Cài đặt ssl cho xampp trên windows

      60
Hướng dẫn tạo SSL cho localhost trong Xampp WindowsHướng dẫn tạo SSL cho localhost trong Xampp Windows

Thông thường khi dev website chúng ta đơi khi cũng cần phải có SSL để kiểm tra một số service của website. Vì một số service cần phải có SSL để thực thi. Nên trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn cài SSL trên xampp trong windows.

Bạn đang xem: Cài đặt ssl cho xampp trên windows

Thông thường khi cài đăt xampp trong windows sẽ có đường dẫn : C:/xampp/

Để cài đăt SSL cho xampp được thực hiện qua các bước sau:

Tạo folder lưu trữ chứng chỉ SSL. Ví dụ: C:/xampp/srt/Tạo các file .conf and .bat trong thu muc lưu trữ SSL:Chỉnh sửa file cert.conf, thay thế tất cả các text {{DOMAIN}} thành tên domain các bạn đang dùng để test website trong localhost.

Xem thêm: Top 9 Trích Dẫn Hay Trong Tự Thương Mình Sau Những Tháng Năm Thương Người Tiki

Ví dụ site.test.Chạy file make-cert.bat và nhập tên domain (trong trường hợp này là site.test) . Các phần còn lại các bạn có thể enter để bỏ qua
*
Sau khi chạy xong thì chúng ta thấy sẽ có một folder được tạo ra với tên domain chúng ta muốn (trong trường hợp này là site.test) với 2 files server.crtserver.key. Chúng ta double click vào file server.crt để cài đặt chứng chỉ cho windows và chọn Install Certificate

*

Chọn Local Macchine và nhấn Next

*

Chọn “Place all certificate in the following store”, click vào browse, chọn Trusted Root Certification Authorities.

*

Chọn NextFinish.

Như vậy chúng ta đã cài xong phần SSL cho windows, giờ chúng ta sẽ cấu hình SSL apache trong xampp

Cài đặt domain test để chạy trong local, chúng ta mở notepad với chế dộ administrator. Chỉnh sửa file C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts (file này ko có ext) và thêm dòng

127.0.0.1 site.test

Cấu hình SSL cho xampp trong file C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-xampp.conf:

## site.testDocumentRoot "C:/xampp/htdocs"ServerName site.testServerAlias *.site.testDocumentRoot "C:/xampp/htdocs"ServerName site.testServerAlias *.site.testSSLEngine onSSLCertificateFile "crt/site.test/server.crt"SSLCertificateKeyFile "crt/site.test/server.key"