Cách tạo blog cá nhân miễn phí

  -  
Vào một ngày đẹp trời, bỗng nhiên mình nảy ra ý định làm một trang blog cá thể thay bởi vì viết Blog trên các nền tảng gồm sẵn như viblo.asia, hostingvietnam.vn, kipalog.vn, … tất nhiên các nội dung bài viết mới vẫn sẽ đăng tải các nền tảng này nhằm kiếm bạn đọc chứ blog này ma nó phát âm