pfsense -> Vào giao diện cấu hình Pfsense.

*

Giao diện thông số kỹ thuật Pfsense.

*

Chọn OTP1 -> thiết lập IP mang đến Interface WAN2

*

Chọn Enable Optional 1 Interface

*

Đặt IP đến Interface WAN2.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Email Trên Điện Thoại Android, Thiết Lập Email Trong Ứng Dụng Email Của Android

2. Cấu hình cân bởi tải

*

Chọn Load Balancer -> thiết lập Load balancing.

*

Chọn “+”

*

Type -> lựa chọn Gateway

*

Chọn vào Load Balancing

*

Đưa dang sách WAN vào danh sách Load balancing.

*

Đưa dang sách WAN2 vào list Load balancing.

*

Kiểm tra lại 2 default Gateway sẽ được chuyển vào danh sách.

*

Thiết lập Rule cho quá trình Load Balancing.

*

Chọn “+”

*

Interface : WAN

*

Gateway -> chọn LOAD BALANCER.

Destination : WAN1

Chọn Save

*

Chọn Apply Changes

*

Tương từ bỏ -> tùy chỉnh cấu hình cho WAN2

*

Gateway -> lựa chọn LOAD BALANCER -> Save.

*

*

Chọn Apply changes

*

Kiểm tra lại trạng thái Load Balancing vừa mới thiết lập.

3. Kiểm tra trạng thái Load Balancing và chạy thử trên đồ vật Client

*

*

Cơ chế Loab Balancing dang vận động tốt. Nhị Line internet dang ở chính sách Online.

*

*

Giả lập tắt Router ADSL 1 -> công dụng WAN : Offline, otp1 : Online.

Xem thêm: Cài Đặt Ngày Làm Việc Trong Project ~ Đàm Tài Cap, Thay Đổi Đơn Vị Thời Gian Mặc Định Cho Công Việc

*

Kiểm tra ra internet bởi WAN2 -> truy tìm cập giỏi trang http://www.nhatnghe.com

*

Giả lập tắt Router ADSL 2 -> hiệu quả WAN : Online, otp1 : Offline.

*

Kiểm tra ra internet bằng WAN1 -> truy vấn cập giỏi trang http://www.nhatnghe.com/forum