CÁCH TẮT BACKUP TRONG WIN 7

  -  

Mặc dù Windows 7 đã thành lập từ năm 2009, và tính tới lúc này thì hệ quản lý hành đã và đang vừa tròn 10 năm tuổi rồi. Tương đối già đời so với một hệ điều hành và quản lý