CÀI SSL CHO XAMPP

  -  

Hôm nay, PA nước ta sẽ hướng dẫn các bạn cách setup chứng chỉ SSL mang đến Xampp trên Windows một cách gấp rút và 1-1 giản.

Bạn đang xem: Cài ssl cho xampp


Bước 1: sẵn sàng các file chứng chỉ SSL.

Truy vào thư mục C:xamppapacheconfssl (ssl là thư mục bạn tạo nhằm lưu trữ chứng chỉ SSL) và tạo 3 file bao gồm:

1. Certificate.crt2. Private.key3. Ca_bundle.crt

Lưu ý : tệp tin ca_bundle.crt là tổng hợp các chứng chỉ CARoot của các hãng mà chúng ta có thể nhận được từ 3 file riêng biệt khi đk SSL bao gồm : AAACertificateServices.crt, SectigoRSADomainValidationSecureServerCA.crt, USERTrustRSACertificationAuthority.crt )

Trường phù hợp bạn đk chứng chỉ SSL tại page authority Việt Nam, bạn chỉ việc copy/paste các mã SSL nhận thấy vào các file tương ứng.

Bước 2: cài đặt chứng chỉ SSL mang lại Xampp trên Windows.

Xem thêm: Cách Chế Ảnh Trên Điện Thoại Bằng Phần Mềm Picsart Đơn Giản Đẹp Mắt

Truy cập thư mục C:xamppapacheconfextra tìm về file httpd-vhosts.conf đổi tên file này thành httpd-vhosts.conf_bak và tạo nên một tệp tin httpd-vhosts.conf mới. Mục tiêu để backup tệp tin gốc, đề phòng trường hợp bao gồm sai sót trong quá trình cài đặt.Dán tổng thể nội dung phần code dưới đây vào file httpd-vhosts.conf mới với lưu lại.

ServerAdmin webmaster
localhost

DocumentRoot “C:/xampp/htdocs”

ServerName localhost

ServerAlias www.localhost

ErrorLog “logs/localhost-error.log”

CustomLog “logs/localhost-access.log” common

Tương tự như trên, bạn tìm tới file httpd-ssl.conf backup nó và chế tác lại tệp tin mới. Tiếp đến dán tổng thể nội dung dưới đây vào và lưu lại:

Listen 443

SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM:!MD5:!RC4:!3DES

SSLProxyCipherSuite HIGH:MEDIUM:!MD5:!RC4:!3DES

SSLHonorCipherOrder on

SSLProtocol all -SSLv3

SSLProxyProtocol all -SSLv3

SSLPassPhraseDialog builtin

SSLSessionCache “shmcb:C:/xampp/apache/logs/ssl_scache(512000)”

SSLSessionCacheTimeout 300

DocumentRoot “C:/xampp/htdocs”

ServerName localhost

ServerAlias www.localhost

ServerAdmin webmaster
localhost

ErrorLog “C:/xampp/apache/logs/localhost-error.log”

TransferLog “C:/xampp/apache/logs/localhost-access.log”

SSLEngine on

SSLCertificateFile “C:/xampp/apache/conf/ssl/certificate.crt”

SSLCertificateKeyFile “C:/xampp/apache/conf/ssl/private.key”

SSLCACertificatePath “C:/xampp/apache/conf/ssl”

SSLCACertificateFile “C:/xampp/apache/conf/ssl/ca_bundle.crt”

SSLOptions +StdEnvVars

SSLOptions +StdEnvVars

BrowserMatch “MSIE <2-5>”

nokeepalive ssl-unclean-shutdown

downgrade-1.0 force-response-1.0

CustomLog “C:/xampp/apache/logs/ssl_request_localhost.log”

“%t %h %SSL_PROTOCOLx %SSL_CIPHERx ”%r” %b”

Lưu ý: ngôi trường hợp bạn lưu 3 file SSL ở nơi khác cần kiểm soát và điều chỉnh lại các đường dẫn sau:

SSLCertificateFile “C:/xampp/apache/conf/ssl/certificate.crt”

SSLCertificateKeyFile “C:/xampp/apache/conf/ssl/private.key”

SSLCACertificatePath “C:/xampp/apache/conf/ssl”

SSLCACertificateFile “C:/xampp/apache/conf/ssl/ca_bundle.crt”

Bước 3: kiểm tra chứng từ SSL

Bạn thực hiện restart lại apache trên XAMPP để chứng từ SSL được kích hoạt.Sau đó bạn truy vấn website theo link: https://domain.com/ nếu thấy hình ổ khóa là các bạn đã cài đặt thành công.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tắt Microsoft Office Upload Center Là Gì, Tắt Tính Năng Office Upload Center

*
hoặc truy vấn trang https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html và gõ thương hiệu miền cần kiểm tra.

Chúc chúng ta thành công !

___________________________________________________________________________________________

P.A nước ta giúp chúng ta lựa chọn chứng từ SSL cân xứng với nhu cầu:https://www.hostingvietnam.vn.vn/vn/tu-van-ssl.html

Tham khảo chứng từ số SSL của những hãng bảo mật nổi tiếngSectigo – ComodoGeotrustDigicert

Tham khảo những ưu đãi: https://www.hostingvietnam.vn.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Các chúng ta có thể tìm hiểu thêm một số nội dung bài viết khác trên đây:Hướng dẫn thiết lập SSL bên trên Webserver TomcatHướng dẫn thiết đặt SSL trên cPanelCài để ssl miễn tổn phí với Let’s Encrypt đến hosting trên Directadmin!