Cấu Hình Nat Overload Trên Router Cisco

  -  

Để các Client rất có thể truy cập được internet với public các dịch vụ mang lại Server bọn họ phải thực hiện phương thức NAT trên Router của Cisco.

*

1- thông số kỹ thuật Static NATRouter(config) # ip nat inside source static - cấu hình Static PAT (Đây chính là cách mở port (port forwarding) nhằm mở 1 thương mại dịch vụ trên router Cisco)Router(config) # ip nat inside source static Ví dụ:Router(config) # ip nat inside source static 192.168.1.254 113.114.115.116 (Địa chỉ 192.168.1.254 sẽ tiến hành chuyển thành 113.114.115.116 lúc đi thoát khỏi Router)Router(config) # ip nat inside source static tcp 192.168.1.254 8080 113.114.115.116 80 (Địa chỉ 192.168.1.254:8080 sẽ được chuyển thành 113.114.115.116:80 khi đi thoát khỏi Router);- Sau khi cấu hình xong phải vận dụng vào cổng in với cổng out, vào ví dụ dưới đây, cổng Ethernet là công in, còn cổng Serial là cổng outRouter(config) # interface ethernet 0Router(config-if) # ip nat insideRouter(config) # interface serial 0Router(config-if) # ip nat outside2- thông số kỹ thuật Dynamic NATRouter(config) # ip nat pool netmask Router(config) # ip nat inside source các mục <#ACL> pool Router(config) # access-list <#ACL> permit Ví dụ:Router(config) # ip nat pool nat-pool1 113.114.115.116 113.114.115.119 netmask 255.255.255.0Router(config) # ip nat inside source các mục 1 pool nat-pool1Router(config) # access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255+Sau đó áp vào cổng In cùng Out như Static NATRouter(config) # interface ethernet 0Router(config-if) # ip nat insideRouter(config) # interface serial 0Router(config-if) # ip nat outsideNote: Giải địa chỉ inside local address cùng inside global address cần nằm vào giải được cho phép của ACL3- thông số kỹ thuật NAT overload - thông số kỹ thuật overload với 1 địa chỉ cửa hàng IP cụ thểRouter(config) # ip nat pool Router(config) # ip nat inside source danh mục <# ACL> pool overloadRouter(config) # access-list <#ACL> permit Ví dụ:Router(config) # ip nat pool nat-pool2 113.114.115.116 255.255.255.0Router(config) # ip nat inside source danh mục 2 pool nat-pool2 overloadRouter(config) # access-list 2 permit 192.168.1.0 0.0.0.255- cấu hình overload dùng địa chỉ của cổng ra (Thường xuyên được sử dụng hơn là trường vừa lòng trên)Router(config) # ip nat inside source list <#ACL> interface overloadRouter(config) # access-list <#ACL> permit Ví dụ:Router(config) # ip nat inside source list 3 interface serial 0 overloadRouter(config) # access-list 3 permit 192.168.1.0 0.0.0.2554- các lệnh Clear NAT/PATRouter # clear ip nat translation * Router # clear ip nat translation protocol - Lệnh xóa toàn bộ dynamic nat trên toàn cục các interface.Router # clear ip nat translation *- Lệnh xóa các single nat bên trên từng interfaceRouter # clear ip nat translation - Lệnh xóa những extended nat bên trên từng interfaceRouter # clear ip nat translation protocol 5- soát sổ và Debug những NAT với PATRouter # show ip nat translationRouter # show ip nat statisticsRouter # debug ip nat

Tổng hợp.


Cisco RouterCisco Small BusinessCisco SwitchCisco SecurityThiết bị mạng CiscoThiết bị mạng MerakiThiết bị Firewall FortigateThiết bị mạng FortinetThiết bị mạng JuniperModule quangMáy chủ, lưu giữ trữ

© 2004-2023 hostingvietnam.vn Networks. | All rights reserved. All trademarks are trademarks of their respective owners.