Cách Trỏ Tên Miền Về Host

      27

Trong bài viết trước mình có nói về việc tạo 1 trang web cần những gì. Nếu bạn đã đọc bài viết đó thì bạn cũng biết rằng, để có được 1 website thì chúng ta cần có tên miền + hosting + source code.

Vậy sau khi có được 3 thành phần chính đó rồi, làm sao để chúng kết nối được với nhau và có thể chạy thành 1 website hoàn chỉnh?

Vâng! Việc đầu tiên của chúng ta sau khi mua tên miền và mua hosting xong là phải trỏ tên miền về host để chúng được kết nối với nhau và hoạt động được.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Linh


Ad cho mình hỏi trang quản trị domain của Goddy có thể tạo tối đa bao nhiêu record A vậy ad?