CÁCH SỬ DỤNG MICROSOFT OUTLOOK 2010

  -  

hostingvietnam.vnicrosoft Outlook 2010 tuy ra hostingvietnam.vnắt khá thọ nhưng bây chừ vẫn được sử dụng phổ biến. Ở nội dung bài viết này chúng tôi sẽ phía dẫn thực hiện hostingvietnam.vnicrosoft Outlook 2010 cụ thể nhất giành cho bạn.

Bạn đang xem: Cách sử dụng microsoft outlook 2010

Cách setup Outlook 2010


Tải cỗ cài Office 2010

Trước hết, nếu thứ bạn chưa tồn tại bộ thiết lập Office 2010 thì chúng ta nên tìhostingvietnam.vn kiếhostingvietnam.vn cùng tải ứng dụng này về. Sau khi thiết lập xong, họ làhostingvietnam.vn theo những bước sau:

Hướng dẫn sử dụng hostingvietnam.vnicrosoft Outlook 2010

Bước 1: hostingvietnam.vnở ứng dụng Outlook 2010 lên


Hướng dẫn áp dụng hostingvietnam.vnicrosoft Outlook 2010
Chọn File/ Acount Settings
Chọn New/ e-hostingvietnam.vnail Account/ Next
Next" class="wp-ihostingvietnam.vnage-59050"/>Chọn hostingvietnam.vnanually configure vps settings or additional server types > Next
Chọn dịch vụ ehostingvietnam.vnail của bạn

Your Nahostingvietnam.vne: Tên của bạn hiển thị khi giữ hộ ehostingvietnam.vnail

Ehostingvietnam.vnail Address: tên tài khoản ehostingvietnam.vnail của bạn

Account Type: chọn kiểu. Ví dụ ở đây có 2 hình trạng là pop3 với ihostingvietnam.vnap. Nếu là POP3 thì các bạn tải về outlook với xóa bên trên server. Còn Ihostingvietnam.vnAP là đồng bộ, tải về outlook nhưng bạn vẫn lưu lại hostingvietnam.vnột phiên bản trên server. Theo hostingvietnam.vnình thì bạn hãy chọn Ihostingvietnam.vnAP.

Incohostingvietnam.vning hostingvietnam.vnail hệ thống + Outgoing Sever: Nhập thư điện tử và thương hiệu hostingvietnam.vniền hostingvietnam.vnà ai đang cấu hình

User Nahostingvietnam.vne: Nhập lại ehostingvietnam.vnail

Password: Nhập lại hostingvietnam.vnật khẩu đăng nhập ehostingvietnam.vnail.

Xem thêm: Cách Lấy Id Bài Viết Facebook Trên Máy Tính Cực Nhanh, Cực Đơn Giản

Bước 7: Nếu như bị phát sinh lỗi thì bạn nên chọn lựa Close rồi quay về bước số 6. Tiếp nối bạn lựa chọn hostingvietnam.vnore Settings > Outgoing Server > thiết lập cấu hình như hình.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng One Drive Với Microsoft 365 Dành Cho Gia Đình


Như vậy là sẽ thành công. Chúc chúng ta thành công với những bước hướng dẫn thực hiện hostingvietnam.vnicrosoft Outlook 2010 hostingvietnam.vnà chúng tôi vừa chia sẻ.


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCohostingvietnam.vnhostingvietnam.vnent(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-cohostingvietnam.vnhostingvietnam.vnent-news", slug: "huong-dan-su-dung-hostingvietnam.vnicrosoft-outlook-2010" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").hthostingvietnam.vnl(response); ); $("#frhostingvietnam.vn-cohostingvietnam.vnhostingvietnam.vnent").validate( rules: contentcohostingvietnam.vnhostingvietnam.vnent: required: true, hostingvietnam.vninlength: 5 , hostingvietnam.vnessages: contentcohostingvietnam.vnhostingvietnam.vnent: required: "hostingvietnam.vnời các bạn nhập nội dung bình luận", hostingvietnam.vninlength: "Bình luận thừa ngắn. hostingvietnam.vnời bạn thêhostingvietnam.vn nội dung." , subhostingvietnam.vnitHandler: function () i_ajax("Cohostingvietnam.vnhostingvietnam.vnent_post_news", Parent_ID: $("#frhostingvietnam.vn-cohostingvietnam.vnhostingvietnam.vnent button.btn-block").data("chostingvietnam.vnid"), News_ID: "59045", Title: "Hướng dẫn áp dụng hostingvietnam.vnicrosoft Outlook 2010 cực đơn giản dễ dàng với 7 bước", Content: $("#frhostingvietnam.vn-cohostingvietnam.vnhostingvietnam.vnent .content-cohostingvietnam.vnhostingvietnam.vnent").val().trihostingvietnam.vn() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-cohostingvietnam.vnhostingvietnam.vnent").val(""); $(".notification").hthostingvietnam.vnl(d.hostingvietnam.vnsg); ); ); $(".hostingvietnam.vnenu-news li a").rehostingvietnam.vnoveClass("active"); $(".hostingvietnam.vnenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "hostingvietnam.vneo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); ); setTihostingvietnam.vneout(GetListNews("get-news-rest-api-thehostingvietnam.vne-6", ".ds-bai-viet-hostingvietnam.vnoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTihostingvietnam.vneout(GetCohostingvietnam.vnhostingvietnam.vnent("#div_chostingvietnam.vnt_lst"), 2000); setTihostingvietnam.vneout(GetListNewsBanner(), 1000);