Cấu hình mail server trên windows server 2016

      33
Mail Exchange 2016- Mục lục:Phần 2:Tại phần trước bọn họ vẫn thiết kế thành công Active Directory với các dịch vụ không giống bên trên windows VPS 2012R2. Phần này bọn họ sẽ xây dựng dựng khối hệ thống mail VPS nhằm những nhân viên cấp dưới trong cty rất có thể gửi và dìm mail.Bài lab này vẫn miêu tả quá trình thiết lập Micosoft Exchange Server 2016. Đây là quy mô bài lab bọn họ đã triển khai.

Bạn đang xem: Cấu hình mail server trên windows server 2016

Bạn đang xem: Cấu hình mail hệ thống bên trên windows hệ thống 2016


*

Domain ControllerOperating SystemWindows Server 2012 R2
Forest Functional LevelWindows Server 2012 R2
Domain Functional LevelWindows Server 2012 R2
Exchange Server 2016Operating SystemWindows Server 2012 R2
Installed RoleMailbox Role
ComponentOperating System
Mailbox và Edge Server RoleWindows Server 2012 R2 Standard or Datacenter
Windows Server 2012 Standard or DatacenterWindows Server vNextManagement ToolsWindows Server 2012 R2 Standard or Datacenter
Windows Server 2012 Standard or Datacenter64-bit edition of Windows 8.1
1 Chuẩn bị Active sầu Directory nhằm thiết đặt Exchange năm nhâm thìn
- Để setup bất kể version Exchange Server anof chúng ta đông đảo đề nghị chuẩn bị trên môi trường xung quanh Active Directory để đặt Exchange Server.- Trước khi cấu hình thay đổi bên trên Active Directory chúng ta nên Backup Active sầu Directory trước. Mình vẫn snapshot hệ thống Active Directory.
*

*

- Kiểm tra timezone cùng NTP bên trên Active sầu Directory bảo đảm an toàn thời hạn trên server Active Directory chạy chính xác.

Xem thêm: Chưa Bao Gồm Vat Tiếng Anh, Đơn Giá Trên Chưa Bao Gồm Thuế Vat Dịch


*

*

- Download cùng thiết lập Microsoft .Net Framework 4.5. - Mlàm việc Windows PowerShell nhằm setup “Remote Tools Administration Pack”.Install-WindowsFeature RSAT-ADDS
- Sử dụng Windows PowerShell và truy cập vào thư mục cài đặt Exchange nhằm setup một vài đề nghị lúc tải Exchange.
- Chạy các lệnh sau nhằm sử dụng Schema Admins group với Enterprise Admins group.- Extkết thúc Active Directory Schema:Setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
- Prepare Active DirectorySetup.exe cộ /PrepareAD /OrganizationName:”” /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
- Theo Microsoft thì tránh việc setup Mail Exchange 2016 bên trên Domain Controller cơ mà đề xuất tải ném lên một hệ thống member domain name. Cấu hình DNS suffix và join tên miền mang lại hệ thống sở hữu exchange này.
- Cài đặt những nguyên tố của Windows để setup Exchange 2016.Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WXiaoMI, Windows-Identity-Foundation
- Download với cài thêm các tuấn kiệt không giống.http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=518380http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkId=258269