Hướng dẫn cấu hình outlook trên gmail google workspace

  -  
Tin tức Tư vấn Tri thức Tin VP Bảo mật Mạng Máy bộ Phần mềm
Lần trước chúng tôi đã giới thiệu sự khác nhau giữa IMAP và POP . Bạn có thể dùng IMAP với tài khoản Gmail để đồng bộ Email qua nhiều máy khác nhau .

Bạn đang xem: Hướng dẫn cấu hình outlook trên gmail google workspace


Dưới đây là hướng dẫn việc bạn tại tài khoản Gmail trong Outlook 2007 / Outlook 2010 dùng IMAP .

Cho phép IMAP trong Gmail

Đầu tiên bạn phải vào tài khoản Gmail bằng trình duyệt .

Chọn Settings > Forwading and POP/IMAP , đánh dấu tích vào mục Enable IMAP

\"\"

Mở Outlook 2010 , chọn tab File > Account Settings > Add and remove accounts or change existing connection settings.

Xem thêm: Wi-Fi Là Gì ? Cài Đặt Wifi Hotspot Như Thế Nào? Khái Niệm Wifi Là Gì

\"\"

Trong cửa sổ Account Settings chọn New

\"\"

Vào tên và địa chỉ Email , gõ mật khẩu hai lần vào các mục tương ứng , rồi bấm Next

\"\"

Outlook 2007/2010 sẽ tự động cấu hình những thiết lập của máy chủ web và nếu thành công bạn sẽ thấy thông báo

\"\"

Nếu như Outlook không tự động nhận chúng ta phải tự cấu hình bằng tay bằng cách đánh dấu tích tại mục Manually configure server settings or additional server types

\"\"

Đánh dấu tích vào mục Internet E-mail

\"\"

Trong các mục khai báo như sau

Account Type: IMAPIncoming mail server: imap.googlemail.comOutgoing mail server (SMTP): smtp.googlemail.com

\"\"8

Sau đó bấm chọn More Settings

Trong màn hình Internet E-mail Settings chọn tab Outgoing Server , đánh dấu tích tại phần My outgoing server (SMTP) requires authenticationUse same settings as my incoming mail server.

\"\"

Chọn tiếp tab Advaced ,

Khai báo Incoming server ( IMAP )993 , thay đổi Use the following type of encrypted connectionSSL .

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Mở Run Trong Win 7, Hướng Dẫn Mở Run Trong Windows 7 Đơn Giản

Trong mục Outgoing server ( SMTP )587 , thay đổi Use the following type of encrypted connectionTLS .

Rồi bấm OK để hoàn tất

\"\"

Bạn nên bấm chọn Test Account Settings để kiểm tra lại những thông số đã khai báo và nếu OK sẽ có màn hình như phía dưới