CẤU HÌNH OUTLOOK 2010

  -  
*

*

*

*

Hướng dẫn cấu hình email account trên Microsoft Outlook 2010

Hướng dẫn cấu hình email bên trên Microsoft outlook 2010:1. Mở Microsoft Outlook 2010.2. Click File.3. Lựa chọn Info vào drop down menu.4. Click Account Settings.5. Chọn Add and remove accounts vào mục sổ xuống.

Bạn đang xem: Cấu hình outlook 2010

*
6. Click New dưới email tab.

*

Tùy chỉnh cấu hình đến các tài khoản đã tồn tại?Nếu bạn cần cố đổi cấu hình của một trương mục đã có, Dưới New bạn sẽ thấy các mục các email account sẽ có, double click on vào email account bạn muốn cấu hình, và trưc tiếp đến bước 9

7. Chọn Email Account và click :

Tiếp tục chọn Manually configure hệ thống settings or additional server types và click .

*
8. Chọn mạng internet Email và click .9. Hoàn tất quá trình cấu hình bằng cách nhập tin tức như sau:

Your Name: tên mà bạn muốn hiển thị lúc người nhận kiểm tra mail của bạnEmail Address: e-mail của bạn vd: tên_email
tên_miền_của_bạn.Account Type: Chọn POP3 hoặc IMAP ở mũi tên sổ xuống.

POP or IMAP?Hãy đọc bài viết để phân biệt sự khác nhau giữa nhì giao thức POP và IMAP.Incoming mail server: pop.tên_miền_của_bạn hoặc imap.tên_miền_của_bạn Nếu bạn sử dụng hosting của hostingvietnam.vn thì có thể nhập như sau mail.tên_miền_của_bạn.

Xem thêm: Quyền sở hữu gián tiếp và những lưu ý đối với CFD Trading

Outgoing mail server: smtp.tên_miền_của_bạn Nếu bạn sử dụng hosting của hostingvietnam.vn thì có thể nhập như sau mail.tên_miền_của_bạn

User Name: Nhập dầy đủ địa chỉ thư điện tử của bạn vd:tên_email
tên_miền_của_bạn
.Password: Password của e-mail account này, vị nhà cung cấp hosting cấp.Hoặc bạn có thể xem hướng dẫn reset password email account trong bộ hướng dẫn dùng cpanel DirectAdmin

Cuối cùng là tùy thuộc vào việc người sử dụng dùng Outlook Data tệp tin mới hay không ( New Outlook Data file / Existing Outlook Data tệp tin ), Lựa chọn này không ảnh hưởng tới việc kết nối đến server.

*
10. Click sẽ xuất hiện bảng mặt dưới.11. Chọn tab Outgoing Server.12. Chọn My outgoing mail sever (SMTP) requires authentication và Use same settings as incoming mail server.
*
13. Chọn tab Advanced.This hệ thống requires an encrypted connection (SSL) = Không chọn.Outgoing server (SMTP): 25Use the following type of encrypted connection = None.Sử dụng SSL?Bật chức năng SSL ở dịch vụ mail của bạn sẽ có một vài lưu giữ ý quan lại trọng vì vậy hãy lien hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm tin tức chi tiết.

Xem thêm: Cách Des Ảnh Bìa Bằng Photoshop Online Cực Đơn Giản, Hướng Dẫn Làm Ảnh Bìa Facebook Bằng

*
14. Click .15. Click sau đó .Quá trình thiết đặt email tài khoản của bạn trên Outlook 2010 đã hoàn thành.